Zane Spiker

  • Zane Spiker
  • :
  • : Một con người bình thường thích đọc vô tình biết tới VnKings và trụ lại.
  • : 2019-04-29 09:41:45
  • : 154 Xu
  • : 0 Thẻ
Nhật Lạc Phong Diệc Khởi (Trời chiều gió vẫn thổi)
Nhật Lạc Phong Diệc Khởi (Trời chiều gió vẫn thổi)

(Zane Spiker - 29/5 lúc 11:11)

“Sống không hối tiếc, không có nghĩa là sống buông thả, vô phép tắc. Sống như cỏ dại, không có nghĩa là sẽ để cho người ta khinh bỉ, coi thường.”
Phù Đăng – Nhật Lạc Phong Diệc Khởi

Vnkings.com