Đọc truyện tiên hiệp, Tiên hiệp là thể loại có thần tiên yêu ma và những điều gì đó thuộc về không tưởng, thường là ba giới: Tiên – Nhân – Ma…

Bài mới Tiên Hiệp

Vô Song Chi Chủ
Vô Song Chi Chủ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Thiên Duyên Kiếp
Thiên Duyên Kiếp
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Tiếu Lâm Đệ Tử
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Loạn Thiên Ký
Loạn Thiên Ký
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bạch Y Nhiên
Bạch Y Nhiên
Nguyên Giới Đại Đế
Nguyên Giới Đại Đế
Hồ Bạch Tiên
Hồ Bạch Tiên
Thiên Ma Nữ Vương
Thiên Ma Nữ Vương
Tịch Dương Cô Độc
Tịch Dương Cô Độc
Đại Đạo Vô Địch
Đại Đạo Vô Địch
Hoạ Thần
Hoạ Thần
Bách Việt Tranh Mệnh
Bách Việt Tranh Mệnh
Vũ Hồn Thần Tôn
Vũ Hồn Thần Tôn
Tối Cường Hệ Thống Tu Tiên
Tối Cường Hệ Thống Tu Tiên
Chiến Võ Tối Cường
Chiến Võ Tối Cường
Câu chuyện ngoài lề.
Câu chuyện ngoài lề.
Diêm La Quyết
Diêm La Quyết
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Van Nguyen Hoàng Dương Sơn Huyền Nguyễn Opuloides Hortensia Phan Huyền và 89 Khách

Thành Viên: 16690
|
Số Chủ Đề: 3498
|
Số Chương: 11267
|
Số Bình Luận: 23055
|
Thành Viên Mới: Phan Huyền