Vi Nhung

  • Vi Nhung
  • :
  • : Viết theo cảm xúc. Ra chương theo cảm tình
  • : 2018-02-03 09:10:00
  • : 253 Xu
  • : 0 Thẻ
Yêm La. Thịnh Thế Đường Triều.
Yêm La. Thịnh Thế Đường Triều.

(Vi Nhung - 10/3 lúc 8:07)

Bạn sẽ làm gì khi được quay về quá khứ, của hơn một nghìn năm trước.
Bạn sẽ làm gì khi là người chứng kiến những thăng trầm lịch sử, gặp gỡ những con người của lịch sử.

Khóa Linh Mệnh
Khóa Linh Mệnh

(Vi Nhung - 04/2 lúc 8:59)

Suốt 8 năm sống thực vật, nàng cũng tỉnh lại. Những mảng ký ức mớ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mình là ai. Một hệ thống xa lạ, nhận nhiệm vụ xử lý ủy thác linh hồn của các thế giới song song. Sự thật là gì.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Linh Phong Mộng Ảo Huỳnh Lucia Tuệ Lam Dị Vy Diễm Thảo Nguyễn Ngọc Kim Giao Thanh Mai Nguyễn Xuân Nguyễn Thanh Mikitji Sakura và 115 Khách

Thành Viên: 11119
|
Số Chủ Đề: 2622
|
Số Chương: 8195
|
Số Bình Luận: 18878
|
Thành Viên Mới: TAEYEON Kim