Phụ mục: Bảng Nhân Vật
5 (100%) 16 votes

 
 

Bảng Nhân Vật

 
Lời tác giả: Đây là bảng nhân vật chính, phụ của toàn truyện. Truyện còn đang được sáng tác nên bảng này sẽ được cập nhật theo nội dung mới nhất. Truyện có rất nhiều tuyến nhân vật nên dùng bảng này để dễ theo dõi và nhớ.

A) Long Võ Trang:
Minh chủ: Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa (60 tuổi). Phu nhân: Đào Phương Trinh (55 tuổi).
Tổng đường chủ: Nộ Hiệp Tạ Đức Uy (62 tuổi).
– – Con trai: Tạ Đức Huy (25 tuổi).

Long Võ Đường (bắc Long Đình Lâu): trực thuộc Long Võ Minh Chủ.
– – Đường chủ: Khoái Phiến Lang Quân – Lê Kính Văn (50 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Thiết Trùy Nguyễn Tử Tây (73 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Kim Đao Nguyễn Tử Bạch (71 tuổi).
– – – 3. Tiền thống lĩnh: Võ Đức Lý Minh Lương (33 tuổi).
– – – 4. Hậu thống lĩnh: Văn Thành Lý Minh Thần (28 tuổi).

Y Dược Đường (thôn Đông Trên): trực thuộc phái Sài Sơn.
– – Đường chủ: Ngọc Thủ Đại Phu Ngô Diệp Thảo (50 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Trương Ngọc Trúc (34 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Trương Ngọc Trác (31 tuổi).
– – – 3. Quái Y Đinh Hoàng Kỳ (25 tuổi).
– – – 4. Đỗ Tế Tân (37 tuổi)
– – – 5. Tô Tử Dương (24 tuổi).
– – – 6. Hoàng Linh Chi (18 tuổi).
– – – 7. Hồ La Bạc.
– – – 8. Đoàn Hoài Sơn.
– – – 9. La Hương Nhu.
– – – 10. Đỗ Quý Trọng.
– – – 11. Nguyễn Quế Chi.
– – – 12. Dư Hy Thiêm.
– – – Lê Viễn Chí (16 tuổi).

Thần Nông Đường (thôn Đông Dưới): trực thuộc phái Tây Vu.
– – Đường chủ: Đồng Văn Nhất Kiếm – Nùng Đức Nghĩa (58 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Hoàng Đăng.
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Hoàng Thanh.
– – – Qua đời:
– – – – 1. Thân Cảnh Thanh.
– – – – – Nùng Trí Lộc.

Phi Mã Đường (thôn Hạ Đông): trực thuộc phái Việt Thành.
– – Đường chủ: Nhất Ngôn Cẩn Tín – Mai Nhật Sinh (67 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Đại Hổ – Mai Trung Tín (33 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Nhị Hổ – Mai Trung Thành (31 tuổi).
– – – 3. Tô Hiếu (28 tuổi).
– – – Qua đời:
– – – – 1. Ngô Bình
– – – – 2. Lê Vũ
– – – – 3. Đặng Tiến Hy
– – – – 4. Phạm Bá
– – – – 5. Hoàng Vân
– – – – 6. Trần Gia Thiện
– – – – 7. Lý Ân
– – – – 8. Tôn Khải

Luyện Võ Đường (thôn Hạ Tây): trực thuộc phái Hồng Lĩnh.
– – Đường chủ: Việt Điểu Nam Phi Hồng Sơn Nam (65 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Trình Dũng (35 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Phan Mãnh (34 tuổi).

Hoằng Giáo Đường (thôn Đoài Dưới): trực thuộc phái Tiêu Sơn.
– – Đường chủ: Hòa thượng Huệ Giác (70 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Giác Minh. (43 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Giác Trí (39 tuổi, qua đời).
– – – 3. Hữu thống lĩnh: Giác Không (39 tuổi).

Pháp Hình Đường (thôn Đoài Trên): trực thuộc phái Mê Linh.
– – Đường chủ: Sư bà Mẫn Diệu (68 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: sư cô Diệu Huyền (30 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: sư cô Diệu Thiện (29 tuổi).

Giảng Văn Đường (thôn Thượng Tây): trực thuộc phái Đông A.
– – Đường chủ: Danh Bút Thần Đao – Trần Hải Chí (40 tuổi).
– – 1. Tả thống lĩnh:
– – 2. Hữu thống lĩnh:

Tế Tác Đường (thôn Thượng Đông): trực thuộc Giao Long Bang.
– – Đường chủ: Bắc Hải Diêu Ngư – Trần Triệu Quốc Nguyệt.
– – 1. Tả thống lĩnh: Triệu Hòa Vinh (30 tuổi).
– – 2. Hữu thống lĩnh: Đinh Văn Tú (27 tuổi).
– – 3. Thống lĩnh: Hồ Trường Giang Linh (20 tuổi).
– – – Quách Lăng (23 tuổi), vợ Đinh Bạch Yến Linh (20 tuổi).
– – 4. Thống lĩnh: Trương Quân (60 tuổi).
– – – Trương Nghị (25 tuổi).
– – – Đội trưởng: 22 người.
– – – – Đội 1:
– – – – Đội 2:
– – – – Đội 3:
– – – – Đội 4:
– – – – Đội 5:
– – – – Đội 6:
– – – – Đội 7:
– – – – Đội 8:
– – – – Đội 9:
– – – – Đội 10:
– – – – Đội 11: Phan Đăng Sơn.
– – – – Đội 12: Phương Quảng Đằng.
– – – – Đội 13: Lâm Bách Tùng.
– – – – Đội 14: Trần Cung (24 tuổi).
– – – – Đội 15: Đàm Siêu (23 tuổi).
– – – – Đội 16: Hoàng Văn Quang.
– – – – Đội 17: Từ Long.
– – – – Đội 18: Phạm Vĩnh Chính.
– – – – Đội 19: Trần Quốc Lâm (18 tuổi).
– – – – Đội 20: Lê Tông Lập.
– – – – Đội 21: Lý Nam Hưng (23 tuổi).
– – – – Đội 22: Ngô Yên Dũng (22 tuổi).

Bảo Trang Đường (ở trong Minh Chủ Thành): trực thuộc phái Tản Viên.
– – Đường chủ: Dật Sĩ – Phạm Hoàng Sơn (54 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh:
– – – 2. Hữu thống lĩnh:

B) Dòng dõi Long Võ Minh Chủ:
– 1) Lý Minh Gia (980–1045).
– 2) Lý Minh Trung (1010–1070).
– 3) Lý Minh Hiệp (1035–1085).
– – a. Mỹ hiệu: Uy Long Minh Chủ.
– 4) Lý Minh Nghĩa (1060–) & Đào Phương Trinh (1065–).
– – a. Mỹ hiệu: Long Võ Minh Chủ.
– – b. Con:
– – – 1. Lý Minh Lương (33 tuổi) & Đào Phương Yến (30 tuổi).
– – – – Con: Lý Minh Đống (7 tuổi).
– – – 2. Lý Minh Thần (28 tuổi) & Phùng Thụy Uyên (25 tuổi).
– – – – Con: Lý Minh Năng (3 tuổi).
– – – 3. Lý Minh Ngọc Quyên (22 tuổi).

C) Vạn Hoa Giáo:
Giáo chủ: Đào Thiên Hương (100 tuổi).
Hộ giáo: Hồ Nguyên Hoa (61 tuổi).
– – Trung phương sứ giả: Phương Hoàng Tử Vi (24 tuổi).
– – – Cung Mẫu Đơn: Lý Mẫu Đơn (23 tuổi).
– – – Cung Quế Hoa: Đỗ Vân Quế (23 tuổi).

– – Đông phương sứ giả: Lục Ngọc Trâm Anh (24 tuổi).
– – – Cung Đỗ Quyên: Mai Đỗ Quyên (23 tuổi).
– – – Cung Đào Hoa: Phạm Trúc Đào (23 tuổi).

– – Tây phương sứ giả: Mai Bạch Kim Ngân (24 tuổi).
– – – Cung Sơn Trà: Lâm Trà Mi (22 tuổi).
– – – Cung Cúc Hoa: Cao Hoàng Cúc (22 tuổi).

– – Nam phương sứ giả: Chu Nhật Phù Dung (24 tuổi).
– – – Cung Ngọc Lan: Ngô Ngọc Lan (22 tuổi).
– – – Cung Hồng Hoa: Dương Bảo Hồng (22 tuổi).

– – Bắc phương sứ giả: Hà Huyền Hải Đường (24 tuổi).
– – – Cung Thủy Tiên: Lê Thủy Tiên (22 tuổi).
– – – Cung Liên Hoa: Hà Huyền Cẩm Liên (22 tuổi).

D) Trung Châu Tứ Nghĩa:
– Phương Chân Tử Vũ Thanh Phương.
– Thần Toán Tử Lê Hạo Thiên.
– Mai Ẩn Tử Mạc Ẩn.
– Nông Điền Tử Bùi Thế Minh.

Đ) Lương Gia Tam Kiệt:
– Thần Ưng Lương Hào Kiệt (53 tuổi).
– Thần Chưởng Lương Dũng Kiệt (52 tuổi).
– Thần Mã Lương Thành Kiệt (51 tuổi).

E) Phái Ấp Lãng:
Chưởng môn: La Vệ (20 tuổi).
– – Đại Lãng Dương Diễn (26 tuổi).
– – Nhị Lãng Kiều Tuấn Mỹ (24 tuổi).
– – Tam Lãng Khúc Thị Trinh Đoan (22 tuổi).

Ê) Quán trọ An Cư:
Chủ: Phạm Kiên.

G) Giao Long Bang.
– 1) Đại Hải Kình Ngư (Cá Kình): Trần Triệu Quốc Hoa (25 tuổi).
– – Tả đạo thống lĩnh: Vũ Giang (26 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Lê Diệu Linh (22 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Cao Chiếu Linh (22 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.

– 2) Nam Hải Ngạc Ngư (Cá Sấu): Trần Triệu Quốc Dung (23 tuổi).
– – Tả đạo thống lĩnh: Đào Vương Ánh Linh (23 tuổi).
– – Hậu đạo thống lĩnh: Nguyễn Hùng (25 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Hào (24 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.

– 3) Bắc Hải Diêu Ngư (Cá Đuối): Trần Triệu Quốc Nguyệt (22 tuổi).
– – Tả đạo thống lĩnh: Triệu Hòa Vinh (30 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Quách Lăng (23 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Hồ Trường Giang Linh (20 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Quách Uyên Linh (20 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Đinh Văn Tú (27 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Đinh Bạch Yến Linh (20 tuổi).
– – Thống Lĩnh Khánh An: Trương Quân (60 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh Lương Quy: Trương Nghị (25 tuổi).
– – – Đội trưởng: 22 người.

– 4) Đông Hải Hồi Ngư (Cá Hồi): Trần Triệu Quốc Thiên (21 tuổi).
– – Tả đạo thống lĩnh: Phùng Vĩnh Đức (24 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Phùng Diễm Linh (19 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Thánh Bình (27 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.
– – – – Đội 1: Nguyễn Ngô Phú.

– 5) Việt Hải Lý Ngư (Cá Chép): Trần Triệu Quốc Vân (21 tuổi).
– – Tả đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Thanh (23 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Mộng Linh (21 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Hồng Linh (20 tuổi).
– – Thống lĩnh bãi thuyền: Trương Trang (58 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.
– – – – Đội 1: Trâu Lồng (25 tuổi).
– – – – Đội 2: Trâu Cày.
– – – – Đội 3: Trâu Chạy.
– – – – Đội 4: Trâu Kéo.
– – – – Đội 5: Trâu Gặm.
– – – – Đội 6: Trâu Ngủ.
– – – – Đội 7: Trâu Lười.
– – – – Đội 8: Trâu Húc.
– – – – Đội 9: Trâu Đánh.
– – – – Đội 10: Trâu Cưỡi.
– – – – Đội 11: Trâu Đạp.
– – – – Đội 12: Trâu Nằm.
– – – – Đội 13: Trâu Vẫy.
– – – – Đội 14: Trâu Nhảy.
– – – – Đội 15: Trâu Bò.

– 6) Tây Hải Kiếm Ngư (Cá Kiếm): Trần Triệu Quốc Thục (21 tuổi).

– 7) Dung Phương (20 tuổi).

– 8) Thái A (19 tuổi).
– – Khưu Ni Chiêu Linh (19 tuổi).
– – Vương Vũ Phúc Linh (19 tuổi).

H) Bạch Long Vỹ:
Đảo chủ: Nam Hải Long Vương (65 tuổi).
– Vợ cả: Thái Phượng Hoàng (27 tuổi).
– Vợ hai: Tô Phượng Nga (26 tuổi).
– Vợ ba: Kiều Phượng Vy (25 tuổi).
– Vợ bốn: Liễu Phượng Hiền (25 tuổi).
– Vợ năm: Đàm Loan Trinh (24 tuổi).
– Vợ sáu: Đặng Loan Thủy (24 tuổi).
– Vợ bảy: Đoàn Loan Chi (23 tuổi).
– Vợ tám: Đoàn Loan Tâm (22 tuổi).
Quân sư: Gia Cát Thành (53 tuổi).
– – Long Môn Thập Lục Tướng: 16 người.

I) Bành Hồ:
Đảo chủ: Đông Hải Long Vương.
Quân sư: Vương Học Siêu (45 tuổi).

K) Hải Giác Bang.
Bang chủ: Thạch Khâm (60 tuổi).
– Ngụy Hiến (45 tuổi).
– Đoàn Yêm (41 tuổi).
– Khấu Đại Hán (47 tuổi).
– Tào Sinh (39 tuổi).
– Hàn Tuân (40 tuổi).

L) Nhật Lệ Bang.
Bang chủ:
– – Quân sư: Sử Thành (48)

M) Thủy Tinh Bang.
Bang chủ: Tô Từ Lôi (49 tuổi).
– Tô Từ Vũ (46 tuổi).

N) Những nhân vật riêng lẻ:
Dương Thiệu Khánh (55 tuổi).
Lê Quý.
Trương Giang, tự Vân Giang.
Đoàn Bạch Dương.
Mạc An Ánh Chúc.
– Á Chung.
– Áng Chất.

Danh Sách Chương
Việt Lang

Việt Lang (11 tháng trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

DattTrojc

Thật nể phục sự nỗ lực của tg (cười)

Cám ơn nhé. Đây là tác phẩm tâm huyết của mình đấy. Tiếc là mình ít có thời gian để sáng tác.


Việt Lang

Việt Lang (11 tháng trước.)

Level: 8

98% (79/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 190

Lượt thích: 215

Lượt theo dõi: 31

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5932

Early Frost

:v đọc mỗi bảng nhân vật của ca đã muốn mù con mắt rồi

Viết truyện dài EF cũng nên làm bảng nhân vật cho dễ nhớ.


Cosy nguyễn

DattTrojc (11 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 1

Chương: 4

Bình luận: 89

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 23/09/2017

Số Xu: 4069

DattTrojc đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Thật nể phục sự nỗ lực của tg (cười)


Early Frost

Early Frost (11 tháng trước.)

Level: 11

75% (165/220)

Bài viết: 44

Chương: 66

Bình luận: 317

Lượt thích: 457

Lượt theo dõi: 43

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1551

Early Frost đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

:v đọc mỗi bảng nhân vật của ca đã muốn mù con mắt rồi


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngọc Thuỷ Tâm Trí Ikio và 90 Khách

Thành Viên: 16702
|
Số Chủ Đề: 3499
|
Số Chương: 11265
|
Số Bình Luận: 23074
|
Thành Viên Mới: Trí Ikio