Truyện dự thi quý III 2016, Đọc các câu truyện dự thi hay nhất từ các tác giả của website Vnkings Truyện.

Bài mới Truyện dự thi Quý III 2016

[Truyện Dự Thi] Chiếc Lá Hy Vọng
[Truyện Dự Thi] Chiếc Lá Hy Vọng
[Truyện dự thi] Cấm Luyến
[Truyện dự thi] Cấm Luyến
[Truyện dự thi] Chùm Cà Na Chín Muộn
[Truyện dự thi] Chùm Cà Na Chín Muộn
[Truyện dự thi] Mộ Nhân Duyên
[Truyện dự thi] Mộ Nhân Duyên
[Truyện dự thi] Chiếc Hộp Đa Sắc
[Truyện dự thi] Chiếc Hộp Đa Sắc
[Truyện dự thi] Một Lần Nổi Tiếng
[Truyện dự thi] Một Lần Nổi Tiếng
[Truyện dự thi] Cún Con đi học
[Truyện dự thi] Cún Con đi học
[Truyện dự thi] Lập phương
[Truyện dự thi] Lập phương
[Truyện dự thi] Thiên tài
[Truyện dự thi] Thiên tài
[Truyện dự thi] Cho phép anh, em nhé!
[Truyện dự thi] Cho phép anh, em nhé!

Thành Viên

Thành viên online: Nguyen mạnh hiếu Phùng Hero Đal Dark Mắt To Hân Ngọc và 75 Khách

Thành Viên: 7143
|
Số Chủ Đề: 1895
|
Số Chương: 4963
|
Số Bình Luận: 14446
|
Thành Viên Mới: Hân Ngọc