Đọc truyện tiên hiệp, Tiên hiệp là thể loại có thần tiên yêu ma và những điều gì đó thuộc về không tưởng, thường là ba giới: Tiên – Nhân – Ma…

Bài mới Tiên Hiệp

Nhan Bích Lam
Nhan Bích Lam
Vô Song Chi Chủ
Vô Song Chi Chủ
Tiên lộ
Tiên lộ
Vũ Long
Vũ Long
Tình Yêu Ngàn Năm  (Thiên Thu Tình Ái)
Tình Yêu Ngàn Năm (Thiên Thu Tình Ái)
Tuyết Liên ngàn năm
Tuyết Liên ngàn năm
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Phế Sài Xích Phi Yến Nghịch Thiên Đồ
Hồ Bạch Tiên
Hồ Bạch Tiên
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Quan Y
Không Thoại (Quyển Thượng): Nhập mộng – Quan Y
Nếu Như Có Thể!
Nếu Như Có Thể!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Ngàn Năm Đợi Chàng!
Thiên Duyên Kiếp
Thiên Duyên Kiếp
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Cửu Vĩ Hồ: Nghịch Thiên Đạo, Chiến Số Mệnh
Loạn Thiên Ký
Loạn Thiên Ký
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Bỉ Ngạn Hoa: Nghịch Thương Khung, Chiến Đại Địa
Nguyên Giới Đại Đế
Nguyên Giới Đại Đế
Thiên Ma Nữ Vương
Thiên Ma Nữ Vương
Tịch Dương Cô Độc
Tịch Dương Cô Độc
Đại Đạo Vô Địch
Đại Đạo Vô Địch
Hoạ Thần
Hoạ Thần
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Lục Minh và 108 Khách

Thành Viên: 20509
|
Số Chủ Đề: 4080
|
Số Chương: 13571
|
Số Bình Luận: 26433
|
Thành Viên Mới: Nurlisa Hồ Anh Hiền