Tập 1:

Second thing,
Second, don’t you tell me what you think that I can be.
I’m the one at the sail,
I’m the master of my sea.
Oh Ooh,
The master of my sea,
Oh Ooh.
I was broken from a young age,
Taking my sulking to the masses,
(Điền vào đây…)
(Điền vào đây…)
Singing from heart ache from the pain,
Take up my message from the veins,
Speaking my lesson from the brain.
Seeing the beauty through the,
Pain.

Danh Sách Chương
Mặc Khải Hàm

Mặc Khải Hàm (1 tháng trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 1389

Crazy

"Imagine Dragons - Believe" Bữa sau ghi rõ yêu cầu ra nhé.

Cảm ơn bạn nhắc nhở


Crazy

Crazy (1 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 2947

Mặc Khải Hàm

Thiếu bạn ơi, tên bài hát này nữa!

"Imagine Dragons - Believe" Bữa sau ghi rõ yêu cầu ra nhé.


Mặc Khải Hàm

Mặc Khải Hàm (1 tháng trước.)

Level: 7

48%

Số Xu: 1389

Crazy

"Writing my poems for the few" "That look at me, took to me, shook at me, feelin’ me"

Thiếu bạn ơi, tên bài hát này nữa!


Crazy

Crazy (1 tháng trước.)

Level: 9

87%

Số Xu: 2947

"Writing my poems for the few"

"That look at me, took to me, shook at me, feelin’ me"


Thành Viên

Thành viên online: và 99 Khách

Thành Viên: 53471
|
Số Chủ Đề: 7816
|
Số Chương: 24541
|
Số Bình Luận: 105581
|
Thành Viên Mới: Huyền Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio