Phần 12 – xá lợi tử
Bình chọn

xá li t

tâm thường vô sở hữu

chẳng sợ ngoại vật mê

không không không tất cả

xá lợi tử quay về

trí thông

tâm đạt

đức dày

hạnh cao

ma nào dám khảo

quỷ nào dám khinh

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoa Kim Trầm Mặc Tiểu Vương Gia Tường Vi Nguyễn Thị Tuyết Trinh Gjả Đạj Tiêu Heo Thi Nhố và 78 Khách

Thành Viên: 19546
|
Số Chủ Đề: 4022
|
Số Chương: 13194
|
Số Bình Luận: 25948
|
Thành Viên Mới: Bạch Dương Dương