Đọc truyện tiên hiệp, Tiên hiệp là thể loại có thần tiên yêu ma và những điều gì đó thuộc về không tưởng, thường là ba giới: Tiên – Nhân – Ma…

Bài mới Tiên Hiệp

Vũ Long
Vũ Long
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Hồ Bạch Tiên
Hồ Bạch Tiên
Nếu Như Có Thể!
Nếu Như Có Thể!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Thiên Duyên Kiếp
Thiên Duyên Kiếp
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Loạn Thiên Ký
Loạn Thiên Ký
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Nguyên Giới Đại Đế
Nguyên Giới Đại Đế
Thiên Ma Nữ Vương
Thiên Ma Nữ Vương
Tịch Dương Cô Độc
Tịch Dương Cô Độc
Đại Đạo Vô Địch
Đại Đạo Vô Địch
Hoạ Thần
Hoạ Thần
Bách Việt Tranh Mệnh
Bách Việt Tranh Mệnh
Vũ Hồn Thần Tôn
Vũ Hồn Thần Tôn
Tối Cường Hệ Thống Tu Tiên
Tối Cường Hệ Thống Tu Tiên
Chiến Võ Tối Cường
Chiến Võ Tối Cường
Câu chuyện ngoài lề.
Câu chuyện ngoài lề.
Diêm La Quyết
Diêm La Quyết
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nhược Đình Nguyệt Đào Thảo Phương Nguyễn Trang Như Thích Bao Đồng Kimanh Le Nguyễn Minh Giang và 109 Khách

Thành Viên: 30647
|
Số Chủ Đề: 5044
|
Số Chương: 16482
|
Số Bình Luận: 37613
|
Thành Viên Mới: Phương Hoàng