Bình chọn

thi

sống tùy thời

tu mọi lúc

lập hạnh mọi nơi

giữ đức chẳng tổn

nói năng giữ mực

làm việc không thiên

suy tư chẳng vướng tình

thời thời luôn tỉnh thức

đức hạnh khéo phát sinh

thời thời thế thời thôi

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tuyết Tịch Nhan Mộng Ảo Thủy Ngọc Linh Mộc Sinh và 53 Khách

Thành Viên: 22372
|
Số Chủ Đề: 4240
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27336
|
Thành Viên Mới: mỹ hạnh nghiêm thị