Nguyên Sơn

1 năm gắn bó cùng Vnkings
Hội/Nhóm

[Huyền Ảo Thư Các]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: Đồng Đồng]
 • Nguyên Sơn
 • :
  Nguyên Sơn Tiểu Nhân

 • :
 • : 2018-06-11 16:05:58
 • : 11 Xu
 • : 3 Thẻ
 • Vật Phẩm
  1 40 King Văn Sĩ I
  1 40 King Kiên Cường I
  1 100 King Chém Gió II
  1 160 King Tác Giả IV
  1 60 King Văn Thần I
  1 100 King Thân Thiện
  1 100 King Văn Thánh I
  1 100 King Văn Sĩ III
  1 100 King Văn Thần II
  1 100 King Thông Thái I
  1 100 King Cống Hiến II
  Tổng sức mạnh: 1000
Vnkings.com