Facebook Google
Thách đấu Xu Người nhận Tình trạng Người thắng
Tất cả các trận
Quỳnh Giang Nguyễn thắng 10 Xu từ Mr. Robot (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 10 Xu từ Mr. Robot (1 ngày trước.)
Mai Kim Thái Bảo thắng 10 Xu từ Mr. Robot (1 ngày trước.)
Phong Triệt Thủy hòa Trường Lộ Cô Hành (1 ngày trước.)
Phong Triệt Thủy hòa Trường Lộ Cô Hành (1 ngày trước.)
Phong Triệt Thủy thắng 10 Xu từ Trường Lộ Cô Hành (1 ngày trước.)
Phong Triệt Thủy hòa Trường Lộ Cô Hành (1 ngày trước.)
Phong Triệt Thủy thắng 10 Xu từ Lục Minh (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 10 Xu từ Phong Triệt Thủy (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 10 Xu từ Phong Triệt Thủy (1 ngày trước.)
Mai Kim Thái Bảo hòa Mr. Robot (1 ngày trước.)
Trường Lộ Cô Hành thắng 10 Xu từ Lục Minh (1 ngày trước.)
Bodhi thắng 10 Xu từ Trường Lộ Cô Hành (1 ngày trước.)
Trường Lộ Cô Hành thắng 10 Xu từ Lục Minh (1 ngày trước.)
Trường Lộ Cô Hành thắng 10 Xu từ Mr. Robot (1 ngày trước.)
Mr. Robot thắng 10 Xu từ Lục Minh (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 10 Xu từ Phong Triệt Thủy (1 ngày trước.)
Trường Lộ Cô Hành hòa Lục Minh (1 ngày trước.)
Trường Lộ Cô Hành thắng 10 Xu từ Lục Minh (1 ngày trước.)
Lục Minh thắng 1 Xu từ Phong Triệt Thủy (1 ngày trước.)

Thành Viên

Thành viên online: và 103 Khách

Thành Viên: 28744
|
Số Chủ Đề: 4826
|
Số Chương: 16214
|
Số Bình Luận: 34546
|
Thành Viên Mới: Ẩn Danh