Story Ones Ads QC

Vương Tuấn

 • Vương Tuấn
 • :
  Dân Chơi Mưa Rơi

 • :
 • : 2019-05-26 05:05:19
 • : 1117 Xu
 • : 2 Thẻ
 • Vật Phẩm
  4 160 King Văn Thánh II
  1 100 King Văn Sĩ III
  2 100 King Nhiệt Huyết I
  3 100 King Thông Thái I
  1 100 King Năng Nổ II
  1 100 King Tác Giả III
  2 100 King Kiên Cường III
  2 100 King Chém Gió II
  2 160 King Tác Giả IV
  4 100 King Thân Thiện
  1 60 King Tác Giả II
  1 40 King Tác Giả I
  1 40 King Văn Sư I
  1 60 King Chém Gió I
  1 60 King Văn Thần I
  1 40 King Năng Nổ I
  1 100 King Cống Hiến II
  8 300 King Triệu Phú
  4 200 King Nhiệt Huyết II
  2 200 King Kiên Cường IV
  1 200 King Tác Giả V
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 60 King Văn Sĩ II
  1 40 King Kiên Cường I
  1 60 King Kiên Cường II
  1 60 King Văn Sư II
  1 100 King Văn Thánh I
  1 60 King Cống Hiến I
  1 200 King Công Thần
  Tổng sức mạnh: 3040
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngô My Anh và 95 Khách

Thành Viên: 36242
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18086
|
Số Bình Luận: 66050
|
Thành Viên Mới: Pineapple Phạm