Lại chuyện con lười Lại chuyện con lười 11 tháng 5 lúc 10:47 ·

Con lười mà, có vô số lí do và vô số lí lẽ để phản bác và đả kích tư tưởng của người khác.

Con lười Con lười 01 tháng 1 lúc 10:31 ·

Do người viết lười đặt tên nên viết đại thôi.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận và 89 Khách

Thành Viên: 26234
|
Số Chủ Đề: 4567
|
Số Chương: 15472
|
Số Bình Luận: 31001
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đ.N.Ý