Bảng tin thông báo của ban quản trị Website Vnkings Truyện

Kết quả cuộc thi: Vnkings – Truyện Việt trong trái tim tôi!
Kết quả cuộc thi: Vnkings – Truyện Việt trong trái tim tôi!

Đã có kết quả cuộc thi rồi đây các bạn ơi.
Giải Nhất Nhì Ba đã xuất hiện

Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt
Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt

Những lý do khiến truyện của bạn chưa được duyệt. Truyện đăng tại Vnkings phải thỏa các điều kiện sau để được phê duyệt.

Thành Viên

Thành viên online: Kim Thảo Chi 心 Tâm và 67 Khách

Thành Viên: 4711
|
Số Chủ Đề: 1505
|
Số Chương: 3495
|
Số Bình Luận: 12210
|
Thành Viên Mới: Linh Ốc Tiêu