Đọc Truyện Dị Giới, Thể loại truyện Dị Giới kể về những giới diện khác ngoài trái đất chúng ta và những khả năng đặc biệt khác của con người, một thể loại truyện rất hay…

Bài mới Dị Giới

Yên Nhẫn Ấn Lưu Sử Ký
Yên Nhẫn Ấn Lưu Sử Ký
Flame Phantom (Viêm Ma)
Flame Phantom (Viêm Ma)
Chơi game ta xuyên vạn giới
Chơi game ta xuyên vạn giới
Dị Biến Thế Giới
Dị Biến Thế Giới
[Dị giới] Vết khắc linh hồn
[Dị giới] Vết khắc linh hồn
Nguyên Thuỷ Thánh Tôn
Nguyên Thuỷ Thánh Tôn
Ta là Đấng Không Toàn Năng!
Ta là Đấng Không Toàn Năng!
Thánh Hỏa Thần Thủy
Thánh Hỏa Thần Thủy
Đại Việt Chi Hồn
Đại Việt Chi Hồn
Thiết Kế Gia Sinh Tồn Tại Tiểu Thuyết
Thiết Kế Gia Sinh Tồn Tại Tiểu Thuyết
[Xuyên không – Tu chân] Vạn Thần Hệ Liệt: Thiên Chi Vương – Dị Vy Diễm Thảo
Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Vương Thời Loạn
Mạt Thế Trùng Sinh Nữ Vương Thời Loạn
Truy (Hư vô tìm kiếm)
Truy (Hư vô tìm kiếm)
Thiên Ý
Thiên Ý
Loạn Giới
Loạn Giới
Nhẫn giả hệ thống
Nhẫn giả hệ thống
Vú nuôi của rồng
Vú nuôi của rồng
Giấc Mộng Thu
Giấc Mộng Thu
Thợ Săn Tinh Linh – Quyển 1
Thợ Săn Tinh Linh – Quyển 1
Thời gian khứ đổi (change time)
Thời gian khứ đổi (change time)
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Thủy Ngọc Linh Chiến Thần Bại Trận Triệu Hương Ngóng Idol và 116 Khách

Thành Viên: 26133
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30909
|
Thành Viên Mới: Kim Thạc Muối