Vnkings Vật Phẩm
King Chém Gió I

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Chém Gió II

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Thông Thái I

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Văn Sĩ I

SM: 40

Giá: 20 Xu

King Văn Sĩ II

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Văn Sĩ III

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Văn Sư I

SM: 40

Giá: 20 Xu

King Văn Sư II

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Văn Thần I

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Văn Thần II

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Văn Thánh I

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Văn Thánh II

SM: 160

Giá: 80 Xu

King Công Thần

SM: 200

Giá: 100 Xu

King Kiên Cường I

SM: 40

Giá: 20 Xu

King Kiên Cường II

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Kiên Cường III

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Kiên Cường IV

SM: 200

Giá: 100 Xu

King Tác Giả I

SM: 40

Giá: 20 Xu

King Tác Giả II

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Tác Giả III

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Tác Giả IV

SM: 160

Giá: 80 Xu

King Tác Giả V

SM: 200

Giá: 100 Xu

King Cống Hiến I

SM: 60

Giá: 30 Xu

King Cống Hiến II

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Năng Nổ I

SM: 40

Giá: 20 Xu

King Năng Nổ II

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Thân Thiện

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Triệu Phú

SM: 300

Giá: 150 Xu

King Nhiệt Huyết I

SM: 100

Giá: 50 Xu

King Nhiệt Huyết II

SM: 200

Giá: 100 Xu

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 165 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh