Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia

Bảo Bối Vương Phi Của Thất Vuơng Gia
Thích Theo dõi Đề cử

Nàng là con gái của một viên quan ở nước Đại Chiêu nhưng không ngờ là chỉ một thánh chỉ phong nàng là quận chúa và hoà thân cho tướng quân của nước Đại Sở.
Chàng là thất vương gia ưu tú nhất của vương triều nước đại sở, dẫn đến hoàng hậu ghen ghét nên bày cớ cho chàng hộ tống quân lương cho quân sĩ ngoài tuyền tuyến nên đã gặp nàng, từ đó tình yêu của hai người bắt đầu.
Nhân vật chính: Hoàng Quân và Bích U.

Danh Sách Chương

Chương 1.12/09/2017 lúc 11:18

Chương 2.12/09/2017 lúc 11:54

Chương 3.12/09/2017 lúc 11:22

Chương 4.14/09/2017 lúc 8:32

Chương 5.14/09/2017 lúc 8:11

Chương 6.14/09/2017 lúc 10:30

Chương 7.16/09/2017 lúc 11:28

Chương 8.16/09/2017 lúc 11:28

Chương 9.18/09/2017 lúc 8:23

Chương 10.18/09/2017 lúc 1:58

Chương 11.19/09/2017 lúc 12:04

Chương 12.19/09/2017 lúc 12:04

Chương 13.19/09/2017 lúc 7:49

Chương 14.20/09/2017 lúc 6:33

Chương 15.20/09/2017 lúc 1:35

Chương 16.21/09/2017 lúc 8:47

Chương 17.21/09/2017 lúc 7:58

Chương 18.21/09/2017 lúc 10:44

Chương 19.22/09/2017 lúc 3:26

Chương 20.22/09/2017 lúc 9:33

Chương 21.24/09/2017 lúc 2:29

Chương 22.24/09/2017 lúc 2:29

Chương 23.24/09/2017 lúc 9:27

Chương 24.24/09/2017 lúc 9:27

Chương 25.26/09/2017 lúc 8:21

Chương 26.26/09/2017 lúc 7:38

Chương 27.26/09/2017 lúc 11:54

Chương 2827/09/2017 lúc 11:04

Chương 29.27/09/2017 lúc 11:04

Chương 30.28/09/2017 lúc 6:06

Chương 31 (kết thúc).28/09/2017 lúc 6:06

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dage Alfons Tâm Tit và 80 Khách

Thành Viên: 27805
|
Số Chủ Đề: 4747
|
Số Chương: 15927
|
Số Bình Luận: 33022
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Huyền