Thiên Quốc Huyền Ngọc Thiên Quốc Huyền Ngọc 05 tháng 11 lúc 11:09 ·

Ngũ Bội Tinh Châu. Tương truyền nó là hòn đá kiến tạo nên thế gian. Khiến bao kẻ lao vào tử địa.
Tuy nhiên hòn đá ấy là thứ tạo ra thế giới này ư?
Câu hỏi đó suốt nghìn năm vẫn không có câu trả lời.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 23375
|
Số Chủ Đề: 4348
|
Số Chương: 14763
|
Số Bình Luận: 28204
|
Thành Viên Mới: Thanh Nhan Hoang