Chán Xuân của Cô Tử Nhi

 
 

Chán Xuân
Cô Tử Nhi – Ngọc Ánh

Én về báo hỉ, phồn hoa ngàn người say trong Tết
Hoàng hôn kiệt quệ, nhân thế chỉ mặc một mình mi

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Vế trên là báo tin vui và tả cảnh người ta vui tết. Vế hai đúng là cảnh chán đời nên mới nghĩ đến sự kiệt quệ và cảnh cô đơn trên nhân thế.

2) Dùng chữ: 3 điểm.
Lời bình: “Én về” không thể đối “hoàng hôn” được. “Hoàng hôn” là danh từ mà “én” là danh từ, “về” là động từ. Cũng vậy, “báo hỉ” không thể đối “kiệt quệ.” “Phồn hoa” là tĩnh từ, “nhân thế” là danh từ. “Ngàn người” không đối “chỉ mặc.” “Say trong” không đối “một mình.” Cả đôi câu đối chỉ có “Tết” và “mi” là đối nhau. Hai câu này dùng làm thơ thì được, dùng làm câu đối thì chưa.

3) Luật bằng trắc: 16 điểm.

Én về báo hỷ, phồn hoa ngàn người say trong Tết
Hoàng hôn kiệt quệ, nhân thế chỉ mặc một mình mi
(T B T T, B B B B B B T)
(B B T T, B T T T T B B)

Lời bình: Theo nguyên tắc thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc.

4) Góp ý: Có thể sửa lại đôi câu đối như sau:

Én về báo hỷ, phồn hoa ngàn người say trong Tết
Xuân đến chia vui, đô hội mỗi nó tủi với ai
(T B T T, B B B B B B T)
(B T B B, T T T T T T B)

Hoặc là:
Én về báo hỷ, đô hội ngàn người say trong Tết
Xuân đến chia vui, phồn hoa mỗi nó tủi với ai
(T B T T, T T B B B B T)
(B T B B, B B T T T B B)

Tổng cộng: 40 + 3 + 16 + 2 = 61 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tâm Túy Nguyễn Đông Tàn Vấn Tâm Bất Hối Nhi Nguyễn Phiêu Linh An Cửu Cửu Tojikato Nakaru Dương Uy và 91 Khách

Thành Viên: 35441
|
Số Chủ Đề: 5515
|
Số Chương: 18091
|
Số Bình Luận: 61718
|
Thành Viên Mới: Thảo Nguyễn