Vô đề 1
Bình chọn

“Nhiều, nhanh, tốt, rẻ” một phong trào

Giờ thấy ta đây chả khác bao

Ba phút một bài không trải chuốt

Hai giây một chữ chẳng cần cao

Người đọc biết được càng khinh bỉ

Lại khiến bạn thơ tức lộn nhào

Thôi đành từ nay ta quyết sửa

Khỏi làm nhơ nhuốc thú thanh tao.

 

– 14/05/2012 –

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Thiên Ngọc Cổ Huyết Bóng Ma Độc Hành Trang Đặng Nguyễn Thị Tuyết Trinh face non Lý Hỏa Diệm Dịch Huân Duy Linh và 127 Khách

Thành Viên: 19552
|
Số Chủ Đề: 4023
|
Số Chương: 13199
|
Số Bình Luận: 25954
|
Thành Viên Mới: Duy Linh