Bình chọn

 
 

Đỏ
Tịch Nhiên

Ngoài ngõ đèn treo một vùng đỏ
Trong nhà hoa nở một mảnh hồng

1) Ý nghĩa: 39 điểm.
Lời bình: Thật sự thì đọc đôi câu đối này không thấy Tết Nguyên Đán. Thí dụ tiết trung thu thì cũng có hoa nở, đèn treo. Hoặc là hội hoa đăng chẳng hạn. Vì lẽ đó mà thí sinh có 39 điểm thay vì 40.

2) Dùng chữ: 26 điểm.
Lời bình: Đôi câu đối này chỉnh về ý hơn chữ. “Một” không đối “một.” “Ngoài ngõ” đối “trong nhà” tạm chỉnh. “Hoa nở” đối “đèn treo”, chỉnh. “Đỏ” đối “hồng” vì cùng màu sắc.

3) Luật bằng trắc: 17 điểm.

Ngoài ngõ đèn treo một vùng đỏ
Trong nhà hoa nở một mảnh hồng
(B T B B T B T)
(B B B T T T B)

Lời bình: Theo nguyên tắc thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc.

4) Góp ý: Để có thêm không khí Tết trong đôi câu đối, có thể sửa lại như sau:

Pháo nổ đì đùng đón Xuân, trước ngõ đèn treo một vùng đỏ
Người ca rộn rã mừng Tết, trong nhà lộc nở đôi mảnh hồng
(T T B B T B, T T B B T B T)
(B B T T B T, B B T T B T B)

Tổng cộng: 39 + 26 + 17 = 82 điểm.

Đây là câu đối thứ 3 của Tịch Nhiên. Câu 2 vẫn cao điểm hơn cả nên dùng câu đấy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duc Nguyen Bối Lạc Hoài Nam SRG JN Thu Hằng Lili Eilish và 99 Khách

Thành Viên: 22333
|
Số Chủ Đề: 4238
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27313
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đức Khánh