Câu Đối Mừng Xuân
Cà Phê

Đất Việt mừng xuân khoe sắc thắm
Trời Nam năm mới đẹp tình người

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: “Đất Việt, Trời Nam” hợp lại thành “Đất Trời Việt Nam” và bốn chữ này khá phổ biến trong các câu đối tiếng Việt xưa nay. Chính Lang cũng thường hay dùng. Đôi câu đối này mang đậm đà âm hưởng ngày Tết Việt.

2) Dùng chữ: 14 điểm.
Lời bình: “Đất Việt” và “Trời Nam” rất chỉnh. “Mừng” là động từ, “năm” danh từ. “Xuân” là danh từ, “mới” tĩnh từ. “Khoe” là động từ, “đẹp” tĩnh từ. “Sắc” đối “tình” chỉnh, nhưng “thắm” không đối “người” được. Theo nguyên tắc thì danh từ đối danh từ, động từ đối động từ, v.v.

3) Luật bằng trắc: 26 điểm.
Lời bình: Theo nguyên tắc thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc.

Đất Việt mừng xuân khoe sắc thắm
Trời Nam năm mới đẹp tình người
(T T B B B T T)
(B B B T T B B)

4) Góp ý: Về ý thì có nhưng đây chỉ có thể gọi là hai câu thơ, chưa phải là câu đối. Một cách sửa lại cho đúng:

Đất Việt mừng Xuân khoe sắc thắm
Trời Nam đón Tết chiếu tình nồng
(T T B B B T T)
(B B T T T B B)

Tổng cộng: 40 + 14 + 26 = 80 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Bodhi Hà Thái Thị Bạch Uyển Nhi Tuệ Tuệ Tố Tuệ Nhi Vy Vy Đức Trần Tài Lê và 153 Khách

Thành Viên: 27783
|
Số Chủ Đề: 4735
|
Số Chương: 15910
|
Số Bình Luận: 32976
|
Thành Viên Mới: Tài Lê