Facebook Google
Thách đấu Xu Người nhận Tình trạng Người thắng
Tiến Lực 10 Xu Tiến Lực Đang chờ Đang chờ!
Tất cả các trận
Yêu Vân Tu Lăng thắng 5 Xu từ Bodhi (5 ngày trước.)
Nguyễn Như Lan thắng 10 Xu từ Thảo My (6 ngày trước.)
Băng Vi thắng 5 Xu từ Huy Ngo (1 tuần trước.)
Huy Ngo thắng 5 Xu từ Băng Vi (1 tuần trước.)
Huy Ngo thắng 1 Xu từ Đỗ Ngà (1 tuần trước.)
Đỗ Ngà hòa Huy Ngo (1 tuần trước.)
Đỗ Ngà hòa Huy Ngo (1 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 1 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 10 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang hòa Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 10 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 10 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 10 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 10 Xu từ Ebidi Trần (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang hòa Kobayashi Shiro (2 tuần trước.)
Nguyễn Võ Thy Trang thắng 1 Xu từ Nhất Tiêu Bác Quân Aka (2 tuần trước.)
Bạch Dương thắng 1 Xu từ Nguyễn Võ Thy Trang (2 tuần trước.)
Tiến Lực thắng 5 Xu từ Nguyễn Khánh Ly (3 tuần trước.)
Nguyễn Khánh Ly hòa Tường Vi (3 tuần trước.)
Nguyễn Khánh Ly hòa Mai Kim Thái Bảo (3 tuần trước.)

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Trạch Đế Tadashi sensei Huy Ngo Vũ Phiên Binh Vo Thích Bao Đồng Gia Nghi Bình An Vy Tran Hữu Kỷ và 104 Khách

Thành Viên: 33030
|
Số Chủ Đề: 5238
|
Số Chương: 17218
|
Số Bình Luận: 49186
|
Thành Viên Mới: Hữu Kỷ