Vi Nhung

  • Vi Nhung
  • :
  • : Viết theo cảm xúc. Ra chương theo cảm tình
  • : 2018-02-03 09:10:00
  • : 309 Xu
  • : 0 Thẻ
Yêm La. Thịnh Thế Đường Triều.
Yêm La. Thịnh Thế Đường Triều.

(Vi Nhung - 10/3 lúc 8:07)

Bạn sẽ làm gì khi được quay về quá khứ, của hơn một nghìn năm trước.
Bạn sẽ làm gì khi là người chứng kiến những thăng trầm lịch sử, gặp gỡ những con người của lịch sử.

Khóa Linh Mệnh
Khóa Linh Mệnh

(Vi Nhung - 04/2 lúc 8:59)

Suốt 8 năm sống thực vật, nàng cũng tỉnh lại. Những mảng ký ức mớ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mình là ai. Một hệ thống xa lạ, nhận nhiệm vụ xử lý ủy thác linh hồn của các thế giới song song. Sự thật là gì.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Vit Lua Rim Duc Nguyet Duong Tran Anh Nguyen và 134 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23865
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song