Ngày Tết
Tường Vi

Thắm đất trời đào mai khoe sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm trẻ nhỏ hát ca, áo xúng xính

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Tết thì phải có hoa đào, hoa mai khoe sắc. Trẻ nhỏ thì phải có áo quần đẹp đẽ và ca hát vang vang.

2) Dùng chữ: 27 điểm.
Lời bình: “Thắm” nói về màu sắc, “vang” nói về âm thanh. Chỉnh. Nhưng nếu dùng sắc đối sắc hay thanh đối thanh sẽ càng chỉnh hơn. “Đất trời” đối “thôn xóm” nhưng “đào mai” không đối “trẻ nhỏ” được vì hai chữ danh từ không đối với một danh một tĩnh từ. “Khoe” đối “hát” tạm chỉnh nhưng “sắc” không đối “ca” được. “Sương long lanh” và “áo xúng xính” không phải bàn thêm, chỉnh rồi. Khen cho tác giả dùng chữ Nôm đối chữ Nôm.

3) Luật bằng trắc: 30 điểm.

Thắm đất trời đào mai khoe sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm trẻ nhỏ hát ca, áo xúng xính
(T T B B B B T, B B B)
(B B T T T T B, T T T)

Lời bình: Hoàn toàn hợp với nguyên tắc bằng trắc nên được trọn 30 điểm. Hoan hô tác giả.

4) Góp ý: Ý thì có nhưng tác giả dùng chữ chưa được hay lắm. Đây là một thí dụ để làm cho hay và chỉnh hơn:

Thắm đất trời đào mai đằm sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm pháo nhạc vọng âm, áo xúng xính
(T T B B B B T, B B B)
(B B T T T T B, T T T)

Sửa như thế để còn đối cặp “thắm đằm” và “vang vọng.”

Tổng cộng: 40 + 27 + 30 + 1.5 = 98.5 điểm.

Danh Sách Chương
Ếch Xanh

Ếch Xanh (2 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 29

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 01/03/2019

Số Xu: 160

Bách Lâm

Cóc này quý hơn ngọc ngà châu báo rồi. Nhả được cả thơ luôn. *cười*

Woww

Sao khai quật được cái này hay vậy?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Sazuki Miyazono Tiết Ngôn Quang Anh Đào Lục Minh Hoa Ngọc Phong William Meyer Tiểu Xú Tử và 146 Khách

Thành Viên: 26050
|
Số Chủ Đề: 4565
|
Số Chương: 15464
|
Số Bình Luận: 30979
|
Thành Viên Mới: Lan Lê Thị Minh