Tình Thuyền Câu
5 (100%) 1 vote

Thuyền câu thả nước trôi sông

Gặp người lữ khách hát rong câu hò

Cá lên mâm đĩa hỏi dò

Ai ơi có muốn đôi co ẩm tình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Việt Lang Dạ Hy Vivi (Nguyễn) Nhỏ Ngốc và 85 Khách

Thành Viên: 18921
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12657
|
Số Bình Luận: 24757
|
Thành Viên Mới: Hạ Băng