Story Ones Ads QC

Hận Hay Ái?

Hận Hay Ái?
Thích

Là bởi nàng ngu ngốc hay chính chàng?

Một người vì yêu mà làm tất cả nhưng không dám nói.

Một người vì yêu mà cố chấp giam cầm nhưng không dám thừa nhận.

Một người cắn răng, nuốt ngược nước mắt mà chịu đựng.
Một người cố tình vô tâm mà tàn nhẫn hành hạ.

Đến khi nhận ra thì làm được gì?

Nàng?

Là hận?

Không! Nàng không thể hận chàng.

Nhưng ai biết nàng hận chàng tận sâu tâm can?

Là ái?

Cũng không! Nàng không thể nào ái nữa.

Nhưng ai biết chữ ái vốn đã ăn mòn nàng?

Còn chàng?

Là hận ư?

Không! Chàng không có quyền để hận.

Là ái ư?

Cũng không! Chàng không có tư cách để ái.

Hận hay ái? Ái hay hận?

Đâu là kết quả?

Là hận là ái? Là ái là hận?

Đâu là kết thúc?

Hận… Hận… Ái… Ái!

Có gì khác?

Có ái có hận! Có hận có ái!

Nàng là ái chàng mà sinh ra hận!

Chàng là hận nàng mà sinh ra ái!

Ái hận đang xen!

Hận ái mà kết thúc!

Đến phút cuối là trách được ai?

Trách hận hay trách ái?

Hay! Trách mối thù ông cha đời trước?

Hay! Trách chính mình ngu si?

Để hận ái xen kẻ?

Để hận ái xen vào?

Với nàng! Chàng là người mình ái! Là người mà mình tình nguyện làm mọi thứ! Dù đau khổ! Dù hóa thành lệ quỷ cũng không hận không trách!

Đến cuối rồi lại hận!

Với chàng! Nàng là người mình hận! Phải hàng hạ! Phải trả thù! Không bao giờ ái!

Đến cuối rồi lại ái!

Nhưng khi nhận ra tất cả thì thế nào?

Âm dương cách biệt.

Gặp lại được sao? Ái được nữa sao? Hận được nữa sao?

Ha!

Cái gì là hận ngươi, kiếp sau sẽ không ái?

Cái gì là ái ngươi, kiếp sau sẽ không hận?

Một chén canh Mạnh Bà Than thì còn ai biết thế nào là ái là hận nữa?

Một vòng luân hồi, dù gặp được nhau thì nhận ra sao?

Nhưng nếu gặp lại thì đã thế nào? Nhận ra thì đã thế nào?

Sẽ thật chỉ là ái không hận?

Thật chỉ là hận không ái?

Hay…

… Lặp lại một kiếp hận ái, ái hận nữa?

Vậy thì xin đừng gặp, đừng lặp lại một kiếp đau!

 

Hận hận ái ái

Ái ái hận hận

Ái đến sinh hận

Hận đến sinh ái!

Ái hận xen nhau

Hận ái xen vào

Âm dương cách biệt

Nhận ra điều gì?

Là ái hay hận

Là hận hay ái?

Nếu thật kiếp sau

Xin đừng tương kiến

Để một kiếp đau

Để thêm kiếp hận

Kiếp ái đan xen. 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thiên Hàn

Thiên Hàn (3 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 455

Cảm ơn bạn?


Ariko Ice

Ariko Ice (3 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 4

Ariko Ice đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.

Hay


Thiên Hàn

Thiên Hàn (3 năm trước.)

Level: 7

80%

Số Xu: 455


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Hạnh N. Thảo Nguyễn Lê Hoài Thương và 72 Khách

Thành Viên: 36443
|
Số Chủ Đề: 5582
|
Số Chương: 18103
|
Số Bình Luận: 67255
|
Thành Viên Mới: Công Thành