Phần 17 – thọ tưởng hành thức
Bình chọn

th tưởng hành thc

thọ nhận chẳng vương mang

tưởng suy chẳng động lòng

hành xử trong thiện hạnh

thức tánh chẳng tình si

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily và 44 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen