Nhật Ký Online kể về một ngày với bạn như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Và bạn cảm thấy ra sao?

Bài mới Nhật Ký Online

Chị đợi em về
Chị đợi em về
Nhật ký của tôi
Nhật ký của tôi
Lời Từ Giã
Lời Từ Giã
Năm dấu chấm ( …..  )
Năm dấu chấm ( ….. )
Là đánh mất hay chưa từng có?
Là đánh mất hay chưa từng có?
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Pisces Starfish Phong Thiêm Đao Đóa Miêu Miêu Đới Nguyệt Hoa Ngọc Phong Tường Vi Nguyễn Mai Nguyễn Thanh Kha Vy và 165 Khách

Thành Viên: 26230
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31000
|
Thành Viên Mới: Kha Vy