[Góc Thơ] Cổ Tích [Góc Thơ] Cổ Tích 24 tháng 11 lúc 8:29 ·

Cổ tích trên đời có thực hay không?
Cổ tích nhân dân dệt nên từ hiện thực
Anh chợt đến và tim em chợt thức
“Công chúa ngủ trong rừng” – Cổ tích ngàn năm…

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: na na Viên Candy Vy Ngô TG Ngọc Trâm Lương Thu Thuỷ và 115 Khách

Thành Viên: 26105
|
Số Chủ Đề: 4564
|
Số Chương: 15477
|
Số Bình Luận: 30876
|
Thành Viên Mới: Lương Thu Thuỷ