Hắc

Hội/Nhóm

[Hiệp Hội Tác Giả Truyện Fantasy]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
 • Hắc
 • :
 • :
 • : 2019-09-04 08:44:05
 • : 744 Xu
 • : 4 Thẻ
 • Vật Phẩm
  2 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 100 King Nhiệt Huyết I
  Tổng sức mạnh: 220
Giới thiệu bản thân
Giới thiệu bản thân

(Hắc - 04/10 lúc 8:07)

Giới thiệu chút ít về bản thân mình

Dị Giới Tứ Quốc Tranh Hùng
Dị Giới Tứ Quốc Tranh Hùng

(Hắc - 30/9 lúc 12:12)

Truyện sẽ khai thác tối đa về đề tài chiến tranh và cả chiến thuật chiến tranh.Chiến tranh, súng, tăng thiết giáp, máy bay… Nhưng trên hết vẫn là chiến thuật.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Lan Vũ Cindy Cynthia Mai Kim Thái Bảo Táo Ngọt Khương Hội Nguyễn Thị Diệu Hiền Hắc Kimanh Le Camellia46 Thụy Du Tsa Shin Xuân Trần Trần Phong Hữu Kỷ Bắc Cung Ly Dạ và 105 Khách

Thành Viên: 33039
|
Số Chủ Đề: 5239
|
Số Chương: 17224
|
Số Bình Luận: 49212
|
Thành Viên Mới: Bắc Cung Ly Dạ