Story Ones Ads QC

Quang Hà

  • Quang Hà
  • :
  • :
  • : 2018-03-08 03:44:57
  • : 1955 Xu
  • : 1 Thẻ
Chân Kiếm Giang Hồ
Chân Kiếm Giang Hồ

(Quang Hà - 10/3 lúc 7:58)

Một thế giới võ hiệp kỳ tình của các hiệp khách Đại Việt. Một thế giới đầy những ân oán, âm mưu thủ đoạn nhưng cũng không thiếu tình bằng hữu sống chết có nhau, những chân tình trăm năm có một.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vit Lua Duc Nguyet Phúc Gia Toàn Phan Vấn Tâm Bất Hối Binh Vo Linh Yunki Moon Vit Nguyet Hồ Nhi Mật Nguyệt và 90 Khách

Thành Viên: 36261
|
Số Chủ Đề: 5569
|
Số Chương: 18086
|
Số Bình Luận: 66171
|
Thành Viên Mới: Phương Ha