Thương Long đại lục

Thương Long đại lục
Thích

Ma pháp: Là những điều huyền bí vượt xa ma thuật và khoa học cùng thời. Nó bao gồm những hiện tượng mà khoa học và ma thuật không thể lý giải được dù tốn bao nhiêu thời gian lẫn tiền bạc. Chính vì thế, một thứ dù phải thực hiện khó khăn đến mức nào nhưng khoa học làm được thì nó không nằm trong phạm trù của ma pháp. Còn về ma pháp khác ma thuật ở việc nó có thể tạo nên những hiện tượng được xem là bất khả thi, vậy nên khi những hiện tượng đó được ma thuật làm nên thì sẽ được gọi là ma pháp. Ví dụ khi sử dụng ma thuật để tạo nên một ngọn lửa hay là một cọc băng thì điều đó vẫn nằm trong giới hạn của khoa học vì một chiếc bật lửa hay một máy làm đá cũng có thể làm nên điều đó. Nhưng những khái niệm như điều khiển thời gian, dịch chuyển tức thời, bẻ gãy không gian hay hồi sinh người chết mới là những phép màu chỉ có thể thực hiện bởi ma pháp.

Ở Thương Long đại lục Ma pháp sư chính là những nhà khoa học, ma thuật sư nhưng ngược lại là sai.

Và Ma pháp sư cũng phải có ngộ tính mới trở thành được, trong một triệu người mới có một người.

Phân cấp Ma pháp sư: Ma pháp sư sơ cấp, ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư cao cấp, ma pháp đại sư, ma pháp đạo sĩ, ma pháp đạo sư, ma thánh, ma thần, ma đế.

Phân loại Ma pháp: Hệ hỏa (liệt hỏa) điều khiển lửa và các pháp thuật hệ hỏa gây sát thương cực mạnh, tiến cấp liệt hỏa thì sát thương nhân đôi; hệ thủy (băng) điều khiển nước chiến đấu, phòng ngự và tấn công thuộc tầm trung, tiến cấp băng hệ ma pháp, sức chiến đấu tăng mạnh nhưng phòng thủ cũng giảm bớt; hệ phong điều khiến không khí trong trời đất, sát thương yếu nhưng nhanh và hiểm, tốc độ thiên hạ đệ nhất; hệ thổ điều khiển đất, đá, được mệnh danh phòng thủ đệ nhất; hệ mộc điều khiển cây cỏ, được xem là ma pháp có sự đa dạng và khó chịu nhất; hệ quang điều khiển những yếu tố có lợi trong thiên địa, dùng để trị liệu; hệ ám điều khiển những yếu tố bất lợi trong thiên địa, dùng để gieo rắt sự kinh hoàng, sát thương khó phân định. Đó là nhưng hệ ma pháp thường gặp. Ngoài ra còn số ít hệ ma pháp hiếm thấy như: Lôi, vong linh, tinh thần.

Đấu khí: Là một dạng năng lượng, khác biệt với ma pháp, đấu khí không thể tạo ra những điều đi ngược lại với khoa học. Nhưng đấu khí được sinh ra bởi sự rèn luyện không người nghỉ của những chiến sĩ, đi ngược với ma pháp sư cần phải có ngộ tính mới có thể trở thành ma pháp sư, chiến sĩ là chức nghiệp mà ai cũng có thể trở thành. Đấu khí là năng lượng từ trong cơ thể tích tụ trong quá trình luyện tập, có thể xem nó như một loại nội lực.

Người sử dụng đấu khí giết người gọi là chung là Đấu giả.

Phân bậc đấu giả: Đấu khí giả, đấu khí sư, đấu khí đại sư, đấu khí linh giả, đấu khí vương giả, đấu khí hoàng giả, đấu khí tôn giả, đấu thánh, đấu thần.

Đấu khí học đồ, ma pháp học đồ là cấp bậc cơ bản nhất của người tu luyện được phân từ nhất tinh đến thập tinh.

Thiên vực cường giả: Khi cường giả đạt được cực hạn đấu khí cấp đấu thần và ma pháp cấp ma đế sẽ tìm hiểu thiên đạo sau đó nhờ cơ duyên mà đạt tới cấp thiên vực. Vạn năm trước đã có một thiên vực cường giả tên là Hạo Thiên hiệu thiên giả. Ba món thần khí của Hạo Thiên thiên giả là Bá Thiên kiếm, Thần Long thuẫn và Tề Thiên giới chỉ (chiếc nhẫn là vật mà Vương Thần mang).

Về vũ khí được phân cấp: Bảo khí, linh khí, thánh khí, thần khí. Mỗi cấp sẽ phân sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai.

Luyện khí sư: Được phân từ nhất tinh đến cửu tinh, nhất tinh luyện khí sư đến tam tinh luyện khí sư sẽ luyện được bảo khí gọi là sơ cấp luyện khí sư, tứ tinh luyện khí sư đến lục tinh luyện khí sư sẽ luyện được linh khí gọi là trung cấp luyện khí sư, thất tinh luyện khí sư đến cửu tinh luyện khí sư sẽ luyện được thánh khí gọi là cao cấp luyện khí sư, riêng thập tinh sẽ luyện được thần khí gọi là cực phẩm luyện khí sư.

Về đan dược được phân cấp: Bảo đan, linh đan, thánh đan, thần đan. Mỗi cấp sẽ phân sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai.

Luyện đan sư: Được phân từ nhất tinh đến cửu tinh, nhất tinh luyện đan sư đến tam tinh luyện đan sư sẽ luyện được bảo đan gọi là sơ cấp luyện đan sư, tứ tinh luyện đan sư đến lục tinh luyện đan sư sẽ luyện được linh đan gọi là trung cấp luyện đan sư, thất tinh luyện đan sư đến cửu tinh luyện đan sư sẽ luyện được thánh đan gọi là cao cấp luyện đan sư, riêng thập tinh sẽ luyện được thần đan gọi là cực phẩm luyện đan sư.

Về vũ kỹ được phân cấp: Thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi cấp sẽ phân sơ giai, trung giai, cao giai, siêu giai.

Thương long đại lục là nơi mà đấu khí và ma pháp thịnh hành, cư dân ở khoảng sáu ngàn tỉ người, là một đại lục rộng lớn với những ngọn núi cao, những sa mạc vô biên hay những đại dương không thấy đất liền. Ở đây cường giả sử dụng thực lực để nói chuyện, đạo làm người ở đây là: “Kẻ mạnh sẽ được tôn trọng, còn kẻ yêu chỉ bị ức hiếp và vùi dập”.

Trên đại lục có rất nhiều môn phái, gia tộc cường đại trong đó được phân ra cửu tinh, đứng đầu là nhất tinh tông môn hay nhất tinh gia tộc, lợi ích của việc phân cấp tinh như thế là để dễ bề quản lý nhân sự, vật chất của đại lục.

Đẳng cấp tông môn, gia tộc cũng được phân theo cấp bậc cường giả trấn giữ:

– Nhất tinh: Một vị đấu thần (ma đế), năm vị đấu thánh (ma thần), mười lăm vị đấu khí tôn giả (ma thánh).

– Nhị tinh: Một vị đấu thánh (ma thần), năm vị đấu khí tôn giả (ma thánh). mười lăm vị đấu khí hoàng giả (ma pháp đạo sư).

– Tam tinh: Một vị đấu khí tôn giả (ma thánh), năm vị đấu khí hoàng giả (ma pháp đạo sư), mười lăm vị đấu khí vương giả (ma pháp đạo sĩ).

– Tứ tinh: Hai vị đấu khí hoàng giả (ma pháp đạo sư), mười vị đấu khí vương giả (ma pháp đạo sĩ).

– Ngũ tinh: Hai vị đấu khí vương giả (ma pháp đạo sĩ), mười vị đấu khí linh giả (ma pháp đại sư).

– Lục tinh: Hai vị đấu khí linh giả (ma pháp đại sư), mười vị đấu khí đại sư (ma pháp sư cao cấp).

– Thất tinh: Ba vị đấu khí đại sư (ma pháp sư cao cấp).

– Bát tinh: Ba vị đấu khí sư (ma pháp sư trung cấp).

– Cửu tinh: Ba vị đấu khí giả (ma pháp sư sơ cấp).

Các loại tài liệu luyện đan phân thành mười cấp:

+ Bảo đan:

– Nhất cấp dược tài:

– Nhị cấp dược tài:

– Tam cấp dược tài:

+ Linh đan:

– Tứ cấp dược tài:

– Ngũ cấp dược tài:

– Lục cấp dược tài:

+ Thánh đan:

– Thất cấp dược tài:

– Bát cấp dược tài:

– Cửu cấp dược tài:

+ Thần đan:

– Thập cấp dược tài:

Các loại tài liệu luyện khí phân thành mười cấp:

+ Bảo khí:

– Nhất cấp khí tài:

– Nhị cấp khí tài:

– Tam cấp khí tài:

+ Linh khí:

– Tứ cấp khí tài:

– Ngũ cấp khí tài:

– Lục cấp khí tài:

+ Thánh khí:

– Thất cấp khí tài:

– Bát cấp khí tài:

– Cửu cấp khí tài:

+ Thần khí:

– Thập cấp khí tài:

Luyện đan hay luyện khí đều phải có ma hạch làm vật dẫn. Các loại ma thú và ma hạch được chia thành mười cấp, ma hạch cũng có tỉ lệ hên xui, nhưng ma thú từ cấp 5 trở lên đều có ma hạch.

Trắc nghiệm thạch: Vật dùng để đánh giá đấu khí, ma pháp của võ giả. Hoạt động dựa trên cơ chế đưa đấu khí hay ma pháp vào để đánh giá, vì võ giả có thể điều khiển mức độ đấu khí, ma pháp ít hay nhiều. Tuy nhiên chẳng ai giữ lại thực lực khi trắc thí nên độ trung thực cũng khá cao tầm 80, 90 %, trên đại lục Thương lan có hay loại đá như vậy, phân biệt là Trắc nghiệm đấu thạch và Trắc nghiệm ma thạch.

Không gian giới chỉ: Giống như ba lô đựng đồ, nhỏ gọn hơn, cũng là một vật phẩm luyện khí nhưng khi chế tác phải có một ma pháp sư hệ không gian giúp đỡ nên số lượng hiếm thấy, cung không đủ cầu

Tiền tệ: Đơn vị tính là đồng, bạc, hoàng kim, theo quy đổi một hoàng kim bằng một trăm bạc, một bạc bằng một trăm đồng. Là thứ dùng để giao dịch thông thường ở đại lục.

Linh thạch: Theo phẩm chất là hạ cấp, trung cấp, cao cấp, cực phẩm. Một cao cấp linh thạch đổi được một trăm trung cấp linh thạch, một trung cấp linh thạch đổi được một trăm hạ cấp linh thạch. Còn về cực phẩm linh thạch rất hiếm thấy nên khi giao dịch chỉ dùng phương thức tự thương lượng, được giá thì trao đổi thôi

(Sẽ cập nhật thêm thông tin…).

Đại lục không có quốc gia, chỉ có tông môn, gia tộc trấn giữ, câu chuyện sau đây kể về Vương Thần, đến từ một gia tộc thất tinh, trú ngự ở phía đông đại lục.

Danh Sách Chương

Bài cùng chuyên mục

Phan Hiển Vinh

Tà Tiên Sinh (7 năm trước.)

Level: 5

60%

Số Xu: 139

Hi, mình đã chỉnh sửa xong rồi, những lần tiếp theo sẽ không tái phạm những lỗi này nữa


Dị Văn

HaukiNo (7 năm trước.)

Level: 8

63%

Số Xu: 1264

Chào bạn.

Dấu hai chấm phải dính liền với kí tự trước nó nhé.

Còn dấu ngoặc đơn thì dính liền với cả kí tự trước và sau. (ví dụ như thế này)

Bạn chỉnh sửa xong rồi thông báo với mình để bài viết được duyệt.

Cảm ơn tác giả.


Thành Viên

Thành viên online: và 237 Khách

Thành Viên: 58697
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27092
|
Số Bình Luận: 113058
|
Thành Viên Mới: Hắc Miêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5