Bình chọn

Đêm trở giấc hồn thơ quạnh quẽ
Khói hương trầm lại bẽ bàng thêm
Cũng vì chữ nợ chữ duyên
Đương không rẽ lối mà nên nỗi này

Ai mê mải chân mây đầu gió
Kẻ lụy tình vò võ gối chăn
Đôi đàng xứ sở cách ngăn
Kiếp nào tái ngộ mấy hằng hà đây?

Ôm một nỗi riêng tây khôn thấu
Năm canh dài đau đáu chẳng nguôi
Khóc mình phận bạc như vôi
Xuân xanh giờ đã nửa đời tang thương

Thôi gác gấm buồng hương khép kín
Kể từ đây tịch tĩnh vô ưu
Ân tình gởi lại viễn lưu
Câu kinh tiếng kệ ru hồn cô liêu.

(22-04-17)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Mộng Ảo Phá Gia Nguyễn Tùng SRG JN Sủi Cảo Màn Thầu oanh kieu Yukihana Yuuka Vi ha và 121 Khách

Thành Viên: 22374
|
Số Chủ Đề: 4240
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27336
|
Thành Viên Mới: Vi ha