Phần 5 – bồ tát
Bình chọn

b tát
trong sửa mình

ngoài giúp đời

trong ngoài đồng tiến

vượt khỏi mê tình

mê ắt si

lụy ắt nguy

thương mà hại

chẳng bằng không thương

giúp người mà hại người

chẳng bằng không giúp

liệu sức mình

mà giúp đời

mới là thông suốt

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 92 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như