Tư Liệu – Kỹ Năng Viết giúp các thành viên có thể tham khảo các quy tắc, cảm hứng để tự tạo cho mình các tác phẩm hay nhất

Việt Văn Bảo Điển
Việt Văn Bảo Điển

Lão có một sở thích đó là đọc và góp ý các tác phẩm truyện việt do các tác giả mới tập viết hoặc đã và đang hướng tới nghiệp viết. Đó là đam mê cũng là tôn trọng tâm huyết của mọi người.

Thành Viên

Thành viên online: Thuần Vi Bọc Trảo Thien Kim Giang Khánh Nhã Lam nath ngn Thủy Thùy Liệp Huyết và 128 Khách

Thành Viên: 7868
|
Số Chủ Đề: 2016
|
Số Chương: 5394
|
Số Bình Luận: 14977
|
Thành Viên Mới: Liệp Huyết