Chuyện Ở Quán Lá Đa Chuyện Ở Quán Lá Đa 02 tháng 8 lúc 7:31 ·

Quán Lá Đa không bán nước. Mời khách gần xa vào quán xơi tạm vài câu chuyện. Quán rất ghét bán nước. Quán chỉ thích ăn măm măm thôi.

Tee (Ngố Xám) Tee (Ngố Xám) 11 tháng 7 lúc 3:05 ·

Mời vào!

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Chiến Thần Bại Trận Bodhi và 122 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San