Bình chọn

“Nhiều, nhanh, tốt, rẻ” một phong trào

Giờ thấy ta đây chả khác bao

Ba phút một bài không trải chuốt

Hai giây một chữ chẳng cần cao

Người đọc biết được càng khinh bỉ

Lại khiến bạn thơ tức lộn nhào

Thôi đành từ nay ta quyết sửa

Khỏi làm nhơ nhuốc thú thanh tao.

 

– 14/05/2012 –

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vân Du Lý Quang Đại Hạ An Dương Tan Trường Nhi Trương và 80 Khách

Thành Viên: 22285
|
Số Chủ Đề: 4230
|
Số Chương: 14378
|
Số Bình Luận: 27268
|
Thành Viên Mới: Nhi Trương