Hắc

 • Hắc
 • :
 • :
 • : 2019-09-04 08:44:05
 • : 274 Xu
 • : 1 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 220
Giới thiệu bản thân
Giới thiệu bản thân

(Hắc - 04/10 lúc 8:07)

Giới thiệu chút ít về bản thân mình

Dị Giới Tứ Quốc Tranh Hùng
Dị Giới Tứ Quốc Tranh Hùng

(Hắc - 30/9 lúc 12:12)

Truyện sẽ khai thác tối đa về đề tài chiến tranh và cả chiến thuật chiến tranh.Chiến tranh, súng, tăng thiết giáp, máy bay… Nhưng trên hết vẫn là chiến thuật.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộ Lăng Yên Yên Thượng Quan Hồng Cổ Huyết Tiên Alula Channel Evie Lê Vân Nguyễn Uchiha Obito Phương Nguyễn Vivian Kẹo Mây Nguyễn Phương Lộc Dark Bian Ying Ying Hạo Vũ và 78 Khách

Thành Viên: 31492
|
Số Chủ Đề: 5135
|
Số Chương: 16747
|
Số Bình Luận: 40992
|
Thành Viên Mới: Nezuko Kamado