Mừng Xuân của Dương Cửu Băng

 
 

Mừng Xuân
Dương Cửu Băng

Ở Bắc đào hồng đồng bánh chưng
Vào Nam mai vàng đòn bánh tét

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Mai đào, bánh chưng, bánh tét đều là những thứ không thể thiếu của ngày Tết.

2) Dùng chữ: 26 điểm.
Lời bình: Tất cả đều được ngoại trừ “bánh” đối “bánh” là không được. Nhưng thường là người Việt hay nói “vào Nam ra Bắc” chứ không ai nói “ở Nam ra Bắc” cả nhưng viết thế lại không chỉnh ở bằng trắc.

3) Luật bằng trắc: 13 điểm.

Ở Bắc đào hồng đồng bánh chưng
Vào Nam mai vàng đòn bánh tét
(T T B B B T B)
(B B B B B T T)

Lời bình: Chỉ những trường hợp đặc biệt, thường thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc. Nếu trắc đối trắc và bằng đối bằng thì kém đi. Do đó chỉ có “ở Bắc” và “vào Nam”, “chưng” và “tét” là được.

4) Góp ý: Có thể sửa lại một chút cho được chỉnh hơn:

Ở Bắc đào hồng cùng bánh chưng
Vào Nam pháo liễn với đòn tét
(T T B B B T B)
(B B B B B T T)

Chỉ là tạm thôi bởi lẽ sửa chữ thì mất ý, giữ ý thì không sửa chữ được.

Tổng cộng: 40 + 26 + 13 = 79 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Evie Lê Tịnh Mộng Phiêu Linh Thiên Anh Van Nhan Ho An Cửu Cửu Hazo Keera Thom Dua Lun Quế Tèo Nguyễn Quỳnh Quyên và 106 Khách

Thành Viên: 35440
|
Số Chủ Đề: 5515
|
Số Chương: 18091
|
Số Bình Luận: 61710
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Quỳnh Quyên