Phụ mục: Bảng Nhân Vật

 
 

Bảng Nhân Vật

Lời tác giả: Đây là bảng người chính và phụ của toàn truyện. Truyện còn đang được sáng tác nên bảng này sẽ được cập nhật theo nội dung mới nhất. Truyện có rất nhiều tuyến nhân vật nên bạn đọc dùng bảng này để dễ theo dõi và nhớ.

A) Long Võ Trang:
Minh chủ: Long Võ Minh Chủ Lý Minh Nghĩa (60 tuổi). Phu nhân: Đào Phương Trinh (55 tuổi).
Tổng đường chủ: Nộ Hiệp Tạ Đức Uy (62 tuổi).
– – Con trai: Tạ Đức Huy (25 tuổi).

Long Võ Đường (đông bắc Minh Chủ Thành): trực thuộc Long Võ Minh Chủ.
– – Đường chủ: Khoái Phiến Lang Quân Lê Kính Văn (50 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Thiết Trùy Nguyễn Tử Tây (73 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Kim Đao Nguyễn Tử Bạch (71 tuổi).
– – – 3. Tiền thống lĩnh: Võ Đức Lý Minh Lương (29 tuổi).
– – – 4. Hậu thống lĩnh: Văn Thành Lý Minh Thần (26 tuổi).

Y Dược Đường (thôn Đông Trên): trực thuộc phái Sài Sơn.
– – Đường chủ: Ngọc Thủ Đại Phu Ngô Diệp Thảo (50 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Trương Ngọc Trúc (34 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Trương Ngọc Trác (31 tuổi).
– – – 3. Quái Y Đinh Hoàng Kỳ (25 tuổi).
– – – 4. Đỗ Tế Tân (37 tuổi)
– – – 5. Tô Tử Dương (24 tuổi).
– – – 6. Hoàng Linh Chi (18 tuổi).
– – – 7. Hồ La Bạc.
– – – 8. Đoàn Hoài Sơn.
– – – 9. La Hương Nhu.
– – – 10. Đỗ Quý Trọng.
– – – 11. Nguyễn Quế Chi.
– – – 12. Dư Hy Thiêm.
– – – Lê Viễn Chí (16 tuổi).

Thần Nông Đường (thôn Đông Dưới): trực thuộc phái Tây Vu.
– – Đường chủ: Đồng Văn Nhất Kiếm Nùng Đức Nghĩa (58 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Hoàng Đăng.
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Hoàng Thanh.
– – – Qua đời:
– – – – 1. Thân Cảnh Thanh.
– – – – – Nùng Trí Lộc.

Phi Mã Đường (thôn Hạ Đông): trực thuộc phái Việt Thành.
– – Đường chủ: Hỏa Thiên Mã Mai Nhật Sinh (67 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Đại Hổ Mai Trung Tín (33 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Nhị Hổ Mai Trung Thành (31 tuổi).
– – – 3. Tô Hiếu (28 tuổi).
– – – Qua đời:
– – – – 1. Ngô Bình
– – – – 2. Lê Vũ
– – – – 3. Đặng Tiến Hy
– – – – 4. Phạm Bá
– – – – 5. Hoàng Vân
– – – – 6. Trần Gia Thiện
– – – – 7. Lý Ân
– – – – 8. Tôn Khải

Luyện Võ Đường (thôn Hạ Tây): trực thuộc phái Hồng Lĩnh.
– – Đường chủ: Việt Điểu Nam Phi Hồng Sơn Nam (65 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Trình Dũng (35 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Phan Mãnh (34 tuổi).

Hoằng Giáo Đường (thôn Đoài Dưới): trực thuộc phái Tiêu Sơn.
– – Đường chủ: Hòa thượng Huệ Giác (70 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: Giác Minh. (43 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: Giác Trí (39 tuổi, qua đời).
– – – 3. Hữu thống lĩnh: Giác Không (39 tuổi).

Pháp Hình Đường (thôn Đoài Trên): trực thuộc phái Mê Linh.
– – Đường chủ: Sư bà Mẫn Diệu (68 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh: sư cô Diệu Huyền (30 tuổi).
– – – 2. Hữu thống lĩnh: sư cô Diệu Thiện (29 tuổi).

Giảng Văn Đường (thôn Thượng Đông): trực thuộc phái Đông A.
– – Đường chủ: Danh Bút Thần Đao Trần Hải Chí (40 tuổi).
– – 1. Tả thống lĩnh:
– – 2. Hữu thống lĩnh:

Tế Tác Đường (thôn Thượng Tây): trực thuộc Giao Long Bang.
– – Đường chủ: Bắc Hải Diêu Ngư (Cá Đuối) Trần Triệu Quốc Nguyệt.
– – 1. Tả thống lĩnh: Triệu Hòa Vinh (30 tuổi).
– – 2. Hữu thống lĩnh: Đinh Văn Tú (27 tuổi).
– – 3. Thống lĩnh: Hồ Trường Giang Linh (20 tuổi).
– – – Quách Lăng (23 tuổi), vợ Đinh Bạch Yến Linh (20 tuổi).
– – 4. Thống lĩnh: Trương Quân (60 tuổi).
– – – Trương Nghị (25 tuổi).
– – – Đội trưởng: 22 người.
– – – – Đội 1:
– – – – Đội 2:
– – – – Đội 3:
– – – – Đội 4:
– – – – Đội 5:
– – – – Đội 6:
– – – – Đội 7:
– – – – Đội 8:
– – – – Đội 9:
– – – – Đội 10:
– – – – Đội 11: Phan Đăng Sơn.
– – – – Đội 12: Phương Quảng Đằng.
– – – – Đội 13: Lâm Bách Tùng.
– – – – Đội 14: Trần Cung (24 tuổi).
– – – – Đội 15: Đàm Siêu (23 tuổi).
– – – – Đội 16: Hoàng Văn Quang.
– – – – Đội 17: Từ Long.
– – – – Đội 18: Phạm Vĩnh Chính.
– – – – Đội 19: Trần Quốc Lâm (18 tuổi).
– – – – Đội 20: Lê Tông Lập.
– – – – Đội 21: Lý Nam Hưng (23 tuổi).
– – – – Đội 22: Ngô Yên Dũng (22 tuổi).

Bảo Trang Đường (ở trong Minh Chủ Thành): trực thuộc phái Tản Viên.
– – Đường chủ: Dật Sĩ Phạm Hoàng Sơn (54 tuổi).
– – – 1. Tả thống lĩnh:
– – – 2. Hữu thống lĩnh:

B) Dòng dõi Long Võ Minh Chủ:
– 1) Lý Minh Gia (980–1045).
– 2) Lý Minh Trung (1010–1070).
– 3) Lý Minh Hiệp (1035–1085).
– – a. Mỹ hiệu: Uy Long Minh Chủ.
– 4) Lý Minh Nghĩa (1060–) & An Tĩnh Hòa Nghi Quận Chúa Đào Phương Trinh (1065–).
– – a. Mỹ hiệu: Long Võ Minh Chủ.
– – b. Con:
– – – 1. Võ Đức Lý Minh Lương (29 tuổi) & An Hiếu Đào Phương Uyển (26 tuổi).
– – – – Con: Lý Minh Đống (7 tuổi).
– – – 2. Văn Thành Lý Minh Thần (26 tuổi) & An Thuận Đào Phương Bội (24 tuổi).
– – – – Con: Lý Minh Năng (3 tuổi).
– – – 3. Lý Minh Ngọc Quyên (20 tuổi).

C) Vạn Hoa Giáo:
Giáo chủ: Đào Thiên Hương (100 tuổi).
Hộ giáo: Hồ Nguyên Hoa (54 tuổi).
– – Trung phương sứ giả: Phương Hoàng Tử Vi (24 tuổi).
– – – Cung Mẫu Đơn: Lý Mẫu Đơn (23 tuổi).
– – – Cung Quế Hoa: Đỗ Vân Quế (23 tuổi).

– – Đông phương sứ giả: Lục Ngọc Trâm Anh (24 tuổi).
– – – Cung Đỗ Quyên: Mai Đỗ Quyên (23 tuổi).
– – – Cung Đào Hoa: Phạm Trúc Đào (23 tuổi).

– – Tây phương sứ giả: Mai Bạch Kim Ngân (24 tuổi).
– – – Cung Sơn Trà: Lâm Trà Mi (22 tuổi).
– – – Cung Cúc Hoa: Cao Hoàng Cúc (22 tuổi).

– – Nam phương sứ giả: Chu Nhật Phù Dung (24 tuổi).
– – – Cung Ngọc Lan: Ngô Ngọc Lan (22 tuổi).
– – – Cung Hồng Hoa: Dương Bảo Hồng (22 tuổi).

– – Bắc phương sứ giả: Hà Huyền Hải Đường (24 tuổi).
– – – Cung Thủy Tiên: Lê Thủy Tiên (22 tuổi).
– – – Cung Liên Hoa: Hà Huyền Cẩm Liên (22 tuổi).

D) Trung Châu Tứ Nghĩa (Tứ Tử):
– Phương Chân Tử Vũ Thanh Phương (62 tuổi).
– Đoạn Mệnh Tử Lê Hạo Thiên (62 tuổi).
– Mai Ẩn Tử Mạc Ẩn (61 tuổi).
– Nông Điền Tử Bùi Thế Minh (61 tuổi).

Đ) Lương Gia Tam Kiệt:
– Thần Ưng Lương Hào Kiệt (53 tuổi).
– Thần Chưởng Lương Dũng Kiệt (52 tuổi).
– Thần Mã Lương Thành Kiệt (51 tuổi).

E) Phái Ấp Lãng:
Chưởng môn: La Vệ (20 tuổi).
– – Đại Lãng Dương Diễn (26 tuổi).
– – Nhị Lãng Kiều Tuấn Mỹ (24 tuổi).
– – Tam Lãng Khúc Thị Trinh Đoan (22 tuổi).

Ê) Quán trọ An Cư:
Chủ: Phạm Kiên (50 tuổi).

G) Giao Long Bang.
– 1) Đại Hải Kình Ngư (Cá Kình): Trần Triệu Quốc Hoa (25 tuổi).
– 1) Đại Hải Kình Ngư (Cá Kình): Trần Triệu Quốc Hoa (25 tuổi).
– – Soái chu: Đức Hải Vĩnh Hoa.
– – Hải đội: Thiên Đức.
– – Tả đạo thống lĩnh: Vũ Giang (26 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Lê Diệu Linh (22 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Cao Chiếu Linh (22 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.

– 2) Nam Hải Ngạc Ngư (Cá Sấu): Trần Triệu Quốc Dung (23 tuổi).
– – Soái chu: Hương Hải Viên Dung.
– – Hải đội: Thánh Dung.
– – Tả đạo thống lĩnh: Đào Vương Ánh Linh (23 tuổi).
– – Hậu đạo thống lĩnh: Nguyễn Hùng (25 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Hào (24 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.

– 3) Bắc Hải Diêu Ngư (Cá Đuối): Trần Triệu Quốc Nguyệt (22 tuổi).
– – Soái chu: Thương Hải Minh Nguyệt.
– – Hải đội: Thần Nguyệt.
– – Tả đạo thống lĩnh: Triệu Hòa Vinh (30 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Quách Uyên Linh (20 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Hồ Trường Giang Linh (20 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Quách Lăng (23 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Đinh Văn Tú (27 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh: Đinh Bạch Yến Linh (20 tuổi).
– – Thống Lĩnh Khánh An: Trương Quân (60 tuổi).
– – – Phó thống lĩnh Lương Quy: Trương Nghị (25 tuổi).
– – – Đội trưởng: 22 người.

– 4) Đông Hải Hồi Ngư (Cá Hồi): Trần Triệu Quốc Thiên (21 tuổi).
– – Soái chu: Hải Thượng Thiên Thanh.
– – Hải đội: Thiên Thanh.
– – Tả đạo thống lĩnh: Phùng Vĩnh Đức (24 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Phùng Diễm Linh (19 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Thánh Bình (27 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.
– – – – Đội 1: Nguyễn Ngô Phú.

– 5) Việt Hải Lý Ngư (Cá Chép): Trần Triệu Quốc Vân (21 tuổi).
– – Soái chu: Cát Hải Tường Vân.
– – Hải đội: Thánh Cát.
– – Tả đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Thanh (23 tuổi).
– – Trung đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Mộng Linh (21 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Nguyễn Tử Hồng Linh (20 tuổi).
– – Thống lĩnh bãi thuyền: Trương Trang (58 tuổi).
– – – Đội trưởng: 15 người.
– – – – Đội 1: Trâu Lồng (25 tuổi).
– – – – Đội 2: Trâu Cày.
– – – – Đội 3: Trâu Chạy.
– – – – Đội 4: Trâu Kéo.
– – – – Đội 5: Trâu Gặm.
– – – – Đội 6: Trâu Ngủ.
– – – – Đội 7: Trâu Lười.
– – – – Đội 8: Trâu Húc.
– – – – Đội 9: Trâu Đánh.
– – – – Đội 10: Trâu Bò.
– – – – Đội 11: Mít Tinh.
– – – – Đội 12: Mít nài.
– – – – Đội 13: Mít xanh.
– – – – Đội 14: Mít đặc.
– – – – Đội 15: Mít xơ.

– 6) Tây Hải Kiếm Ngư (Cá Kiếm): Trần Triệu Quốc Đề (21 tuổi).
– – Soái chu: Diệu Hải Bồ Đề.
– – Hải đội: Thần Diệu.
– – Tả đạo thống lĩnh: Đặng Quân Tượng (22 tuổi).
– – Hữu đạo thống lĩnh: Đặng Chân Linh (20 tuổi).
– – – Đội trưởng: 10 người.
– – – – Đội 1: Trâu Cưỡi.
– – – – Đội 2: Trâu Đạp.
– – – – Đội 3: Trâu Nằm.
– – – – Đội 4: Trâu Vẫy.
– – – – Đội 5: Trâu Nhảy.
– – – – Đội 6: Mít Nghệ.
– – – – Đội 7: Mít Ướt.
– – – – Đội 8: Mít Luộc.
– – – – Đội 9: Mít Gỏi.
– – – – Đội 10: Mít Lụa.

– 7) Quốc (20 tuổi).

– 8) Phương (19 tuổi).

– 9) Thái A (19 tuổi).
– – Khưu Ni Chiêu Linh (19 tuổi).
– – Vương Trân Linh (19 tuổi).

H) Bạch Long Vỹ:
Đảo chủ: Nam Hải Long Vương (65 tuổi).
– Vợ cả: Thái Phượng Hoàng (27 tuổi).
– Vợ hai: Tô Phượng Nga (26 tuổi).
– Vợ ba: Kiều Phượng Vy (25 tuổi).
– Vợ bốn: Liễu Phượng Hiền (25 tuổi).
– Vợ năm: Đàm Loan Trinh (24 tuổi).
– Vợ sáu: Đặng Loan Thủy (24 tuổi).
– Vợ bảy: Đoàn Loan Chi (23 tuổi).
– Vợ tám: Đoàn Loan Tâm (22 tuổi).
Quân sư: Gia Cát Thành (53 tuổi).
– – Long Môn Thập Lục Tướng: 16 người.

I) Bành Hồ:
Đảo chủ: Đông Hải Long Vương.
Quân sư: Vương Học Siêu (45 tuổi).

K) Hải Giác Bang.
Bang chủ: Thạch Khâm (60 tuổi).
– Ngụy Hiến (45 tuổi).
– Đoàn Yêm (41 tuổi).
– Khấu Đại Hán (47 tuổi).
– Tào Sinh (39 tuổi).
– Hàn Tuân (40 tuổi).

L) Bang Nhật Lệ.
Bang chủ:
– – Quân sư: Sử Thành (48)

M) Bang Thủy Tinh.
Bang chủ: Tô Từ Lôi (49 tuổi).
– Tô Từ Vũ (46 tuổi).

N) Những nhân vật riêng lẻ:
Dương Thiệu Khánh (55 tuổi).
Lê Quý.
Trương Giang, tự Vân Giang.
Đoàn Bạch Dương.
Mạc An Ánh Chúc.
– Á Chung.
– Áng Chất.

Danh Sách Chương
Mộc Ly Tâm

Mộc Ly Tâm (1 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 58

Mộc Ly Tâm đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả chút chút :3


Sâu Nhỏ Bé

Sâu Nhỏ Bé (1 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 18

Ủng hộ tác giả! Cơ mà cái bảng nhân vật này nhiều thật đấy :v

 


Việt Lang

Việt Lang (3 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

Trần Thị Kim Trang

Thấy hệ thống nhân vật của mình đã dài muốn ngất rồi.Thấy link này vững tin lại.

Nếu truyện của Kim Trang cũng có nhiều tuyến nhân vật, Lang khuyên cũng nên làm một bảng như thế này. Chính tác giả vừa dễ nhớ mà người đọc cũng dễ theo dõi hơn ^_^


Trần Thị Kim Trang

Trần Thị Kim Trang (3 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Thấy hệ thống nhân vật của mình đã dài muốn ngất rồi.Thấy link này vững tin lại.


Việt Lang

Việt Lang (3 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

Tường Vi

Nể ca quá. Chỉ đọc cái list tên thôi mà muốn đui ạ. Ca đúng là thiên hạ vô song Cố lên ạ. Ca kiếm cả tiền song song với...

Lang sẽ ráng hoàn tất tác phẩm, còn thì biết đâu là đâu. Nhưng cám ơn TV khích lệ và tặng xu ^_^


Tường Vi

Tường Vi (3 năm trước.)

Level: 12

84%

Số Xu: 5760

Tường Vi đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Nể ca quá. Chỉ đọc cái list tên thôi mà muốn đui ạ. Ca đúng là thiên hạ vô song

Cố lên ạ. Ca kiếm cả tiền song song với viết truyện để khi nào viết song cũng có kinh phí mà dựng thành phim cho bọn em xem.

 

 


Việt Lang

Việt Lang (4 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

_Chi Bi Chông Gai_

Thật nể phục sự nỗ lực của tg (cười)

Cám ơn nhé. Đây là tác phẩm tâm huyết của mình đấy. Tiếc là mình ít có thời gian để sáng tác.


Việt Lang

Việt Lang (4 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

Tiêu Dao

:v đọc mỗi bảng nhân vật của ca đã muốn mù con mắt rồi

Viết truyện dài EF cũng nên làm bảng nhân vật cho dễ nhớ.


Cosy nguyễn

_Chi Bi Chông Gai_ (4 năm trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 3677

_Chi Bi Chông Gai_ đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Thật nể phục sự nỗ lực của tg (cười)


Early Frost

Tiêu Dao (4 năm trước.)

Level: 12

66%

Số Xu: 4137

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Bạc Bạc]
Tiêu Dao đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

:v đọc mỗi bảng nhân vật của ca đã muốn mù con mắt rồi


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Tiêu Dao Phúc Gia Toàn Phan . Phong Tiếu Tiếu Kha Nhị Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 177 Khách

Thành Viên: 48061
|
Số Chủ Đề: 7128
|
Số Chương: 23753
|
Số Bình Luận: 106205
|
Thành Viên Mới: như Trương thị bích

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10