Bình chọn

Nhàn rỗi ung dung sướng biết bao

Hồn trôi theo nhạc tựa phương nào

Có ai không muốn lười như nhộng

Rồi hóa thành bướm bay lên cao

Nhàn rỗi ung dung sướng thật sao?

Quanh đi quẩn lại được em nào

Làm trai cho đáng lừng thiên hạ

Chỉ tại tài hèn biết tính sao!

 

Nhàn rỗi ung dung đợi qua ngày

Tiền tài duyên nợ vượt tầm tay

Người xưa đến nay thành xa lạ

Chỉ có kẻ nhàn nhớ mới hay!!

 

Nhàn rỗi ung dung mặc kệ đời

Tương lai vô định tựa bèo trôi

Dù thân nhàn rỗi nhưng lại sợ

Chỉ tại bản thân đành chịu thôi.

 

– ??/12/2012 –

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vi Vũ Yến Cindy Cynthia Tường Vi Nguyễn Tùng SRG JN và 110 Khách

Thành Viên: 22327
|
Số Chủ Đề: 4237
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27312
|
Thành Viên Mới: Chu Hải Yến