Đọc truyện kiếm hiệp, viết theo thể văn ngôn, nhân vật chính thường dùng võ công để hành hiệp, đa số chi tiết trong truyện đều là hư cấu hoặc dã sử…

Bài mới Kiếm Hiệp

Hậu Án Lệ Chi Viên
Hậu Án Lệ Chi Viên
[Đoản khúc oán thương] Kẻ thù không thể giết
[Đoản khúc oán thương] Kẻ thù không thể giết
Thiên hạ đệ nhất bang
Thiên hạ đệ nhất bang
Phong Vân Các (Luận Anh Hùng)
Phong Vân Các (Luận Anh Hùng)
Lá Vẫn Còn Sâu
Lá Vẫn Còn Sâu
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp
Tiêu Dương Dạ Vũ – Quyết chiến Song Long Hội
Tiêu Dương Dạ Vũ – Quyết chiến Song Long Hội
Truyện: Nữ Quỷ
Truyện: Nữ Quỷ
Chính Khí Trời Nam
Chính Khí Trời Nam
Vân Phong Tuyệt Tình Kiếm
Vân Phong Tuyệt Tình Kiếm
Kỳ Ba Giang Hồ
Kỳ Ba Giang Hồ
Loạn Thập Tộc
Loạn Thập Tộc
Đao Trung Bá Giả
Đao Trung Bá Giả
Chân Kiếm Giang Hồ
Chân Kiếm Giang Hồ
Hùng Vương Kiếm Khách
Hùng Vương Kiếm Khách
Quỷ Khốc Môn
Quỷ Khốc Môn
Phong Vân Ngoại Truyện Thần Võ Anh Hùng
Phong Vân Ngoại Truyện Thần Võ Anh Hùng
Tứ Đại Kỳ Nhân
Tứ Đại Kỳ Nhân
Biên Cương
Biên Cương
Kiếm Khách Trời Nam
Kiếm Khách Trời Nam
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong và 120 Khách

Thành Viên: 27879
|
Số Chủ Đề: 4751
|
Số Chương: 15959
|
Số Bình Luận: 33099
|
Thành Viên Mới: Trang HT