Facebook Google
Thách đấu Xu Người nhận Tình trạng Người thắng
Tiến Lực 10 Xu Tiến Lực Đang chờ Đang chờ!
Tất cả các trận
Diệu Châu Nguyễn hòa Nguyễn Như Lan (2 ngày trước.)
Là Đỗ hòa Tiểu Miêu Miêu (2 tuần trước.)
Võ Kim Tuấn Anh hòa Lan Hoàng Lê (2 tuần trước.)
Ayuzawa Kathy thắng 1 Xu từ Nguyễn Linh (3 tuần trước.)
Võ Kim Tuấn Anh thắng 2 Xu từ Tiểu Miêu Miêu (3 tuần trước.)
Võ Kim Tuấn Anh thắng 2 Xu từ Tiểu Miêu Miêu (3 tuần trước.)
Võ Kim Tuấn Anh thắng 2 Xu từ Tiểu Miêu Miêu (3 tuần trước.)
Võ Kim Tuấn Anh hòa Đông Tàn (3 tuần trước.)
Băng Băng hòa Tiểu Miêu Miêu (4 tuần trước.)
Tiểu Mộc Vô Tâm thắng 5 Xu từ Phạm Minh Nguyệt (1 tháng trước.)
Nguyễn Như Lan thắng 10 Xu từ Thảo My (1 tháng trước.)
Nguyễn Như Lan thắng 10 Xu từ Thảo My (1 tháng trước.)
Hoa Tuyền Nhi thắng 10 Xu từ Là Đỗ (1 tháng trước.)
Là Đỗ hòa Hoa Tuyền Nhi (1 tháng trước.)
Là Đỗ thắng 10 Xu từ Trúc Phong (1 tháng trước.)
Là Đỗ thắng 10 Xu từ Tiểu Miêu Miêu (1 tháng trước.)
Lão Yêu Vạn Năm hòa Linh Phong (2 tháng trước.)
Lão Yêu Vạn Năm thắng 2 Xu từ Linh Phong (2 tháng trước.)
Lão Yêu Vạn Năm hòa Linh Phong (2 tháng trước.)
Lão Yêu Vạn Năm hòa Linh Phong (2 tháng trước.)

Thành Viên

Thành viên online: Meo Lun và 78 Khách

Thành Viên: 35617
|
Số Chủ Đề: 5513
|
Số Chương: 17992
|
Số Bình Luận: 63017
|
Thành Viên Mới: Nga Phạm