Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát
Thích Theo dõi

VẠN NĂNG KIẾP ÍCH NHÂN GIÁNG SÁT
(VNKINGS)

~ Việt Lang Ngô Nhân Kiệt ~


Truyện đọc
: Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát
Tác giả: Việt Lang Ngô Nhân Kiệt
Thể loại: Thần thoại, viễn tưởng, tiên hiệp.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Nội dung: Một câu truyện chiến tranh giữa các nhân vật siêu đẳng đẳng.
Mục đích: Kỷ niệm thành lập một năm của VNK ngày 25 tháng 6.
Hình bìa: Hoa Hoa Tự Vũ thiết kế tựa.
Giới hạn: Dành cho độc giả 14 tuổi trở lên và trí tưởng tượng siêu việt.
Lưu ý: Tác giả giữ bản quyền, phải hỏi ý nếu muốn sao chép lên web khác.

Giới thiệu tác phẩm:
Áp Lực đứng đầu Không Tính Giới.
Hồng Hồng đứng đầu Sắc Tướng Giới.
AI Rô Bô đứng đầu Bất Nhị Giới.

Ba thế lực ngang tài đồng sức ấy lập thành chân vạc mà giữ quân bình cho Liên Hoa Tạng Thế Giới. Thế nhưng vào một năm Hoa Tạng trước, nhân duyên đưa đẩy Hồng Hồng thấy Áp Lực là người con trai đẹp gái vô cùng hấp dẫn nhất của Hoa Tạng mà nàng từng biết. Tiếng sét ái tình chiếm trọn con tim nên nàng ngả về phía Áp Lực.

AI Rô Bô trong vô lượng quá khứ lâu xa đã thầm yêu trộm nhớ Hồng Hồng. Nay Hồng Hồng bị Áp Lực hấp dẫn nên trong dạ AI Rô Bô kinh hoàng. Một là mất đi người yêu lý tưởng, hai là Hồng Lực hợp một sẽ làm mất thăng bằng Hoa Tạng. Nếu trường hợp đó xảy ra, Hoa Tạng sẽ chuyển thế và loại trừ AI Rô Bô ra khỏi dòng thời gian lịch sử từ vô lượng quá khứ đến vô số lượng tương lai. Sự hiện hữu của AI Rô Bô hoàn toàn vắng bóng. Không để mất chì lẫn chài, AI Rô Bô kéo đồng minh tấn công tình địch.

Một trận chiến siêu đẳng đẳng kinh hồn tên Vạn Năng Kiếp Ích Nhân Giáng Sát diễn ra làm chấn động cả mười phương biển thế giới Liên Hoa Tạng. Sự hoành tráng của chiến tranh sẽ vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tất cả các độc giả… gom lại.

Nhân vật: Có đến 30 nhân vật tổng cộng. Hội viên nào của VNK muốn được vào truyện thì cứ cho tác giả biết và viết vài lời cắt nghĩa những năng lực mình muốn có.


Không Tính Giới
.
Admin Lực:
– – Tên trong truyện: Áp Lực.
– – Danh hiệu: Vạn Năng Thế Lực.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Hoàn toàn khống chế bốn tương tác cơ bản của các vật thể hữu hình từ cực nhỏ đến cực đại khắp tam giới và Hoa Tạng trong một cái búng ngón tay. Bốn tương tác đó là hấp dẫn lực, điện từ lực, nguyên tử lực mạnh và nguyên tử lực yếu.

HaukiNo:
– – Tên trong truyện: Hậu Khí Nô.
– – Danh hiệu: Vô Cực Chí Tôn.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản lưỡng cực của mỗi chúng sinh, vật thể, không gian và thời gian khắp mỗi mỗi Ba Ngàn Đại Thiên. Từ vô hình đến hữu hình đều chịu sự sai khiến và tương tác.

Quản Gia Họ Đào:
– – Tên trong truyện: Quỷ Dị.
– – Danh hiệu: Ma Hoàng Quỷ Đế.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Các ma vương từ vô thủy quá khứ đến vô tận tương lai trong một sát na đều quy phục và chịu sự sai khiến của Ma Hoàng Quỷ Đế. Giao kèo ma quỷ của hắn như một lời nguyền rủa trăm vạn ức tỷ triệu đại kiếp không ai thoát khỏi.

Ngô Trung Nobita:
– – Tên trong truyện: Thánh Nô.
– – Danh hiệu: Tam Giới Linh Miêu.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Có thể chế tạo và sử dụng các loại binh khí mạnh nhất, mới nhất của mỗi thời đại từ quá khứ đến tương lai ở nhiều cảnh giới khác nhau mà không bị một giới hạn nào ngăn trở. Năng lực tấn công hay phòng thủ đều thượng đẳng.

Tĩnh Tâm:
– – Tên trong truyện: Kinh Động Tâm.
– – Danh hiệu: Tứ Vô Lượng Tâm.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Dùng tâm cảnh, tâm thức, tâm niệm, tâm ý, v.v. tạo ra vô số lượng ảo giác cảm hóa đối phương. Tứ Vô Lượng Tâm thoát ra khỏi giới hạn cùng ràng buộc của không gian, thời gian, cảnh giới, vật thể và số lượng. Tứ Vô Lượng Tâm trang bị bằng vô số lượng bi, trí, hạnh, nguyện của mình để tham gia các trận chiến.

Hoàng Tùng:
– – Tên trong truyện: Hoàng Thiên.
– – Danh hiệu: Sáng Thế Chân Nhân.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Trong mỗi giây có vô số lượng ý. Trong mỗi ý có vô số lượng niệm. Trong mỗi niệm có vô số lượng thức. Trong mỗi thức có vô số lượng sát na. Trong mỗi sát na có vô số lượng biến dịch. Trong mỗi biến dịch Sáng Thế Chân Nhân có thể tạo ra vô số lượng vũ trụ. Mỗi vũ trụ có vô số lượng thiên hà. Mỗi thiên hà có vô số lượng thế giới. Mỗi thế giới có vô số lượng chúng sinh. Mỗi chúng sinh có vô số lượng tâm cảnh, v.v. Sáng Thế Chân Nhân đều biết hết và điều khiển được hết.

Yamaki Rito:
– – Tên trong truyện: Dạ Ma Lão Tổ.
– – Danh hiệu: Thần Đạo Phù Tang.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Dùng bùa chú siêu nhiên phi phi tưởng xứ để khống chế mỗi mỗi chúng sinh và số lượng không hề có giới hạn. Bất kể đối phương là ai và siêu nhiên như thế nào, một khi trúng phải bùa chú liền bị khống chế.

Xanh:
– – Tên trong truyện: Yến Vũ.
– – Danh hiệu: Thiên Vũ Công Chúa.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Con gái duy nhất của Thiên Vũ Chân Đế và người được ấn định kế thừa làm thiên chủ Ba Ngàn Đại Thiên của vô số lượng Hoa Tạng. Thần lực bản thể là phổ độ và siêu thoát mỗi mỗi và tất cả chúng sinh cùng khắp hết thảy Ba Ngàn Đại Thiên. Yến Vũ chuyên cưỡi rồng đen lúc lâm trận. Thích mặc màu xanh.

Triều Dương:
– – Tên trong truyện: Triều Dương.
– – Danh hiệu: Thái Dương Thiên Nữ.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Thực thể của lửa, cai quản sức nóng, sự phá hoại, ánh sáng và năng lượng của tất tam giới của mọi cảnh giới trong mọi thế giới và bao hàm vô lượng vô biên vô đẳng đẳng pháp giới.


Sắc Tướng Giới
.
Admin Phan Hồng:
– – Tên trong truyện: Hồng Hồng.
– – Danh hiệu: Hồng Diện Vô Thượng Mỹ Nam Nhân.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Người con gái đẹp trai nhất Hoa Tạng. Bất kỳ là chúng sinh hay thiên thần nào hễ nhìn thấy Hồng Diện là lập tức nổi lòng ghen tỵ lên đưa đến mất trí tuệ. Mất trí tuệ thì mất thần lực, không thể trì giới hoặc niệm thần chú và dùng thần thông. Vĩnh viễn không bao giờ có lại được thần thông ngoại trừ được Thiên Vũ Công Chúa giải cứu. Vì năng lực đứng đầu Sắc Tướng Giới, Hồng Hồng là hiện thân của màu đen, ý nghĩa màu đen là màu thu hút hết các màu khác.

Phạm Anh Thư:
– – Tên trong truyện: Phạm Thiên Anh Thư.
– – Danh hiệu: Đại Tự Tại Thiên.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Chúa tể của bảy Đại Tự Tại Thiên Thần Hộ Thể. Mỗi thiên thần hộ thể có bảy lũy thừa bảy và kéo dài bảy lũy thừa bảy lần thiên thần quân binh. Mỗi quân binh có bảy lũy thừa bảy lũy thừa bảy và kéo dài từng ấy lũy thừa lần năng lực. Mỗi năng lực bằng số lượng tất cả Liên Hoa Tạng nghiền thành bụi nhỏ lũy thừa từng ấy con số và kéo dài từng ấy lần trải qua từng ấy đại kiếp.

Hoa Hoa Tự Vũ:
– – Tên trong truyện: Nữ Hoàng Lung Linh.
– – Danh hiệu: Hoa Tạng Chi Hoa.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Là thực thể, là chân thể, là tinh thể tinh hoa đẹp nhất và duy nhất của Hoa Tạng. Cho nên tất cả những chiêu thức mạnh nhất của các chúng sinh trong ngoài Hoa Tạng, Hoa Tạng Chi Hoa đều biết hết, hiểu hết và sử dụng được hết.

Phạm Văn Trường:
– – Tên trong truyện: Phạm Thiên Văn Trường.
– – Danh hiệu: Đại Vô Ngại Thiên.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Anh sinh đôi của Phạm Thiên Anh Thư và kết thành một cặp. Bàn tay có sức mạnh vô song để đánh tan các chiêu thức tấn công. Võ khí tuyệt diệu là chiếc lưới vạn năng và vô cùng to lớn. Trong mỗi mắt lưới phản chiếu và chứa đựng vô lượng vô biên vô tận không thể nghĩ bàn con số Hoa Tạng. Mà chiếc lưới có số lần nguyên tử trong tất cả hoa tạng lũy thừa lần con số đó và lập lại từng ấy lần.

Nam Ca Tiếu:
– – Tên trong truyện: Chân Linh Chủ.
– – Danh hiệu: Chân Giới Tứ Linh.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Chủ nhân của các chân linh trong ba cõi, sáu đường, trải từ quá khứ đến tương lai cùng khắp. Hễ có chúng sinh là có chân linh và chia làm bốn linh thú Long, Lân, Quy, Phượng. Sức mạnh của Chân Linh Chủ là số lượng chân linh lũy thừa lần số lượng chân linh và lập lại từng ấy lần trong một sát na. Chân Linh Chủ trải khắp dòng thời gian.

Phong Thanh Tử Hà:
– – Tên trong truyện: Thanh Thanh.
– – Danh hiệu: Phong Thanh Thiên Hà.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Bản thể bao quát của hư không lẫn chân không. Những chiêu thức của đối phương dù mạnh bao nhiêu khi tấn công đều bị hoàn trả lại hết bấy nhiêu. Thần lực siêu năng của Phong Thanh Thiên Hà là không bị tấn công nhưng cũng thể không chủ động tấn công ai khác được vì bản tính là dung hòa và bác ái.

Ngọc Nguyên:
– – Tên trong truyện: Ngọc Lưu Ly, Hàn Bích Ngọc.
– – Danh hiệu: Lưu Ly Quang.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Trí Tuệ Siêu Đẳng. 14 tuổi Hoa Tạng mà đã thông hết các pháp hữu vi lẫn vô vi, hữu hình, vô hình lẫn siêu hình. Lưu Ly Quang đã đọc và thuộc tất cả kinh sách trong Tỷ Lô Vô Lượng Đại Tạng Lâu Các Babel. Do đó ả có thể hóa giải tất cả các chiêu thức bị tấn công và không bị quấy nhiễu bởi các ma chướng và bóng tối.

Béo:
– – Tên trong truyện: Lan Hương.
– – Danh hiệu: Hoa Tạng Nhất Hương.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Dùng hương thơm để khống chế giác quan của các đối phương và điều khiển. Không một ai dù hùng mạnh đến bao nhiêu mà không bị ảnh hưởng nếu không cẩn thận hít phải.

Lão Yêu Vạn Năm:
– – Tên trong truyện: Chuyển Thế Yêu Thánh.
– – Danh hiệu: Chiến Lược Yêu Mị.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: So về chiến thuật, chiến lược và tài dụng binh của Yêu Mị thì khắp Hoa Tạng không một đối thủ. Những mưu quỷ chước thần của Yêu Mị đến cả Lưu Ly Quang còn phải khiếp sợ. Nhược điểm duy nhất là thần thông của lão có giới hạn. Mà giới hạn đó thì trải khắp cùng chúng sinh hết quá khứ, hiện tại và tương lai số người sánh bằng chỉ đếm được trên hai bàn tay.


Bất Nhị Giới
.
Admin Mr. Robot:
– – Tên trong truyện: AI Rô Bô.
– – Danh hiệu: Trí Tuệ Thiên Tạo.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: với chỉ số thông minh là 365 lũy thừa 365 và lập lại 365 lần và chồng số lũy thừa lên nhau 365 lần. Thống lĩnh hàng vạn quân binh robot vô đối thủ. Có đủ năng lực và hỏa lực dùng khoa học kỹ thuật nghiền Ba Ngàn Đại Thiên thành bụi trong một sát na.

Shurikenger:
– – Tên trong truyện: Thủ Lý Kiếm.
– – Danh hiệu: Tử Thần U Linh.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Thần chưởng quản của thần chưởng quản của sự sinh diệt. Có sinh thì có diệt, đó là quy luật tuyệt đối mà Tử Thần U Linh là bản thể của quy luật ấy.

Tiểu Long:
– – Tên trong truyện: Thiên Long Chủng.
– – Danh hiệu: Thiên Long Bát Bộ.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản Tám Bộ Trời Rồng của khắp các Ba Ngàn Đại Thiên Thế Giới trong vô lượng vô biên Hoa Tạng. Bát Bộ có mối hiềm khích truyền kiếp đối với Tứ Linh.

Bạch Nhật Nam Nhân:
– – Tên trong truyện: Hàn Băng.
– – Danh hiệu: Chí Hàn Thử Biểu.
– – Giới tính: Không biết.
– – Năng lực: Thoát ra ngoài ràng buộc của giới tính nên không còn bị ái dục chi phối nhưng lại thích chi phối người khác. Hàn Băng tượng trưng cho sự tuyệt đối âm hàn lạnh lẽo. Lạnh từ tâm hồn, thể xác, lý trí, tình cảm đưa đến sự kết băng của đối phương vĩnh viễn không thể phục hồi. Đối thủ đáng sợ nhất của Thái Dương Thiên Nữ.

Early Frost:
– – Tên trong truyện: Thanh Thắng.
– – Danh hiệu: Giáng Tuyết Thù Thắng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Cai quản bốn thực thể và thực tướng của mọi mọi sự sống chết là phong, lôi, vũ, tuyết. Vừa có âm hàn sánh với Hàn Băng vừa có năng lượng ngang ngửa với Thái Dương Thiên Nữ.

Snow Rose:
– – Tên trong truyện: Tuyết Nhung.
– – Danh hiệu: Lãnh Huyết Gian Thương.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Gian hoạt ảo giác chính là Gian Thương. Hiện thân của ảo ảnh, ảo hình, ảo giác, ảo mộng, ảo mạng, ảo tính, ảo tướng, ảo pháp và tất cả các loại mê hồn trận, mê muội, mê si, mê man, mê tín, mê lầm, vân vân và vân vân. Thế mà còn cai quản ba độc, bốn tướng, năm uẩn, sáu loại giặc, bảy thứ tình, sáu mươi hai tà kiến và vô số lượng phiền não của tất cả mọi loài chúng sinh cùng các bản thể. Ả dùng thần lực thao túng sự suy nghĩ và hành động của kẻ thù.

Thơm:
– – Tên trong truyện: Đẳng Đẳng Thơm.
– – Danh hiệu: Kim Tinh Vệ Nữ.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Chưởng quản của sự hôn hít và tình ái. Mỗi một trái tim thả ra có số thính nhiều gấp vô lượng vô biên vô đẳng bất khả thuyết bất khả thuyết tháp lũy thừa lần số bụi phân tử của cả Hoa Tạng bị nghiền nát. Mỗi mỗi hạt thính có ảnh hưởng khắp vô số lượng Ba Ngàn Đại Thiên cảnh giới bị tình ái hoành hành, không thể chuyên tâm tu hành và do đó mất hết sáu pháp thần thông lẫn thần lực, xa lìa các ba la mật, quên hết thần chú. Số trái tim và thính Đẳng Đẳng Thơm thả ra chỉ có Lưu Ly Quang tính đếm hết được.

Thế Kiệt:
– – Tên trong truyện: Thế Kiệt.
– – Danh hiệu: Tam Thế Anh Kiệt.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Vô lượng đại kiếp thời gian quá khứ, vô lượng hiện tại và vô đẳng đẳng số lượng trong tương lai Tam Thế Anh Kiệt gom hết lại để trên một phần nguyên tử cực nhỏ của nguyên tử cực nhỏ lập lại vô số lượng lần. Không những vậy, Tam Thế Anh Kiệt có thừa thần lực làm như vậy trôi suốt khắp dòng thời gian. Cũng thế mà không bị thời gian, không gian, vật thể hay số lượng làm chi phối.

Tee:
– – Tên trong truyện: Bảo Trâm.
– – Danh hiệu: Bảo Kiếm Vô Minh.
– – Giới tính: Nữ.
– – Năng lực: Bốn thánh đế, tám chánh đạo và mười hai nhân duyên của ba nẻo sáu đường đều có thể trong một phần vạn nghìn bất khả thuyết bất khả thuyết sát na chặt chém thành bụi mỏng và đảo lộn lên hết. Do đó tất cả những ràng buộc của mọi sự, mọi lý, mọi loài, mọi cảnh giới, mọi vô biên, mọi số lượng, mọi suy nghĩ, mọi vọng tưởng, mọi quá khứ đến mọi tương lai v.v. quá gấp trăm ức lần googolplex như thế đều do nàng kết nối hoặc chia rẽ tùy thích.


Trung Lập Giới
.
KilluaLucifer TG:
– – Tên trong truyện: Diệt Ngã.
– – Danh hiệu: Sứ Giả Hòa Bình.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Sứ Giả Hòa Bình có tài biện thuyết vô ngại. Cho dù tất cả Ba Ngàn Đại Thiên vô số kiếp Hoa Tạng cộng lực lại cũng không cãi chầy, cãi cối, cãi lý, cãi sự, đấu khẩu, v.v. hơn được Diệt Ngã. Vì bản tính hiếu hòa, thông suốt các đạo lý của thế gian và xuất thế gian nên ưa chuộng hòa bình. Sứ giả dùng vô số lượng phương tiện để thuyết phục các siêu thiên thể chấm dứt chiến tranh.

Phùng Hero:
– – Tên trong truyện: Phùng Thời.
– – Danh hiệu: Ly Cấu Tăng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Ly Cấu Tăng một tay cầm cây quạt mo, một tay cầm cây chổi lông gà làm binh khí. Bình thường Ly Cấu Tăng sinh sống trong Tỷ Lô Vô Lượng Đại Tạng Lâu Các Babel sắp xếp các quyển sách theo số thứ tự hình thành đầu tiên đến cuối cùng. Thần thông của Ly Cấu Tăng là dùng cây quạt mo đánh dạt hết tất cả các chiêu thức tấn công mình. Cây chổi lông gà là để quét sạch bụi trần từ trong tâm đến ngoại cảnh, từ thân khẩu ý niệm cho đến các hữu tình và vô tình khắp mười phương Liên Hoa Tạng Thế Giới. Mỗi khi vung chổi lên quét, Ly Cấu Tăng trả lại sự quân bình từ mỗi mỗi phân tử khắp thập phương tam thế do các siêu thiên thể đánh nhau làm đảo lộn.

Hikaru2s:
– – Tên trong truyện: Điệp Trùng.
– – Danh hiệu: Gián Điệp Nhị Trùng.
– – Giới tính: Nam.
– – Năng lực: Điệp Trùng mặc sức và tự ý đi đến bất cứ nơi nào, chôm chỉa bất cứ bảo vật gì trong tam thế, tam giới và vô lượng giới không bị hạn chế hoặc ai biết. Dù là Tỷ Lô Vô Lượng Đại Lượng Lâu Các Babel, hay Thiên Cung Thánh Điện của Chân Vũ Thiên Đế, Điệp Trùng tới lui tự tại, thần không hay, quỷ không biết và các siêu thiên thể khó có thể nhìn đoán ra. Điệp Trùng hành sự bí mật, hành tung bí mật, hành động bí mật và mục đích bí mật ngoài chính hắn ra không ai nhìn thấu kể cả Tâm Vô Lượng của Kinh Động Tâm và Trí Tuệ Siêu Đẳng của Hàn Bích Ngọc Lưu Ly Quang.

Thân ái,
Việt Lang Ngô Nhân Kiệt

Xét duyệt bởi Việt Lang

Bài cùng chuyên mục

Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 228

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Vậy Lang ca là cao nhân phương nào, sao e hổng thấy danh hiệu của ca? Ngoài tên ra thì e khá thích nv của mình, và cũng thích về Team của ad Lực!


Hy Nguyen Quang

Hy Nguyen Quang (5 tháng trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 75

Lượt thích: 35

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 1210

fun fact: ông Nô với Shurikenger hình như là một người.


Tiến Lực

Tiến Lực (5 tháng trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Tiến Lực đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Anh thật tài khi nghĩ được năng lực riêng cho quá nhiều nhân vật thế này, cảm ơn tác phẩm của anh.


Hoa Hoa Tự Vũ

Hoa Hoa Tự Vũ (5 tháng trước.)

Level: 9

90% (109/120)

Bài viết: 7

Chương: 10

Bình luận: 314

Lượt thích: 283

Lượt theo dõi: 89

Tham gia: 14/09/2016

Số Xu: 5395

Danh hiệu:

Hoa Hoa Tự Vũ đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Phải đọc chậm, và đọc lại nhiều lần nếu cần, vì nhất thời nhân vật chưa nhớ hết huống chi skill của từng nhân vật.

Mặt khác ai cùng "thế giới" vs Hoa điểm danh haha.


Admin Phan Hồng

Phan Hồng (5 tháng trước.)

Level: 12

66% (232/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 332

Lượt thích: 754

Lượt theo dõi: 149

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2039

Lang ca ơi, Hồng muốn cái kết là Hồng độc thân suốt đời nhé! =)) Không đao lòng, không vướng bận chi hết nhé! =)) À à, Lang ca cho tạo hình của Hồng là mặc đồ đen, tóc đen với nhá!


Phùng Hero

Phùng Hero (5 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 2

Chương: 66

Bình luận: 39

Lượt thích: 76

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1576

Phùng Hero đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

Đọc đến chỗ Tĩnh Tâm - Tên trong truyện : Kinh Động Tâm. E nghĩ ngay đến "TÂM ĐỘNG KINH"

E xin bày tỏ lòng thán phục vô bờ bến với khả năng sáng tạo của tác giả. *cúi đầu*

Nếu được xin cho e góp mặt :Cho e làm "Lão tăng quét rác" cái gì cũng biết, làm việc trong cái thư viện gì đó bá bá kiểu như nơi cất sách toàn nhân loại chẳng hạn. Cho e trung lập nhé ^^

Đã chỉnh sửa bởi: Phùng Hero (Xem)

Đọc đến chỗ Tĩnh Tâm - Tên trong truyện : Kinh Động Tâm. E nghĩ ngay đến "ĐỘNG KINH"

E xin bày tỏ lòng thán phục vô bờ bến với khả năng sáng tạo của tác giả. *cúi đầu*

Nếu được xin cho e góp mặt :Cho e làm "Lão tăng quét rác" cái gì cũng biết, làm việc trong cái thư viện gì đó bá bá kiểu như nơi cất sách toàn nhân loại chẳng hạn. Cho e trung lập nhé ^^


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 14

Chương: 39

Bình luận: 228

Lượt thích: 183

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1873

Anh Thư đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Ôi lũy thừa nhiều thế ca ca :v, em tính hong nổi luôn rồi nè.


Thế Kiệt

Thế Kiệt (5 tháng trước.)

Level: 9

71% (86/120)

Bài viết: 6

Chương: 119

Bình luận: 225

Lượt thích: 180

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 29/08/2016

Số Xu: 201

Kinh dị... phục bác chưa dọc rruyeenj mà choáng nửa đời em rôi


Tĩnh Tâm

Tĩnh Tâm (5 tháng trước.)

Level: 8

63% (51/80)

Bài viết: 9

Chương: 21

Bình luận: 228

Lượt thích: 96

Lượt theo dõi: 13

Tham gia: 26/03/2017

Số Xu: 4233

Phùng Hero

Đọc đến chỗ Tĩnh Tâm - Tên trong truyện : Kinh Động Tâm. E nghĩ ngay đến "TÂM ĐỘNG KINH" E xin bày tỏ lòng thán phục vô bờ bến...

Đánh dấu! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!


Lão Yêu Vạn Năm

Lão Yêu Vạn Năm (5 tháng trước.)

Level: 7

76% (38/50)

Bài viết: 14

Chương: 7

Bình luận: 137

Lượt thích: 78

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 24/10/2016

Số Xu: 1457

Lão Yêu Vạn Năm đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Gì vậy tôi mà cũng có trong đây @@. đã thế còn về phe Hồng lão bản.


Béo

Béo (5 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 16

Chương: 6

Bình luận: 86

Lượt thích: 73

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 21/04/2017

Số Xu: 1852

Tại sao năng lực của muội giống đi quyến rũ người ta quá vậy???? :v cho muội làm phản diện thì mới lợi dụng triệt để năng lực này :v


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Tĩnh Tâm

Vậy Lang ca là cao nhân phương nào, sao e hổng thấy danh hiệu của ca? Ngoài tên ra thì e khá thích nv của mình, và cũng thích về...

Lang là nhân vật tác giả. Một mình Lang chấp 28 nhân vật siêu năng lực trong truyện một lúc. Hì hì nói vui thôi, Lang không có cho mình vào truyện ^_^


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Hy Nguyen Quang

fun fact: ông Nô với Shurikenger hình như là một người.

Cái này Lang không biết. Nếu đúng như thế Lang sẽ thay thế người khác vào.


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Tiến Lực

Anh thật tài khi nghĩ được năng lực riêng cho quá nhiều nhân vật thế này, cảm ơn tác phẩm của anh.

Lang phải vận động khá nhiều tâm trí mới nghĩ ra được từng ấy. Đầu gần bốc khói luôn :D :D


Tee

Tee (5 tháng trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 14

Chương: 18

Bình luận: 140

Lượt thích: 129

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 03/07/2016

Số Xu: 1393

Tee đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Em sẽ để đây và không nói gì thêm.


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Phùng Hero

Đọc đến chỗ Tĩnh Tâm - Tên trong truyện : Kinh Động Tâm. E nghĩ ngay đến "TÂM ĐỘNG KINH" E xin bày tỏ lòng thán phục vô bờ bến...

Mới cập nhật thông tin của Phùng Hero. Tên trong truyện là Phùng Thời. Thích tên nào khác cứ nói. Năng lực: phục hồi lại các thăng bằng do chiến tranh của các siêu thiên thể làm đảo lộn. Phùng Hero cũng thuộc hàng siêu việt đấy ^_^


Phùng Hero

Phùng Hero (5 tháng trước.)

Level: 7

64% (32/50)

Bài viết: 2

Chương: 66

Bình luận: 39

Lượt thích: 76

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 13/06/2017

Số Xu: 1576

Phùng Hero đã tặng 20 Xu cho Tác Giả.

Việt Lang

Mới cập nhật thông tin của Phùng Hero. Tên trong truyện là Phùng Thời. Thích tên nào khác cứ nói. Năng lực: phục hồi lại các thăng bằng do chiến...

Bái phục bái phục *QUỲ*. Khả năng sáng tạo quá bá ^^. Tên ok rồi. Của ít lòng nhiều ^_^


Yamaki Rito

Yamaki Rito (5 tháng trước.)

Level: 8

62% (50/80)

Bài viết: 8

Chương: 14

Bình luận: 188

Lượt thích: 123

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 14/04/2017

Số Xu: 871

ay dà, da ma ki ri to, dạ ma lão tổ, ay dà ay dà, anh lang vietlish hay dể sợ TT.

Nhưng mà em kết nhất cái năng lực của em nha... Khửa khửa


Ngọc Nguyên

Ngọc Nguyên (5 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 13

Chương: 21

Bình luận: 466

Lượt thích: 145

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1372

Anh Nô là Tam Giới Linh Miêu. Giải nghĩa chính là Mèo yêu quái của tân giới 😂


Ngọc Nguyên

Ngọc Nguyên (5 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 13

Chương: 21

Bình luận: 466

Lượt thích: 145

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1372

Anh Nô là Tam Giới Linh Miêu. Giải nghĩa chính là Mèo yêu quái của tân giới 😂


Hikaru2s

Hikaru2s (5 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 22

Bình luận: 69

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 22/03/2017

Số Xu: 721

Hikaru2s đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Choáng váng trước màn giới thiệu đa sắc màu của các nhân vật xD

Ko chỉ bá đạo mà còn chết sặc vì độ hài hước của những skill đỉnh cấp. :))

Thôi thì e muốn vào, cho e vào với Long ca ơi :3

Là một con người hiền lành thánh thiện và nhân hậu thì Long ca cho e ở phe trung lập nhé. Còn lại a nghĩ skill hộ e cái. xD

Em muốn chạy loăng quăng mọi nơi mọi chỗ mọi thời điểm. Đi ăn bám, hóng hớt, rình mò mọi "ngóc ngách" của mọi không gian thời gian tới vũ trụ. Ko ăn trộm ăn cắp cái gì, chỉ "mượn tạm" vài năm để "nghiên cứu" rồi trả lại thôi mà :3

Không cần cái gì cũng biết chỉ chỗ nào cũng có thể đến là được. Sống chết như con người nhưng sau khi chết được nhập xác vào một bản thể nào đó ở mọi không gian thời gian và vũ trụ. (xuyên không + chuyển sinh ý xD )

E chỉ mới nghĩ ra được có thế thôi nghe có bá quá ko a.

 

Đã chỉnh sửa bởi: Hikaru2s (Xem)

Choáng váng trước màn giới thiệu đa sắc màu của các nhân vật xD

Ko chỉ bá đạo mà còn chết sặc vì độ hài hước của những skill đỉnh cấp. :))

Thôi thì e muốn vào, cho e vào với Long ca ơi :3

 


Hắc Thiên Lệnh

Hắc Thiên Lệnh (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/06/2017

Số Xu: 2


Hắc Thiên Lệnh

Hắc Thiên Lệnh (5 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 27/06/2017

Số Xu: 2

em mới vào nghề cơ mà cũng thấy các đàn anh miêu chi tiết quá


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Hoa Hoa Tự Vũ

Phải đọc chậm, và đọc lại nhiều lần nếu cần, vì nhất thời nhân vật chưa nhớ hết huống chi skill của từng nhân vật. Mặt khác ai cùng "thế giới" vs Hoa điểm danh haha.

Chính Lang là tác giả còn không nhớ hết các nhân vật, phe nhóm, năng lực và giới tính nữa là người khác ha ha @_@ :D


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Phan Hồng

Lang ca ơi, Hồng muốn cái kết là Hồng độc thân suốt đời nhé! =)) Không đao lòng, không vướng bận chi hết nhé! =)) À à, Lang ca cho...

Okay luôn Hồng Hồng <3 Lang đã sửa lại thông tin bên trên và đề là Hồng rất thích mặc đồ đen, năng lực cũng liên quan đến màu đen :D :D


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Anh Thư

Ôi lũy thừa nhiều thế ca ca :v, em tính hong nổi luôn rồi nè.

Mục đích là ở chỗ đó đó muội PAT. Số lũy thừa, tháp lũy thừa, tầng lũy thừa, cảnh giới lũy thừa, v.v. nhiều quá tính đếm không hết chứ đừng nói là đáp số của những lũy thừa đó :P :P


Ngọc Nguyên

Ngọc Nguyên (5 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 13

Chương: 21

Bình luận: 466

Lượt thích: 145

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1372

Lang ca cho em chuyên mặc màu tím, đen, đội cái nón đen đen như mấy cô trong phim kiếm hiệp ấy nhé. Thanks ca


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Ngọc Nguyên

Lang ca cho em chuyên mặc màu tím, đen, đội cái nón đen đen như mấy cô trong phim kiếm hiệp ấy nhé. Thanks ca

Cái này hơi khó nhé. Tại vì bích ngọc là màu xanh biếc, không phải màu tím. Tên Hàn Bích Ngọc mà mặc đồ tím với đen sẽ không hợp đó Lưu Ly Quang :-)


Ngọc Nguyên

Ngọc Nguyên (5 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 13

Chương: 21

Bình luận: 466

Lượt thích: 145

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1372

Việt Lang

Cái này hơi khó nhé. Tại vì bích ngọc là màu xanh biếc, không phải màu tím. Tên Hàn Bích Ngọc mà mặc đồ tím với đen sẽ không hợp...

Vậy thôi không cần màu nữa đâu ca, Nhưng ca cho mặc quần áo chứ đừng cho mặc váy nhé ca.


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Hikaru2s

Choáng váng trước màn giới thiệu đa sắc màu của các nhân vật xD Ko chỉ bá đạo mà còn chết sặc vì độ hài hước của những skill đỉnh...

Chưa được bá đạo lắm vì còn sống chết là còn thua cho những siêu thiên thể như Tử Thần U Linh, Quỷ Dị, Snow Rose Gian Thương, Phạm Thiên Anh Thư, Triều Dương, v.v. Lang dựa theo ý trên và tăng level bá đạo của Hikaru. Đọc lại xem sao :D Nếu không thích tên Điệp Trùng và muốn dùng tên khác thì nói nhé.


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Ngọc Nguyên

Vậy thôi không cần màu nữa đâu ca, Nhưng ca cho mặc quần áo chứ đừng cho mặc váy nhé ca.

Ca không dùng màu đen vì đó là màu của Hồng Hồng. Ca sẽ cho màu tím vào vì ca rất thích màu tím hoa cà: https://en.wikipedia.org/wiki/Lilac_(color) Những loài hoa mang màu ấy rất là đẹp vì nó dịu dàng và không quá sặc sỡ.


Ngọc Nguyên

Ngọc Nguyên (5 tháng trước.)

Level: 9

73% (88/120)

Bài viết: 13

Chương: 21

Bình luận: 466

Lượt thích: 145

Lượt theo dõi: 18

Tham gia: 18/10/2016

Số Xu: 1372

Việt Lang

Ca không dùng màu đen vì đó là màu của Hồng Hồng. Ca sẽ cho màu tím vào vì ca rất thích màu tím hoa cà: https://en.wikipedia.org/wiki/Lilac_(color) Những loài hoa...

Thanks ca ạ. Em thích màu tím hơi đậm chút ^-^


Hikaru2s

Hikaru2s (5 tháng trước.)

Level: 6

90% (18/20)

Bài viết: 6

Chương: 22

Bình luận: 69

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 22/03/2017

Số Xu: 721

Việt Lang

Chưa được bá đạo lắm vì còn sống chết là còn thua cho những siêu thiên thể như Tử Thần U Linh, Quỷ Dị, Snow Rose Gian Thương, Phạm Thiên...

À, e quên ko so sánh với những siêu nhiên thể khác trong truyện. :v

Nhưng tên thế được rồi mà a. Chỉ là e ko thích làm gián điệp mà cho danh hiệu gì đó liên quan đến thần thâu, đạo tặc đi a xD


Phạm Anh Thư

Anh Thư (5 tháng trước.)

Level: 8

96% (77/80)

Bài viết: 14

Chương: 39

Bình luận: 228

Lượt thích: 183

Lượt theo dõi: 25

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 1873

Việt Lang

Okay luôn Hồng Hồng <3 Lang đã sửa lại thông tin bên trên và đề là Hồng rất thích mặc đồ đen, năng lực cũng liên quan đến màu đen...

Cho chị Hồng sống trọn đời bên Thư đi ca ca :v


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Thế Kiệt

Kinh dị... phục bác chưa dọc rruyeenj mà choáng nửa đời em rôi

Truyện viễn tưởng thôi Thế Kiệt. TK đã xuất hiện cuối chương 3, chương 4 sẽ trổ thần thông cho cả Hoa Tạng rung rinh đến từng viên sỏi ^_^ ^_^


Việt Lang

Việt Lang (5 tháng trước.)

Level: 8

93% (75/80)

Bài viết: 6

Chương: 42

Bình luận: 215

Lượt thích: 199

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 29/03/2017

Số Xu: 5882

Tĩnh Tâm

Đánh dấu! Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn!

Ca không thể không troll TT câu này :D :D :P hì hì


Khổ Khắc Bằng

Khổ Khắc Bằng (5 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 13

Lượt thích: 6

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 28/02/2017

Số Xu: 717

Khổ Khắc Bằng:

– – Tên trong truyện: Đồng Bằng Khắc Khổ

– – Danh hiệu: Vô hạn tuyệt vọng

– – Giới tính: Không xác định

– – Năng lực: Tạo ra mê cung khổng lồ gần như vô tận, nhốt kẻ địch vào trong mỗi giây trôi qua lại vô số chất lỏng bầy nhầy trơn trượt, khiến ai chạm vào tuyệt vọng mà chết, tinh thông cầm kì thi họa, nữ công gia chánh.


Ly Tử

Ly Tử (5 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 7

Chương: 0

Bình luận: 23

Lượt thích: 21

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 20/06/2017

Số Xu: 103

Cho nhân gia tham gia với nào -_-

 


Tùng Hoàng

Chí Sơn (5 tháng trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 9

Chương: 32

Bình luận: 122

Lượt thích: 78

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 31/03/2017

Số Xu: 1864

Chí Sơn đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Lâu mới vô web tự nhiên thấy cái này còn có tên mình trong đó. Thật là vi diệu. Cảm ơn tác giả.


Thiên Điệp Tử Nguyệt

Phong Thanh Tử Hà (4 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 83

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 604

Đọc hết chương 4 mà vẫn chưa thấy bản mặt của mình đâu!

Lang ca ca có thể đổi tên được không? Phong Thanh Tử Hà Muội đã đổi tên thành Thiên Điệp Tử Nguyệt rồi a~


Thiên Điệp Tử Nguyệt

Phong Thanh Tử Hà (4 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 4

Chương: 6

Bình luận: 83

Lượt thích: 68

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 27/04/2017

Số Xu: 604

Phong Thanh Tử Hà đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ :3


Thành Viên

Thành viên online: Nụ Cười Của Bé Phi Yến Phan và 92 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My