Đọc truyện kiếm hiệp, viết theo thể văn ngôn, nhân vật chính thường dùng võ công để hành hiệp, đa số chi tiết trong truyện đều là hư cấu hoặc dã sử…

Bài mới Kiếm Hiệp

[Đoản khúc oán thương] Kẻ thù không thể giết
[Đoản khúc oán thương] Kẻ thù không thể giết
Hùng Vương Kiếm Khách
Hùng Vương Kiếm Khách
Vân Phong Tuyệt Tình Kiếm
Vân Phong Tuyệt Tình Kiếm
Chân Kiếm Giang Hồ
Chân Kiếm Giang Hồ
Quỷ Khốc Môn
Quỷ Khốc Môn
Biên Cương
Biên Cương
Thiên hạ đệ nhất bang
Thiên hạ đệ nhất bang
Kiếm Khách Trời Nam
Kiếm Khách Trời Nam
Loan Đao
Loan Đao
Hậu Án Lệ Chi Viên
Hậu Án Lệ Chi Viên
Tứ Đại Kỳ Nhân
Tứ Đại Kỳ Nhân
Vĩnh Khúc Yêu Hồ Ca
Vĩnh Khúc Yêu Hồ Ca
Anh hùng Đông A
Anh hùng Đông A
Chính Khí Trời Nam
Chính Khí Trời Nam
Phong Vân Các (Luận Anh Hùng)
Phong Vân Các (Luận Anh Hùng)
Phong Vân Ngoại Truyện Thần Võ Anh Hùng
Phong Vân Ngoại Truyện Thần Võ Anh Hùng
Nhị Đẳng Thị Vệ
Nhị Đẳng Thị Vệ
Đa Sầu Kiếm Khách
Đa Sầu Kiếm Khách
Chấp Niệm
Chấp Niệm
Huyết Long
Huyết Long
Trang 1 / 212
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Early Frost Phạm Thanh Thanh DD-Owen và 36 Khách

Thành Viên: 12418
|
Số Chủ Đề: 2870
|
Số Chương: 9377
|
Số Bình Luận: 20300
|
Thành Viên Mới: Mây Hạ Thiên