Quang Hà

  • Quang Hà
  • :
  • :
  • : 2018-03-08 03:44:57
  • : 1580 Xu
  • : 2 Thẻ
Chân Kiếm Giang Hồ
Chân Kiếm Giang Hồ

(Quang Hà - 10/3 lúc 7:58)

Một thế giới võ hiệp kỳ tình của các hiệp khách Đại Việt. Một thế giới đầy những ân oán, âm mưu thủ đoạn nhưng cũng không thiếu tình bằng hữu sống chết có nhau, những chân tình trăm năm có một.

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: thuyphuong239861 Vit Lua Rim Duc Nguyet Duong Tran và 127 Khách

Thành Viên: 17868
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12028
|
Số Bình Luận: 23865
|
Thành Viên Mới: Bạch Ngọc Song