Bùi Thái Bảo Ngân

 • Bùi Thái Bảo Ngân
 • :
 • : :)
 • : 2018-05-17 13:26:47
 • : 40 Xu
 • : 0 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sĩ I
  Tổng sức mạnh: 40
Chấp niệm vĩnh hằng
Chấp niệm vĩnh hằng

(Bùi Thái Bảo Ngân - 21/11 lúc 8:40)

Chấp niệm vĩnh hằng là chấp niệm khắc sâu trong tim, vĩnh viễn không thể phai nhoà…

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Chiến Thần Bại Trận Văn Văn thư võ AlissaTa Alissa Xesi và 58 Khách

Thành Viên: 18868
|
Số Chủ Đề: 3880
|
Số Chương: 12621
|
Số Bình Luận: 24672
|
Thành Viên Mới: Xesi