Bình chọn

xá li t

tâm thường vô sở hữu

chẳng sợ ngoại vật mê

không không không tất cả

xá lợi tử quay về

trí thông

tâm đạt

đức dày

hạnh cao

ma nào dám khảo

quỷ nào dám khinh

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vân Du SRG JN Hoàng Tuyết Vy và 68 Khách

Thành Viên: 22315
|
Số Chủ Đề: 4236
|
Số Chương: 14388
|
Số Bình Luận: 27288
|
Thành Viên Mới: Ngân Trương