Đọc truyện tiên hiệp, Tiên hiệp là thể loại có thần tiên yêu ma và những điều gì đó thuộc về không tưởng, thường là ba giới: Tiên – Nhân – Ma…

Bài mới Tiên Hiệp

Vô Song Chi Chủ
Vô Song Chi Chủ
Ma Thần Chí Tôn
Ma Thần Chí Tôn
Tiểu Tiên hạ phàm
Tiểu Tiên hạ phàm
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Vân Trung Khách
Thiên Tình Uyển
Thiên Tình Uyển
Tứ tượng tranh hùng.
Tứ tượng tranh hùng.
Tuyết Liên ngàn năm
Tuyết Liên ngàn năm
Tiên lộ
Tiên lộ
Nhan Bích Lam
Nhan Bích Lam
Vũ Long
Vũ Long
Tình Yêu Ngàn Năm  (Thiên Thu Tình Ái)
Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái)
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Hồ Bạch Tiên
Hồ Bạch Tiên
Nếu Như Có Thể!
Nếu Như Có Thể!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Thiên Duyên Kiếp
Thiên Duyên Kiếp
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Loạn Thiên Ký
Loạn Thiên Ký
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Nguyên Giới Đại Đế
Nguyên Giới Đại Đế
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Lục Minh Diễm Diễm Xuyến Mục Vy Nguyễn và 121 Khách

Thành Viên: 23729
|
Số Chủ Đề: 4359
|
Số Chương: 14783
|
Số Bình Luận: 28414
|
Thành Viên Mới: Tran Thi Tú Trinh