Vương Triều Thịnh Thế Vương Triều Thịnh Thế 09 tháng 2 lúc 8:00 ·

Truyện viết về lịch sử nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông với một nhân vật không có thật trong lịch sử dựa trên nền tảng những nhân vật có thật.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Trường Sa Tường Vi Pumh Ngo Tịnh Tác Hoa Phương Huỳnh Yang Fan Chiri Chirikamo và 155 Khách

Thành Viên: 23757
|
Số Chủ Đề: 4361
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28417
|
Thành Viên Mới: Chiri Chirikamo