Trần Thiên Đan Mạc Vũ

 • Trần Thiên Đan Mạc Vũ
 • :
 • : Kẻ lập dị.
 • : 2018-01-26 11:30:46
 • : 23 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Văn Sư I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 40 King Tác Giả I
  Tổng sức mạnh: 160
Sử Ca
Sử Ca

(Trần Thiên Đan Mạc Vũ - 30/1 lúc 10:55)

Một trò chơi của vận mệnh. Ai sẽ là anh hùng, đứng trên đỉnh cao sau tất cả?

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình và 65 Khách

Thành Viên: 35435
|
Số Chủ Đề: 5515
|
Số Chương: 18281
|
Số Bình Luận: 61676
|
Thành Viên Mới: Quế Tèo