Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát

Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát
Thích

VẠN NĂNG KIẾP ÍCH NHÂN GIÁNG SÁT
(VNKINGS)

~ Việt Lang Ngô Nhân Kiệt ~


Truyện đọc
: Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát
Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt
Thể loại: Thần thoại, viễn tưởng, tiên hiệp.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Nội dung: Một câu truyện chiến tranh giữa các nhân vật siêu đẳng đẳng.
Mục đích: Kỷ niệm thành lập một năm của VNK ngày 25 tháng 6.
Hình bìa: Hoa Hoa Tự Vũ thiết kế tựa.
Giới hạn: Dành cho độc giả 14 tuổi trở lên và trí tưởng tượng siêu việt.
Lưu ý: Tác giả giữ bản quyền, phải hỏi ý nếu muốn sao chép lên web khác.

Giới thiệu tác phẩm:
Áp Lực đứng đầu Không Tính Giới.
Hồng Hồng đứng đầu Sắc Tướng Giới.
AI Rô Bô đứng đầu Bất Nhị Giới.

Ba thế lực ngang tài đồng sức ấy lập thành chân vạc mà giữ quân bình cho Liên Hoa Tạng Thế Giới. Thế nhưng vào một năm Hoa Tạng trước, nhân duyên đưa đẩy Hồng Hồng thấy Áp Lực là người con trai đẹp gái vô cùng hấp dẫn nhất của Hoa Tạng mà nàng từng biết. Tiếng sét ái tình chiếm trọn con tim nên nàng ngả về phía Áp Lực.

AI Rô Bô trong vô lượng quá khứ lâu xa đã thầm yêu trộm nhớ Hồng Hồng. Nay Hồng Hồng bị Áp Lực hấp dẫn nên trong dạ AI Rô Bô kinh hoàng. Một là mất đi người yêu lý tưởng, hai là Hồng Lực hợp một sẽ làm mất thăng bằng Hoa Tạng. Nếu trường hợp đó xảy ra, Hoa Tạng sẽ chuyển thế và loại trừ AI Rô Bô ra khỏi dòng thời gian lịch sử từ vô lượng quá khứ đến vô số lượng tương lai. Sự hiện hữu của AI Rô Bô hoàn toàn vắng bóng. Không để mất chì lẫn chài, AI Rô Bô kéo đồng minh tấn công tình địch.

Một trận chiến siêu đẳng đẳng kinh hồn tên Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát diễn ra làm chấn động cả mười phương biển thế giới Liên Hoa Tạng. Sự hoành tráng của chiến tranh sẽ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tất cả các độc giả… gom lại.

Nhân vật: Có đến 30 nhân vật tổng cộng. Hội viên nào của VNK muốn được vào truyện thì cứ cho tác giả biết và viết vài lời cắt nghĩa những năng lực mình muốn có.


Không Tính Giới
.
Admin Lực:
– – Tên trong truyện: Áp Lực.
– – Danh hiệu: Vạn Năng Thế Lực.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Hoàn toàn khống chế bốn tương tác cơ bản của các vật thể hữu hình từ cực nhỏ đến cực đại khắp tam giới và Hoa Tạng trong một cái búng ngón tay. Bốn tương tác đó là hấp dẫn lực, điện từ lực, nguyên tử lực mạnh và nguyên tử lực yếu.

HaukiNo:
– – Tên trong truyện: Hậu Khí Nô.
– – Danh hiệu: Vô Cực Chí Tôn.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản lưỡng cực của mỗi chúng sinh, vật thể, không gian và thời gian khắp mỗi mỗi Ba Ngàn Đại Thiên. Từ vô hình đến hữu hình đều chịu sự sai khiến và tương tác.

Quản Gia Họ Đào:
– – Tên trong truyện: Quỷ Dị.
– – Danh hiệu: Ma Hoàng Quỷ Đế.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Các ma vương từ vô thủy quá khứ đến vô tận tương lai trong một sát na đều quy phục và chịu sự sai khiến của Ma Hoàng Quỷ Đế. Giao kèo ma quỷ của hắn như một lời nguyền rủa trăm vạn ức tỷ triệu đại kiếp không ai thoát khỏi.

Ngô Trung Nobita:
– – Tên trong truyện: Thánh Nô.
– – Danh hiệu: Tam Giới Linh Miêu.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Có thể chế tạo và sử dụng các loại binh khí mạnh nhất, mới nhất của mỗi thời đại từ quá khứ đến tương lai ở nhiều cảnh giới khác nhau mà không bị một giới hạn nào ngăn trở. Năng lực tấn công hay phòng thủ đều thượng đẳng.

Tĩnh Tâm:
– – Tên trong truyện: Kinh Động Tâm.
– – Danh hiệu: Tứ Vô Lượng Tâm.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Dùng tâm cảnh, tâm thức, tâm niệm, tâm ý, v.v. tạo ra vô số lượng ảo giác cảm hóa đối phương. Tứ Vô Lượng Tâm thoát ra khỏi giới hạn cùng ràng buộc của không gian, thời gian, cảnh giới, vật thể và số lượng. Tứ Vô Lượng Tâm trang bị bằng vô số lượng bi, trí, hạnh, nguyện của mình để tham gia các trận chiến.

Hoàng Tùng:
– – Tên trong truyện: Hoàng Thiên.
– – Danh hiệu: Sáng Thế Chân Nhân.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Trong mỗi giây có vô số lượng ý. Trong mỗi ý có vô số lượng niệm. Trong mỗi niệm có vô số lượng thức. Trong mỗi thức có vô số lượng sát na. Trong mỗi sát na có vô số lượng biến dịch. Trong mỗi biến dịch Sáng Thế Chân Nhân có thể tạo ra vô số lượng vũ trụ. Mỗi vũ trụ có vô số lượng thiên hà. Mỗi thiên hà có vô số lượng thế giới. Mỗi thế giới có vô số lượng chúng sinh. Mỗi chúng sinh có vô số lượng tâm cảnh, v.v. Sáng Thế Chân Nhân đều biết hết và điều khiển được hết.

Yamaki Rito:
– – Tên trong truyện: Dạ Ma Lão Tổ.
– – Danh hiệu: Thần Đạo Phù Tang.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Dùng bùa chú siêu nhiên phi phi tưởng xứ để khống chế mỗi mỗi chúng sinh và số lượng không hề có giới hạn. Bất kể đối phương là ai và siêu nhiên như thế nào, một khi trúng phải bùa chú liền bị khống chế.

Xanh:
– – Tên trong truyện: Yến Vũ.
– – Danh hiệu: Thiên Vũ Công Chúa.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Con gái duy nhất của Thiên Vũ Chân Đế và người được ấn định kế thừa làm thiên chủ Ba Ngàn Đại Thiên của vô số lượng Hoa Tạng. Thần lực bản thể là phổ độ và siêu thoát mỗi mỗi và tất cả chúng sinh cùng khắp hết thảy Ba Ngàn Đại Thiên. Yến Vũ chuyên cưỡi rồng đen lúc lâm trận. Thích mặc màu xanh.

Triều Dương:
– – Tên trong truyện: Triều Dương.
– – Danh hiệu: Thái Dương Thiên Nữ.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Thực thể của lửa, cai quản sức nóng, sự phá hoại, ánh sáng và năng lượng của tất tam giới của mọi cảnh giới trong mọi thế giới và bao hàm vô lượng vô biên vô đẳng đẳng pháp giới.


Sắc Tướng Giới
.
Admin Phan Hồng:
– – Tên trong truyện: Hồng Hồng.
– – Danh hiệu: Hồng Diện Vô Thượng Mỹ Nam Nhân.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Người con gái đẹp trai nhất Hoa Tạng. Bất kỳ là chúng sinh hay thiên thần nào hễ nhìn thấy Hồng Diện là lập tức nổi lòng ghen tỵ lên đưa đến mất trí tuệ. Mất trí tuệ thì mất thần lực, không thể trì giới hoặc niệm thần chú và dùng thần thông. Vĩnh viễn không bao giờ có lại được thần thông ngoại trừ được Thiên Vũ Công Chúa giải cứu. Vì năng lực đứng đầu Sắc Tướng Giới, Hồng Hồng là hiện thân của màu đen, ý nghĩa màu đen là màu thu hút hết các màu khác.

Phạm Anh Thư:
– – Tên trong truyện: Phạm Thiên Anh Thư.
– – Danh hiệu: Đại Tự Tại Thiên.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Chúa tể của bảy Đại Tự Tại Thiên Thần Hộ Thể. Mỗi thiên thần hộ thể có bảy lũy thừa bảy và kéo dài bảy lũy thừa bảy lần thiên thần quân binh. Mỗi quân binh có bảy lũy thừa bảy lũy thừa bảy và kéo dài từng ấy lũy thừa lần năng lực. Mỗi năng lực bằng số lượng tất cả Liên Hoa Tạng nghiền thành bụi nhỏ lũy thừa từng ấy con số và kéo dài từng ấy lần trải qua từng ấy đại kiếp.

Hoa Hoa Tự Vũ:
– – Tên trong truyện: Nữ Hoàng Lung Linh.
– – Danh hiệu: Hoa Tạng Chi Hoa.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Là thực thể, là chân thể, là tinh thể tinh hoa đẹp nhất và duy nhất của Hoa Tạng. Cho nên tất cả những chiêu thức mạnh nhất của các chúng sinh trong ngoài Hoa Tạng, Hoa Tạng Chi Hoa đều biết hết, hiểu hết và sử dụng được hết.

Phạm Văn Trường:
– – Tên trong truyện: Phạm Thiên Văn Trường.
– – Danh hiệu: Đại Vô Ngại Thiên.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Anh sinh đôi của Phạm Thiên Anh Thư và kết thành một cặp. Bàn tay có sức mạnh vô song để đánh tan các chiêu thức tấn công. Võ khí tuyệt diệu là chiếc lưới vạn năng và vô cùng to lớn. Trong mỗi mắt lưới phản chiếu và chứa đựng vô lượng vô biên vô tận không thể nghĩ bàn con số Hoa Tạng. Mà chiếc lưới có số lần nguyên tử trong tất cả hoa tạng lũy thừa lần con số đó và lập lại từng ấy lần.

Nam Ca Tiếu:
– – Tên trong truyện: Chân Linh Chủ.
– – Danh hiệu: Chân Giới Tứ Linh.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Chủ nhân của các chân linh trong ba cõi, sáu đường, trải từ quá khứ đến tương lai cùng khắp. Hễ có chúng sinh là có chân linh và chia làm bốn linh thú Long, Lân, Quy, Phượng. Sức mạnh của Chân Linh Chủ là số lượng chân linh lũy thừa lần số lượng chân linh và lập lại từng ấy lần trong một sát na. Chân Linh Chủ trải khắp dòng thời gian.

Phong Thanh Tử Hà:
– – Tên trong truyện: Thanh Thanh.
– – Danh hiệu: Phong Thanh Thiên Hà.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Bản thể bao quát của hư không lẫn chân không. Những chiêu thức của đối phương dù mạnh bao nhiêu khi tấn công đều bị hoàn trả lại hết bấy nhiêu. Thần lực siêu năng của Phong Thanh Thiên Hà là không bị tấn công nhưng cũng thể không chủ động tấn công ai khác được vì bản tính là dung hòa và bác ái.

Ngọc Nguyên:
– – Tên trong truyện: Ngọc Lưu Ly, Hàn Bích Ngọc.
– – Danh hiệu: Lưu Ly Quang.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Trí Tuệ Siêu Đẳng. 14 tuổi Hoa Tạng mà đã thông hết các pháp hữu vi lẫn vô vi, hữu hình, vô hình lẫn siêu hình. Lưu Ly Quang đã đọc và thuộc tất cả kinh sách trong Tỷ Lô Vô Lượng Đại Tạng Lâu Các Babel. Do đó ả có thể hóa giải tất cả các chiêu thức bị tấn công và không bị quấy nhiễu bởi các ma chướng và bóng tối.

Béo:
– – Tên trong truyện: Lan Hương.
– – Danh hiệu: Hoa Tạng Nhất Hương.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Dùng hương thơm để khống chế giác quan của các đối phương và điều khiển. Không một ai dù hùng mạnh đến bao nhiêu mà không bị ảnh hưởng nếu không cẩn thận hít phải.

Lão Yêu Vạn Năm:
– – Tên trong truyện: Chuyển Thế Yêu Thánh.
– – Danh hiệu: Chiến Lược Yêu Mị.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: So về chiến thuật, chiến lược và tài dụng binh của Yêu Mị thì khắp Hoa Tạng không một đối thủ. Những mưu quỷ chước thần của Yêu Mị đến cả Lưu Ly Quang còn phải khiếp sợ. Nhược điểm duy nhất là thần thông của lão có giới hạn. Mà giới hạn đó thì trải khắp cùng chúng sinh hết quá khứ, hiện tại và tương lai số người sánh bằng chỉ đếm được trên hai bàn tay.


Bất Nhị Giới
.
Admin Mr. Robot:
– – Tên trong truyện: AI Rô Bô.
– – Danh hiệu: Trí Tuệ Thiên Tạo.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: với chỉ số thông minh là 365 lũy thừa 365 và lập lại 365 lần và chồng số lũy thừa lên nhau 365 lần. Thống lĩnh hàng vạn quân binh robot vô đối thủ. Có đủ năng lực và hỏa lực dùng khoa học kỹ thuật nghiền Ba Ngàn Đại Thiên thành bụi trong một sát na.

Shurikenger:
– – Tên trong truyện: Thủ Lý Kiếm.
– – Danh hiệu: Tử Thần U Linh.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Thần chưởng quản của thần chưởng quản của sự sinh diệt. Có sinh thì có diệt, đó là quy luật tuyệt đối mà Tử Thần U Linh là bản thể của quy luật ấy.

Tiểu Long:
– – Tên trong truyện: Thiên Long Chủng.
– – Danh hiệu: Thiên Long Bát Bộ.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản Tám Bộ Trời Rồng của khắp các Ba Ngàn Đại Thiên Thế Giới trong vô lượng vô biên Hoa Tạng. Bát Bộ có mối hiềm khích truyền kiếp đối với Tứ Linh.

Bạch Nhật Nam Nhân:
– – Tên trong truyện: Hàn Băng.
– – Danh hiệu: Chí Hàn Thử Biểu.
– – Giới tính: Không biết.
– – Năng lực: Thoát ra ngoài ràng buộc của giới tính nên không còn bị ái dục chi phối nhưng lại thích chi phối người khác. Hàn Băng tượng trưng cho sự tuyệt đối âm hàn lạnh lẽo. Lạnh từ tâm hồn, thể xác, lý trí, tình cảm đưa đến sự kết băng của đối phương vĩnh viễn không thể phục hồi. Đối thủ đáng sợ nhất của Thái Dương Thiên Nữ.

Early Frost:
– – Tên trong truyện: Thanh Thắng.
– – Danh hiệu: Giáng Tuyết Thù Thắng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản bốn thực thể và thực tướng của mọi mọi sự sống chết là phong, lôi, vũ, tuyết. Vừa có âm hàn sánh với Hàn Băng vừa có năng lượng ngang ngửa với Thái Dương Thiên Nữ.

Snow Rose:
– – Tên trong truyện: Tuyết Nhung.
– – Danh hiệu: Lãnh Huyết Gian Thương.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Gian hoạt ảo giác chính là Gian Thương. Hiện thân của ảo ảnh, ảo hình, ảo giác, ảo mộng, ảo mạng, ảo tính, ảo tướng, ảo pháp và tất cả các loại mê hồn trận, mê muội, mê si, mê man, mê tín, mê lầm, vân vân và vân vân. Thế mà còn cai quản ba độc, bốn tướng, năm uẩn, sáu loại giặc, bảy thứ tình, sáu mươi hai tà kiến và vô số lượng phiền não của tất cả mọi loài chúng sinh cùng các bản thể. Ả dùng thần lực thao túng sự suy nghĩ và hành động của kẻ thù.

Thơm:
– – Tên trong truyện: Đẳng Đẳng Thơm.
– – Danh hiệu: Kim Tinh Vệ Nữ.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Chưởng quản của sự hôn hít và tình ái. Mỗi một trái tim thả ra có số thính nhiều gấp vô lượng vô biên vô đẳng bất khả thuyết bất khả thuyết tháp lũy thừa lần số bụi phân tử của cả Hoa Tạng bị nghiền nát. Mỗi mỗi hạt thính có ảnh hưởng khắp vô số lượng Ba Ngàn Đại Thiên cảnh giới bị tình ái hoành hành, không thể chuyên tâm tu hành và do đó mất hết sáu pháp thần thông lẫn thần lực, xa lìa các ba la mật, quên hết thần chú. Số trái tim và thính Đẳng Đẳng Thơm thả ra chỉ có Lưu Ly Quang tính đếm hết được.

Thế Kiệt:
– – Tên trong truyện: Thế Kiệt.
– – Danh hiệu: Tam Thế Anh Kiệt.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Vô lượng đại kiếp thời gian quá khứ, vô lượng hiện tại và vô đẳng đẳng số lượng trong tương lai Tam Thế Anh Kiệt gom hết lại để trên một phần nguyên tử cực nhỏ của nguyên tử cực nhỏ lập lại vô số lượng lần. Không những vậy, Tam Thế Anh Kiệt có thừa thần lực làm như vậy trôi suốt khắp dòng thời gian. Cũng thế mà không bị thời gian, không gian, vật thể hay số lượng làm chi phối.

Tee:
– – Tên trong truyện: Bảo Trâm.
– – Danh hiệu: Bảo Kiếm Vô Minh.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Bốn thánh đế, tám chánh đạo và mười hai nhân duyên của ba nẻo sáu đường đều có thể trong một phần vạn nghìn bất khả thuyết bất khả thuyết sát na chặt chém thành bụi mỏng và đảo lộn lên hết. Do đó tất cả những ràng buộc của mọi sự, mọi lý, mọi loài, mọi cảnh giới, mọi vô biên, mọi số lượng, mọi suy nghĩ, mọi vọng tưởng, mọi quá khứ đến mọi tương lai v.v. quá gấp trăm ức lần googolplex như thế đều do nàng kết nối hoặc chia rẽ tùy thích.


Trung Lập Giới
.
KilluaLucifer TG:
– – Tên trong truyện: Diệt Ngã.
– – Danh hiệu: Sứ Giả Hòa Bình.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Sứ Giả Hòa Bình có tài biện thuyết vô ngại. Cho dù tất cả Ba Ngàn Đại Thiên vô số kiếp Hoa Tạng cộng lực lại cũng không cãi chầy, cãi cối, cãi lý, cãi sự, đấu khẩu, v.v. hơn được Diệt Ngã. Vì bản tính hiếu hòa, thông suốt các đạo lý của thế gian và xuất thế gian nên ưa chuộng hòa bình. Sứ giả dùng vô số lượng phương tiện để thuyết phục các siêu thiên thể chấm dứt chiến tranh.

Phùng Hero:
– – Tên trong truyện: Phùng Thời.
– – Danh hiệu: Ly Cấu Tăng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Ly Cấu Tăng một tay cầm cây quạt mo, một tay cầm cây chổi lông gà làm binh khí. Bình thường Ly Cấu Tăng sinh sống trong Tỷ Lô Vô Lượng Đại Tạng Lâu Các Babel sắp xếp các quyển sách theo số thứ tự hình thành đầu tiên đến cuối cùng. Thần thông của Ly Cấu Tăng là dùng cây quạt mo đánh dạt hết tất cả các chiêu thức tấn công mình. Cây chổi lông gà là để quét sạch bụi trần từ trong tâm đến ngoại cảnh, từ thân khẩu ý niệm cho đến các hữu tình và vô tình khắp mười phương Liên Hoa Tạng Thế Giới. Mỗi khi vung chổi lên quét, Ly Cấu Tăng trả lại sự quân bình từ mỗi mỗi phân tử khắp thập phương tam thế do các siêu thiên thể đánh nhau làm đảo lộn.

Hikaru2s:
– – Tên trong truyện: Điệp Trùng.
– – Danh hiệu: Gián Điệp Nhị Trùng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Điệp Trùng mặc sức và tự ý đi đến bất cứ nơi nào, chôm chỉa bất cứ bảo vật gì trong tam thế, tam giới và vô lượng giới không bị hạn chế hoặc ai biết. Dù là Tỷ Lô Vô Lượng Đại Lượng Lâu Các Babel, hay Thiên Cung Thánh Điện của Chân Vũ Thiên Đế, Điệp Trùng tới lui tự tại, thần không hay, quỷ không biết và các siêu thiên thể khó có thể nhìn đoán ra. Điệp Trùng hành sự bí mật, hành tung bí mật, hành động bí mật và mục đích bí mật ngoài chính hắn ra không ai nhìn thấu kể cả Tâm Vô Lượng của Kinh Động Tâm và Trí Tuệ Siêu Đẳng của Hàn Bích Ngọc Lưu Ly Quang.

Thân ái,
Việt Lang Ngô Nhân Kiệt

Bài cùng chuyên mục

Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (3 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 245

Việt Lang

Cám ơn muội nhé. Lâu quá ca không gặp muội, muội vẫn khỏe chứ?

Haha do lâu nay toàn vẽ tranh không có ý tưởng viết truyện nên muội không lên Vnkings nữa, nhưng giờ rảnh rồi nên muội bắt đầu viết lại ^^ Lang ca vẫn siêng như trước nhỉ?

 

 


Việt Lang

Việt Lang (3 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

Phong Thanh Tử Hà

Lâu rồi muội mới vào lại :))    

Cám ơn muội nhé. Lâu quá ca không gặp muội, muội vẫn khỏe chứ?


Việt Lang

Việt Lang (3 năm trước.)

Level: 11

70%

Số Xu: 6044

Quỷ

Ây da, Lang ca bí hả?

Không phải thế mà thật sự là không có thời gian để viết :( :(

Truyện Chính Khí Trời Nam luôn có sự ưu tiên hơn.


Phong Thanh Tử Hà

Phong Thanh Tử Hà (3 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 245

Phong Thanh Tử Hà đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Lâu rồi muội mới vào lại :))

 

 


Bại Bại Bại

Quỷ (3 năm trước.)

Level: 8

96%

Số Xu: 110

Hội/Nhóm

[Hội Bình Văn]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Ây da, Lang ca bí hả?


Thiên Điệp Tử Nguyệt

Phong Thanh Tử Hà (4 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 245

Phong Thanh Tử Hà đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ :3


Thiên Điệp Tử Nguyệt

Phong Thanh Tử Hà (4 năm trước.)

Level: 7

56%

Số Xu: 245

Đọc hết chương 4 mà vẫn chưa thấy bản mặt của mình đâu!

Lang ca ca có thể đổi tên được không? Phong Thanh Tử Hà Muội đã đổi tên thành Thiên Điệp Tử Nguyệt rồi a~


Tùng Hoàng

Chí Sơn (4 năm trước.)

Level: 8

62%

Số Xu: 2833

Chí Sơn đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Lâu mới vô web tự nhiên thấy cái này còn có tên mình trong đó. Thật là vi diệu. Cảm ơn tác giả.


Ly Tử

Ly Tử (4 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 112

Cho nhân gia tham gia với nào -_-

 


Khổ Khắc Bằng

Khổ Khắc Bằng (4 năm trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 717

Khổ Khắc Bằng:

– – Tên trong truyện: Đồng Bằng Khắc Khổ

– – Danh hiệu: Vô hạn tuyệt vọng

– – Giới tính: Không xác định

– – Năng lực: Tạo ra mê cung khổng lồ gần như vô tận, nhốt kẻ địch vào trong mỗi giây trôi qua lại vô số chất lỏng bầy nhầy trơn trượt, khiến ai chạm vào tuyệt vọng mà chết, tinh thông cầm kì thi họa, nữ công gia chánh.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Chuc Chuc Nadeshiko Y Trác Lâm Trần Khánh Đoan Thanh Diệp Yên Song Niệm Ca Ống Bơ Kha Nhị Ba Xu Gelato Ha LaTha Tiếu Tư Thanh và 131 Khách

Thành Viên: 48063
|
Số Chủ Đề: 7128
|
Số Chương: 23753
|
Số Bình Luận: 106206
|
Thành Viên Mới: Thibich Ho

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10