Niệm của Thường Lam

Story Ones Ads QC

 
 

Niệm
Thường Lam

Tết khứ niên đã tàn, Tết tại niên nay nghênh
Nhân khứ niên đã rời, một rời không trở lại

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Tết hết, năm qua, người đi, tất cả đều không trở lại. Quá khứ nay chỉ còn dĩ vãng và dĩ vãng trở thành một giấc mơ hồ.

2) Dùng chữ: 3 điểm.
Lời bình: “Khứ, niên, đã” ba chữ này không thể tự đối với chính nó ở về dưới. “Tết” không đối “một”, “niên” không đối “không” và “nay nghênh” không đối “trở lại.” Hai câu này dùng làm thơ thì còn được, câu đối thì không. Có lẽ tác giả khá quen thuộc với thể loại mà ngày nay gọi là “văn convert” nên câu, chữ đọc không suông.

3) Luật bằng trắc: 12 điểm.

Tết khứ niên đã tàn, Tết tại niên nay nghênh
Nhân khứ niên đã rời, một rời không trở lại
(T T B T B, T T B B B)
(B T B T B, T B B T T)

Lời bình: Về mặt bằng trắc thì tạm một chút. Theo nguyên tắc thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc.

4) Góp ý: Tạm thời có thể sửa lại như sau:

Tết khứ niên tàn, trăm đến chẳng trôi qua, Tết nay lại nghênh Tết
Xuân lai nhật tận, một đi không trở lại, Xuân đó còn đón Xuân
(T T B B, B T T B B, T B T B T)
(B B T T, T B B T T, B T B T B)

Tuy rằng “Tết” đối với “Xuân” là chỉnh, nhưng trong trường hợp này vế dưới là chữ Hán Việt nhưng Tết là chữ Nôm.

Tổng cộng: 40 + 3 + 12 = 55 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tàng Kỳ Lục Minh Thiên Ảnh Nguyễn Thành Nhân Ngọc Ngân và 219 Khách

Thành Viên: 36365
|
Số Chủ Đề: 5580
|
Số Chương: 18086
|
Số Bình Luận: 66876
|
Thành Viên Mới: Chiến Tiêu