Ngày Tết của Tường Vi

Story Ones Ads QC

 
 

Ngày Tết
Tường Vi

Thắm đất trời đào mai khoe sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm trẻ nhỏ hát ca, áo xúng xính

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Tết thì phải có hoa đào, hoa mai khoe sắc. Trẻ nhỏ thì phải có áo quần đẹp đẽ và ca hát vang vang.

2) Dùng chữ: 27 điểm.
Lời bình: “Thắm” nói về màu sắc, “vang” nói về âm thanh. Chỉnh. Nhưng nếu dùng sắc đối sắc hay thanh đối thanh sẽ càng chỉnh hơn. “Đất trời” đối “thôn xóm” nhưng “đào mai” không đối “trẻ nhỏ” được vì hai chữ danh từ không đối với một danh một tĩnh từ. “Khoe” đối “hát” tạm chỉnh nhưng “sắc” không đối “ca” được. “Sương long lanh” và “áo xúng xính” không phải bàn thêm, chỉnh rồi. Khen cho tác giả dùng chữ Nôm đối chữ Nôm.

3) Luật bằng trắc: 30 điểm.

Thắm đất trời đào mai khoe sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm trẻ nhỏ hát ca, áo xúng xính
(T T B B B B T, B B B)
(B B T T T T B, T T T)

Lời bình: Hoàn toàn hợp với nguyên tắc bằng trắc nên được trọn 30 điểm. Hoan hô tác giả.

4) Góp ý: Ý thì có nhưng tác giả dùng chữ chưa được hay lắm. Đây là một thí dụ để làm cho hay và chỉnh hơn:

Thắm đất trời đào mai đằm sắc, sương long lanh
Vang thôn xóm pháo nhạc vọng âm, áo xúng xính
(T T B B B B T, B B B)
(B B T T T T B, T T T)

Sửa như thế để còn đối cặp “thắm đằm” và “vang vọng.”

Tổng cộng: 40 + 27 + 30 + 1.5 = 98.5 điểm.

Danh Sách Chương
Ếch Xanh

Ếch Xanh (1 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 54

Bách Lâm

Cóc này quý hơn ngọc ngà châu báo rồi. Nhả được cả thơ luôn. *cười*

Woww

Sao khai quật được cái này hay vậy?


Tường Vi

Tường Vi (1 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 3199

Bách Lâm

Cóc này quý hơn ngọc ngà châu báo rồi. Nhả được cả thơ luôn. *cười*

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ thơ Vi.


Bách Lâm

Bách Lâm (1 năm trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 725

Tường Vi

Trình độ cóc con mà nàng

Cóc này quý hơn ngọc ngà châu báo rồi. Nhả được cả thơ luôn. *cười*


Tường Vi

Tường Vi (1 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 3199

Bách Lâm

Ngưỡng mộ nha.

Trình độ cóc con mà nàng


Bách Lâm

Bách Lâm (1 năm trước.)

Level: 9

95%

Số Xu: 725

Ngưỡng mộ nha.


Tường Vi

Tường Vi (1 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 3199

Việt Lang

Tiền trong túi quan là của quan. :D :D :D

T.T

 


Việt Lang

Việt Lang (1 năm trước.)

Level: 10

96%

Số Xu: 5252

Tường Vi

Mà xu chạy vào túi ca mà Hihi  

Tiền trong túi quan là của quan. :D :D :D


Tường Vi

Tường Vi (1 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 3199

Việt Lang

Tất nhiên hỷ cho nàng chứ sao lại cho Lang. :D

Mà xu chạy vào túi ca mà

Hihi

 


Việt Lang

Việt Lang (1 năm trước.)

Level: 10

96%

Số Xu: 5252

Tường Vi

Cái này là hỷ cho ta hay cho ca Lang thế???

Tất nhiên hỷ cho nàng chứ sao lại cho Lang. :D


Tường Vi

Tường Vi (1 năm trước.)

Level: 12

73%

Số Xu: 3199

Chiến Thần Bại Trận

Cung hỷ!  

Cái này là hỷ cho ta hay cho ca Lang thế???


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Minh Bảo Trần Củ Khoai Lang Nhỏ Ngọc Bích Trần và 96 Khách

Thành Viên: 36244
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18086
|
Số Bình Luận: 66057
|
Thành Viên Mới: Kim Thoaa