Đăng Ký Tham Gia Cuộc Thi Viết Quý 3, Năm 2016.
Thích Theo dõi

Đăng Ký Tham Gia Cuộc Thi Viết Quý 3, Năm 2016.


event-vnkings-cuoc-thi-viet-truyen2

1. Trước khi tham gia cuộc thi, các thành viên cần đọc kỹ Topic “Cuộc Thi Viết Quý 3, Năm 2016

2. Đối với bài dự thi:

– Thí sinh có bài dự thi, phải viết tiêu đề tác phẩm của mình theo mẫu: [Truyện dự thi] Tên tác phẩm.
– Nguồn: vnkings.com

3. Thành viên dự thi phải đăng ký tham gia tại đây theo mẫu sau:

– Họ và Tên:
– Ngày/Tháng/Năm sinh:
– Quê quán, Quốc tịch:
– Tác phẩm dự thi (Dẫn link):
– Thể loại:
– Email (Bắt buộc):
– Tôi – tên thí sinh dự thi – cam kết tuân thủ đúng yêu cầu mà cuộc thi đưa ra.

Bài cùng chuyên mục

Đông Phương Mai Tử

Đông Phương Mai Tử (1 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 20

Lượt thích: 27

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 10/07/2016

Số Xu: 160

Họ và Tên: Đặng Thị Mai

Ngày/tháng/năm sinh: 12/1/1995

Quê quán: Quảng Ngãi, Việt Nam

Tác phẩm dự thi: https://vnkings.com/doc-truyen-cafe-cho-anh.html

Thể loại: Ngôn Tình

Mail: vubachsongnhi@gmail.com

Tôi- Đặng Thị Mai - Cam kết tuân thủ đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Đông Phương Mai Tử

Họ và Tên: Đặng Thị Mai Ngày/tháng/năm sinh: 12/1/1995 Quê quán: Quảng Ngãi, Việt Nam Tác phẩm dự thi: https://vnkings.com/doc-truyen-cafe-cho-anh.html Thể loại: Ngôn Tình Mail: vubachsongnhi@gmail.com Tôi- Đặng Thị Mai...

Cảm ơn Đông Phương Mai Tử đã tham gia Cuộc Thi Viết Quý 3 này.
Sau khi xem xét Bài dự thi, bài của Bạn không mắc phải lỗi gì trong các Quy định được đưa ra. Vậy nên bài này đã được duyệt trong Box Dự Thi.
Chúc mừng bạn!


Con Gái Qủy

Con Gái Qủy (1 năm trước.)

Level: 6

75% (15/20)

Bài viết: 6

Chương: 0

Bình luận: 25

Lượt thích: 45

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 12/08/2016

Số Xu: 338

Họ và tên: Phạm Thị Phượng

Ngày/tháng/năm sinh: 14/10/1997

Quê quán: Hải Dương, Việt Nam

Tác  phẩm dự thi: https://vnkings.com/truyen-du-thi-cho-phep-anh-em-nhe.html

Thể loại: Truyện ngắn

Mail: jjthienkim@gmail.com

Tôi- Phạm Thị Phượng- cam kết tuân thủ đúng yêu cầu của cuộc thi đưa ra.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Con Gái Qủy

Họ và tên: Phạm Thị Phượng Ngày/tháng/năm sinh: 14/10/1997 Quê quán: Hải Dương, Việt Nam Tác  phẩm dự thi: https://vnkings.com/truyen-du-thi-cho-phep-anh-em-nhe.html Thể loại: Truyện ngắn Mail: jjthienkim@gmail.com Tôi- Phạm Thị Phượng- cam...

Cảm ơn Con Gái Quỷ đã tham gia, Bài viết phù hợp với các điều kiện của cuộc thi, bài của bạn đã được duyệt!


suicaosama

suicaosama (1 năm trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 4

Chương: 1

Bình luận: 6

Lượt thích: 20

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 360

– Họ và Tên: Võ Quỳnh Phụng Nhi (Sủi Cảo)
– Ngày/Tháng/Năm sinh: 7/8/1997
– Quê quán, Quốc tịch: Bình Dương, Việt Nam
– Tác phẩm dự thi (Dẫn link): Thiên tài
– Thể loại: Học đường, boylove
– Email (Bắt buộc): vonhi07081997@gmail.com
– Tôi – Nhi – cam kết tuân thủ đúng yêu cầu mà cuộc thi đưa ra.


Duy Mều

Duy Mều (1 năm trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 5

Chương: 16

Bình luận: 22

Lượt thích: 120

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 649

Họ và tên: Lương Vũ Anh Duy (Duy Mều)

Ngày/Tháng/Năm sinh: 19/04/1996

Quê quán, quốc tịch: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tác phẩm dự thi: Lập phương

Thể loại: fanfiction, siêu nhiên

Email: luongvuanhduy.1904@gmail.com

Tôi - Duy - cam kết tuân thủ đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

suicaosama

– Họ và Tên: Võ Quỳnh Phụng Nhi (Sủi Cảo) – Ngày/Tháng/Năm sinh: 7/8/1997 – Quê quán, Quốc tịch: Bình Dương, Việt Nam – Tác phẩm dự thi (Dẫn link):...

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, Bài dự thi của bạn đã được xét duyệt!


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Duy Mều

Họ và tên: Lương Vũ Anh Duy (Duy Mều) Ngày/Tháng/Năm sinh: 19/04/1996 Quê quán, quốc tịch: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tác phẩm dự thi: Lập phương Thể...

Cảm ơn Duy đã tham gia cuộc thi, Bài dự thi của Duy đã được xét duyệt!


Mot

Mot (1 năm trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 18

Chương: 11

Bình luận: 32

Lượt thích: 102

Lượt theo dõi: 5

Tham gia: 12/07/2016

Số Xu: 1538

Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh (Mọt)

Ngày/ tháng/ năm sinh: 25/07/1995

Quê quán, quốc tịch: Bắc Giang, Việt Nam

Tác phẩm dự thi: Cún Con đi học (Link truyện: https://vnkings.com/?p=3159)

Thể loại: Truyện ngắn, truyện thiếu nhi

Email: motmot.gamgam@gmail.com

Tôi - Quỳnh - cam kết tuân thủ đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra

Đã chỉnh sửa bởi: Mot (Xem)

Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh

Ngày/ tháng/ năm sinh: 25/07/1995

Quê quán, quốc tịch: Bắc Giang, Việt Nam

Tác phẩm dự thi: Cún Con đi học (Link truyện: https://vnkings.com/?p=3159)

Thể loại: Truyện ngắn, truyện thiếu nhi

Email: motmot.gamgam@gmail.com

Tôi - Quỳnh - cam kết tuân thủ đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Mot

Họ và tên: Trần Thị Như Quỳnh (Mọt) Ngày/ tháng/ năm sinh: 25/07/1995 Quê quán, quốc tịch: Bắc Giang, Việt Nam Tác phẩm dự thi: Cún Con đi học (Link...

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia cuộc thi, bài của bạn đã được xét duyệt.


Trăng Xanh

Trăng Xanh (1 năm trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 19

Bình luận: 172

Lượt thích: 127

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 20/07/2016

Số Xu: 116

– Họ và Tên: Trăng Xanh
– Ngày/Tháng/Năm sinh: 00/00/0000
– Quê quán, Quốc tịch: Việt Nam, Địa Cầu
– Tác phẩm dự thi (Dẫn link): https://vnkings.com/?p=3331
– Thể loại: Truyện ngắn
– Email (Bắt buộc): email@email.email
– Tôi – Trăng Xanh – chưa có ý định cam kết tuân thủ đúng yêu cầu mà cuộc thi đưa ra.

Kiến nghị: yêu cầu admin có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của thành viên tham gia dự thi bằng những biện pháp khác như gởi tin nhắn riêng. Việc bình luận ở đây khiến thông tin thí sinh dự thi dễ dàng bị kẻ gian nhìn thấy và dùng vào mục đích không lành mạnh. Phản đối việc cung cấp thông tin cá nhân ở bình luận công khai!

Đã chỉnh sửa bởi: Trăng Xanh (Xem)

– Họ và Tên: Trăng Xanh
– Ngày/Tháng/Năm sinh: 00/00/0000
– Quê quán, Quốc tịch: Việt Nam, Địa Cầu
– Tác phẩm dự thi (Dẫn link): https://vnkings.com/?p=3331
– Thể loại: Truyện ngắn
– Email (Bắt buộc): email@email.email
– Tôi – Trăng Xanh – chưa có ý định cam kết tuân thủ đúng yêu cầu mà cuộc thi đưa ra.

Kiến nghị: yêu cầu admin có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của thành viên tham gia dự thi bằng những biện pháp khác như gởi tin nhắn riêng. Việc bình luận ở đây khiến thông tin thí sinh dự thi dễ dàng bị kẻ gian nhìn thất và dùng vào mục đích không lành mạnh. Một lần nữa phản đối việc cung cấp thông tin cá nhân ở bình luận công khai!


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Trăng Xanh

– Họ và Tên: Trăng Xanh – Ngày/Tháng/Năm sinh: 00/00/0000 – Quê quán, Quốc tịch: Việt Nam, Địa Cầu – Tác phẩm dự thi (Dẫn link): https://vnkings.com/?p=3331 – Thể loại: Truyện...

Cảm ơn Trăng Xanh đã tham gia cuộc thi.
Truyện của em đã được xét duyệt, Các yêu cầu của em cũng được chấp thuận.


Thuấn DC

Tiểu Long (1 năm trước.)

Level: 11

87% (192/220)

Bài viết: 58

Chương: 77

Bình luận: 314

Lượt thích: 557

Lượt theo dõi: 32

Tham gia: 04/07/2016

Số Xu: 1298

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III

Họ và tên: Nguyễn Minh Thuấn

Sinh nhật: 27/7/1992

Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp, VN.

Tên tác phẩm dự thi: Chiếc Hộp Đa Sắc, Mộ Nhân Duyên, Chùm Cà Na Chín Muộn

Thể loại: truyện ngắn

Email: minhthuan.dcstyle@gmail.com

Tôi, Thuấn xin cam kết đúng yêu cầu của cuộc thi đưa ra.

Đã chỉnh sửa bởi: Tiểu Long (Xem)

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III

Họ và tên: Nguyễn Minh Thuấn

Sinh nhật: 27/7/1992

Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp, VN.

Tên tác phẩm dự thi: Chiếc Hộp Đa Sắc

Thể loại: truyện ngắn

Email: minhthuan.dcstyle@gmail.com

Tôi, Thuấn xin cam kết đúng yêu cầu của cuộc thi đưa ra.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tiểu Long

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III Họ và tên: Nguyễn Minh Thuấn Sinh nhật: 27/7/1992 Quê quán: Lai Vung, Đồng Tháp, VN. Tên tác phẩm dự thi: Chiếc...

Bài của Thuấn đã được duyệt nhé.


Tạ Thị Thùy Dung

Tạ Thị Thùy Dung (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 1

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 15/09/2016

Số Xu:

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III

Họ và tên: Tạ Thị Thùy Dung

Sinh nhật: 17/02/1988

Quê quán: số 26 đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hcmc, VN.

Tên tác phẩm dự thi: Hơn một lần em gọi:Anh Hai ơi!

Thể loại: truyện ngắn

Email: tadung1702@gmail.com

Tôi, Thùy Dung xin cam kết đúng yêu cầu của cuộc thi đưa ra.


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tạ Thị Thùy Dung

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III Họ và tên: Tạ Thị Thùy Dung Sinh nhật: 17/02/1988 Quê quán: số 26 đường Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân...

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi, tuy nhiên mình chưa thấy bài và link bài viết của bạn?


Linhinhxi124

Linhinhxi124 (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 22/09/2016

Số Xu: 110

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III

Họ và tên: Tô Thuỳ Linh (Cóc Chết)

Sinh nhật: 00/00/0000

Quê quán: Tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, VN

Tên tác phẩm dự thi: https://vnkings.com/?p=3877

Thể loại: Truyện ngắn

Email: Linhlovesooyoung@gmail.com

Tôi, Thuỳ Linh xin cam hết thực hiện đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra.

 

Đã chỉnh sửa bởi: Linhinhxi124 (Xem)

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III

Họ và tên: Tô Thuỳ Linh (Cóc Chết)

Sinh nhật: 13/12/2002

Quê quán: Tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, VN

Tên tác phẩm dự thi: https://vnkings.com/?p=3877

Thể loại: Truyện ngắn

Email: Linhlovesooyoung@gmail.com

Tôi, Thuỳ Linh xin cam hết thực hiện đúng yêu cầu cuộc thi đưa ra.

 


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

66% (232/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 754

Lượt theo dõi: 149

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2039

Linhinhxi124

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III Họ và tên: Tô Thuỳ Linh (Cóc Chết) Sinh nhật: 00/00/0000 Quê quán: Tổ 9, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh...

Bài của bạn đã được duyệt. Cảm ơn bạn đã tham gia!


Thế Kiệt

Thế Kiệt (1 năm trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 225

Lượt thích: 180

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 201

Đăng ký tham gia cuộc thi quý III
– Họ và Tên: Đinh Văn Cảnh
– Ngày/Tháng/Năm sinh: 29/11/1994
– Quê quán, Quốc tịch: Việt Nam
– Tác phẩm dự thi (Dẫn link): https://vnkings.com/?p=4146
– Thể loại: Truyện Ngắn
– Email (Bắt buộc): Thekiet752@gmail.com
– Tôi Đinh Văn Cảnh cam kết tuân thủ đúng yêu cầu mà cuộc thi đưa ra.


Thành Viên

Thành viên online: và 85 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My