Quân Ngự Tinh Không
Thích Theo dõi

Vân Tử Tịch, một tiến sĩ lập trình kĩ thuật hiện đại, ngày mở beta game mới bất hạnh mang theo hệ thống trọng sinh Đại Mặc vương triều một huyện thành nhỏ, mặc thành cơ khổ vô y đói rách tiểu khất cái.

Vân Tử Tịch nước mắt đầy mặt ngước nhìn thượng thiên, kinh thương nàng không hiểu, tế bào nghệ thuật cũng không, ách! Cũng may có hệ thống game ở đây, vậy thì mang theo một đám tiểu anh em khất cái làm thích khách, làm đạo tặc, làm cái bang, lấy nhiệm vụ làm giàu!

Đoạn ngắn :

Mỗ nữ cầm đao xông vào, gác lên cổ người nào đó: “Bạc đâu? Giao ra đây?”

Mỗ nam nào đó: “Người đâu! Đem chìa khóa bảo khố giao cho phu nhân, tiện thể đem khế ước bán thân của bản tôn cũng cấp phu nhân!”

Mỗ nữ: “…”

Mỗ thuộc hạ lệ rơi đầy mặt: “Tôn chủ, ngài có tiết tháo chút được không?”

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Tĩnh Tâm Otaku Anime Nguyễn Akashi Haprich Roberts Hoàng Thúy và 67 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ