Tết của Dương Tiễn

Story Ones Ads QC

 
 

Tết
Dương Tiễn

Đông đi, xuân đến, tết lại về
Gia đình sum họp, nhà yên vui

1) Ý nghĩa: 40 điểm.
Lời bình: Đông đi xuân đến Tết về, đó là tuần hoàn của thế gian vậy. Ngày Tết gia đình sum họp, cửa nhà yên vui. Tuy nhiên đây giống thơ hơn câu đối.

2) Dùng chữ: 13 điểm.
Lời bình: “Đi” không đối với “đình”, “xuân” không đối “sum”, “lại” không đối “yên” và “về” không đối “vui.”

3) Luật bằng trắc: 9 điểm.

Đông đi, xuân đến, tết lại về
Gia đình sum họp, nhà yên vui
(B B B T T T B)
(B B B T B B B)

Lời bình: Theo nguyên tắc thì trắc (T) đối với bằng (B) và ngược lại. Trong tiếng Việt, không dấu và dấu huyền thuộc vần bằng. Bốn dấu còn lại thuộc trắc.

4) Góp ý: Có thể sửa câu thơ thành câu đối như sau:

Đông đi xuân đến, gia đình đóng góp tết lại về
Tháng tới khắc vào, bằng hữu sum vầy nhà còn tụm
(B B B T, B B T T T T B)
(T T T B, T T B B B B T)

Chỉ tạm như vậy thôi. Về mặt bằng trắc thì được, về ý thì tốt nhưng về chữ và câu thì nghe không suông tai.

Tổng cộng: 40 + 13 + 9 = 62 điểm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm Tàng Kỳ Diệp Lưu Nhiên Rigel Hà Tùng Thanh Di Thiên và 100 Khách

Thành Viên: 36283
|
Số Chủ Đề: 5575
|
Số Chương: 18089
|
Số Bình Luận: 66396
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Minh Phụng