Đế đô Muchen, kinh thành ngàn năm của Ala đế quốc là biểu tượng cho sự anh hùng, bất khuất của dân tộc Ala vùng lên chống lại sự thống trị của đế quốc Zenit. Ngàn năm lập quốc Ala chưa một lần dời đô, thành Muchen cũng từ một tiểu thành phát triển thành […]

Bạn phải đăng nhập để đọc truyện này!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Gia Cát Khác Nguyễn Ngọc Kim Giao Bối Lạc SRG JN 74 Masamune Thu Hằng Lili Eilish và 117 Khách

Thành Viên: 22333
|
Số Chủ Đề: 4238
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27313
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đức Khánh