Facebook Google
Thách đấu Xu Người nhận Tình trạng Người thắng
Tiến Lực 10 Xu Tiến Lực Đang chờ Đang chờ!
Tất cả các trận
Hoa Linh Miêu thắng 5 Xu từ Hồng Uyên (6 ngày trước.)
Hoa Linh Miêu hòa Dạ Phi (6 ngày trước.)
Thiên Di thắng 10 Xu từ Pain (6 ngày trước.)
Thiên Di thắng 10 Xu từ Pain (6 ngày trước.)
Pain thắng 1 Xu từ Thiên Di (6 ngày trước.)
Thiên Di thắng 10 Xu từ Pain (7 ngày trước.)
Thiên Di thắng 1 Xu từ Pain (7 ngày trước.)
Thiên Di thắng 10 Xu từ Pain (7 ngày trước.)
Hoa Linh Miêu hòa Đào Kim Anh (7 ngày trước.)
Hoa Linh Miêu thắng 2 Xu từ Tiến Lực (7 ngày trước.)
Thomas thắng 5 Xu từ sakura Santa (1 tuần trước.)
Dạ Nguyệt hòa Tiến Lực (1 tuần trước.)
Gia Lập hòa Đường Mật Mật (2 tuần trước.)
Gia Lập thắng 2 Xu từ Lăng Tiêu (2 tuần trước.)
Gia Lập thắng 2 Xu từ Thích Bao Đồng (2 tuần trước.)
Gia Lập thắng 2 Xu từ Thích Bao Đồng (2 tuần trước.)
Thích Bao Đồng hòa Gia Lập (2 tuần trước.)
Thích Bao Đồng hòa Lăng Tiêu (2 tuần trước.)
Lăng Tiêu hòa Thích Bao Đồng (2 tuần trước.)
Trần Thanh Thúy thắng 5 Xu từ Hoa Ngọc Phong (2 tuần trước.)

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo và 71 Khách

Thành Viên: 30559
|
Số Chủ Đề: 5032
|
Số Chương: 16416
|
Số Bình Luận: 37061
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Thanh Hồng