Cảnh Ngày Xuân
Early Frost – Phan Thanh Thắng

Đất toả hương hoa, xuân về nơi nơi câu đối đỏ
Người thêm rộn rã, tết đến nhà nhà bánh chưng xanh

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Tác giả dùng chủ đề để làm đôi câu đối. Đáng khen. Người có thể rộn rã nhưng đất làm sao tỏa hương hoa? Cảnh nhộn nhịp ngày Tết chỉ Tết mới có. Đi đâu, làm việc gì, nhà nào cũng nô nức chuyện năm mới sắp đến và năm cũ sắp qua.

2) Dùng chữ: 25 điểm.
Lời bình: “Hương hoa” là danh từ, “rộn rã” là trạng từ như cười rộn rã. Do đó không chỉnh. “Nơi nơi” đối “nhà nhà” tạm được mặc dù cả hai đều là danh từ. Nơi nơi có nghĩa trừu tượng và khái quát hơn nhà nhà. “Câu đối đỏ” đối “bánh chưng xanh” không cần phải nói thêm.

3) Luật bằng trắc: 25 điểm.

Đất toả hương hoa, xuân về nơi nơi câu đối đỏ
Người thêm rộn rã, tết đến nhà nhà bánh chưng xanh
(T T B B, B B B B B T T)
(B B T T, T T B B T B B)

Bình: Như trên đã ghi, “nơi nơi” đối “nhà nhà” tạm được ở mặt ý nghĩa nhưng không được ở mặt bằng trắc là vì trên dưới đều là vần bằng.

4) Góp ý: Nếu như đổi “tỏa” thành “lắm”, “hương hoa” thành “tưng bừng”, “nhà nhà” thành “chốn chốn” thì hay hơn:

Đất lắm tưng bừng, Xuân về nơi nơi câu đối đỏ
Người thêm rộn rã, Tết đến chốn chốn bánh chưng xanh
(T T B B, B B B B B T T)
(B B T T, T T B B T B B)

Như thế cũng chưa hoàn hảo, đổi lại vị trí của vài chữ để phù hợp với thơ Đường luật càng đẹp hơn:

Đất lắm tưng bừng, Tết đến nơi nơi câu đối đỏ
Người thêm rộn rã, Xuân về chốn chốn bánh chưng xanh
(T T B B, T T B B B T T)
(B B T T, B B T T T B B)

Hoặc:
Đất lắm tưng bừng, Tết đến nhà nhà câu đối đỏ
Người thêm rộn rã, Xuân về bếp bếp bánh chưng xanh
(T T B B, T T B B B T T)
(B B T T, B B T T T B B)

Tổng cộng: 40 + 25 + 25 + 2 = 92 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nghi Đình Bạch Vân Khánh Đan Nguyen Anh Thu và 112 Khách

Thành Viên: 27781
|
Số Chủ Đề: 4735
|
Số Chương: 15910
|
Số Bình Luận: 32974
|
Thành Viên Mới: Nguyen Anh Thu