Một con Hỏa Bàng điểu khác sà xuống quắp chân vào hai cánh của con điểu đang giữ Tạ Liêu Họa kéo lên, thấy tình hình không khả quan, Nguyệt Liên buông tay Tạ Liêu Họa ra rồi nhanh rút Hắc Thiên Mệnh chém hai con Hỏa Bàng điểu trước khi chúng kịp bay lên, […]

Bạn phải đăng nhập để đọc truyện này!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Sơn Minh Tiến Võ Nguyễn Ngọc Sơn và 98 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31921
|
Thành Viên Mới: San San