Facebook Google
Thách đấu Xu Người nhận Tình trạng Người thắng
Tất cả các trận
Đôraêmon hòa Lục Minh (12 giờ trước.)
William Meyer thắng 1 Xu từ Đôraêmon (1 ngày trước.)
Đôraêmon thắng 10 Xu từ Tường Vi (1 ngày trước.)
Đôraêmon hòa Tường Vi (1 ngày trước.)
Gia Cát Khác thắng 1 Xu từ Đôraêmon (1 ngày trước.)
Tường Vi hòa Đôraêmon (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 1 Xu từ Đôraêmon (1 ngày trước.)
Tường Vi thắng 1 Xu từ Đôraêmon (1 ngày trước.)
Thùy Linh Đặng Thị hòa Đôraêmon (2 ngày trước.)
Tường Vi thắng 10 Xu từ Diệp Lưu Nhiên (2 ngày trước.)
Đôraêmon hòa Gia Cát Khác (2 ngày trước.)
Đôraêmon thắng 1 Xu từ Chiến Thần Bại Trận (2 ngày trước.)
Đôraêmon hòa Lục Minh (2 ngày trước.)
Tường Vi thắng 1 Xu từ Diệp Lưu Nhiên (2 ngày trước.)
Lục Minh thắng 5 Xu từ Đôraêmon (2 ngày trước.)
Đôraêmon thắng 1 Xu từ Bodhi (2 ngày trước.)
Bodhi thắng 1 Xu từ Mạc Nhược Ninh (3 ngày trước.)
Bodhi thắng 5 Xu từ Hoa Ngọc Phong (3 ngày trước.)
Bodhi thắng 5 Xu từ Hoa Ngọc Phong (3 ngày trước.)
Bodhi thắng 5 Xu từ Hoa Ngọc Phong (3 ngày trước.)

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 131 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang