Tập 6: Dân Việt Nam

Việt Nam xanh thật là xanh,

Tình đoàn, dân nghĩa

Chung tay chống giặc.

Tứ phía cõi trời Bắc Nam

Rập rình bom súng

Xung quanh đất mình.

 

Thiên nhiên thời tiết khắc nhiệt

Chung niềm vui lẫn khổ đau muôn phần.

Ganh đua lao động vinh quang

Một tình một nước chung tâm động lòng.

Nước mình Việt Nam xanh tươi,

Trời ban phú quý. Họa mười phần gian.

Giặc trong giặc ngoại khó lường

Đừng pha tin đểu mất nước như chơi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trạch Đế Dragon Black Phong Thiêm Đao Khang Otaku Akabane1701 Ngong ngong Vô Hình Xuân Việt Anh Nguyễn Thiên Ảnh Đỗ Thị Thanh Hương Camellia46 Lang Lang Trần Trần Long và 106 Khách

Thành Viên: 35477
|
Số Chủ Đề: 5501
|
Số Chương: 18035
|
Số Bình Luận: 61949
|
Thành Viên Mới: Lương Bella