Đọc truyện tiên hiệp, Tiên hiệp là thể loại có thần tiên yêu ma và những điều gì đó thuộc về không tưởng, thường là ba giới: Tiên – Nhân – Ma…

Bài mới Tiên Hiệp

Tình Yêu Ngàn Năm  (Thiên Thu Tình Ái)
Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái)
Nhan Bích Lam
Nhan Bích Lam
Tứ tượng tranh hùng.
Tứ tượng tranh hùng.
Vô Song Chi Chủ
Vô Song Chi Chủ
Âu Lạc Truyện
Âu Lạc Truyện
Tiểu Tiên hạ phàm
Tiểu Tiên hạ phàm
Ma Thần Chí Tôn
Ma Thần Chí Tôn
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Vân Trung Khách
Thiên Tình Uyển
Thiên Tình Uyển
Tuyết Liên ngàn năm
Tuyết Liên ngàn năm
Tiên lộ
Tiên lộ
Vũ Long
Vũ Long
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Hồ Bạch Tiên
Hồ Bạch Tiên
Nếu Như Có Thể!
Nếu Như Có Thể!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Thiên Duyên Kiếp
Thiên Duyên Kiếp
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Loạn Thiên Ký
Loạn Thiên Ký
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thuong Nguyen Đặng Trần Lam và 94 Khách

Thành Viên: 27805
|
Số Chủ Đề: 4747
|
Số Chương: 15927
|
Số Bình Luận: 33022
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Huyền